ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 
ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΣΤΟΝ ΝΙΚΟ ΑΜΑΡΑΝΤΟ ΣΤΟΝ ARTFM RADIO ΚΥΠΡΟΥ 05/01/2014 
ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ & ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
ΟΜΑΔΑ EI-END ΜΝΗΜΟΣΥΝΗ