22 Αυγούστου 2009

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ!ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ 180.000.000 ΠΟΥ ΜΑΖΕΨΑΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ ΤΟ 2007;ΜΗ ΔΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΠΑΛΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ!

Το 2007 άρπαξαν την ευκαιρία από τα μαλλιά!Ήταν Σαββατοκύριακο 25/26 Αυγούστου,όταν δεν έμεινε κολυμπιθρόξυλο και τη Δευτέρα πρωί-πρωί,άνοιξαν ειδικό τραπεζικό λογαριασμό,τάχα υπέρ των πυροπλήκτων!Απαγόρευσαν μάλιστα αυστηρά σε Δήμους ή Νομαρχίες ή συλλόγους ή σε οποιονδήποτε,να ανοίξουν κι αυτοί λογαριασμό!
Κι αυτό για να συγκεντρώσουν οι ίδιοι όλο το χρήμα!Από όλη τη γη ο κόσμος έστειλε χρήματα.Συγκεντρώθηκαν τότε κάπου 180.000.000 ευρώ!
ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΛΕΦΤΑ...ΜΟΛΥΒΙΑΤΗ;...εδώ παπάς,εκεί παπάς...πάνε τα λεφτά!!!
Τέτοιο κόλπο ούτε η Μαφία δεν θα σκεφτόταν!!!
ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΩΡΑ!
Αν ανοίξουν,που θα ανοίξουν,λογαριασμό υπέρ πυροπλήκτων Αττικής,τάχα,ΝΑ ΜΗ ΔΩΣΕΙ ΚΑΝΕΙΣ!
ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΩΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΟΥΣ,ΜΠΟΡΕΙ ΑΝΕΤΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ!!!
ΜΗ ΔΙΝΕΤΕ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΚΑΜΟΡΑ!!!

Φέρτε τα λεφτά πίσω!!!.Σεισμόπληκτοι και...πυρόπληκτοι!!!!.

Και "καμένοι και δαρμένοι"!!!!!!!Οι πυρόπληκτοι της Ηλείας!!!!

Με μαύρες σημαίες οι πυρόπληκτοι στον Πύργο!!!

Η ΗΛΕΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΦΩΤΙΕΣ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ!!!

ΕΙΣ...ΜΝΗΜΗΝ.ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ!
(Μας χτύπησαν τις φωτογραφίες;Λες και κάτι έκαναν!)

ΚΑΡΑΜΑΓΕΔΩΝ...

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ...ΕΙΣ ΤΟ ΠΥΡ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΟΝ...!

Η ΙΕΡΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΥ ΕΜΠΡΗΣΜΟΥ

ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ

Παρατίθενται δειγματοληπτικά και χωρίς σχόλια oρισμένα αποσπάσματα επιλεγμένα ανάμεσα από αναρίθμητα χριστιανικά κείμενα, προκειμένου να πάρετε μία ιδέα για τη θεοκρατική νομιμοποίηση της πυρομανίας και των εμπρησμών στην ιδεολογία αυτής της θρησκείας.

Παλαιά Διαθήκη

 • «Τους βωμούς αυτών καθελείτε και τας στήλας αυτών συντρίψετε και τα άλση αυτών εκκόψετε και τα γλυπτά των θεών αυτών κατακαύσετε εν πυρί.» («Έξοδος», λδ΄ 13.)

· «Αλλά ούτω θέλετε κάμει προς αυτούς. Τους βωμούς αυτών θέλετε καταστρέψει, και τα αγάλματα αυτών θέλετε συντρίψει, και τα άλση αυτών θέλετε κατακόψει, και τα αγάλματα αυτών θέλετε καύσει εν πυρί.» («Δευτερονόμιον», ζ΄ 5.)

 • «Ξηρά βρωθήσεται υπό πυρός· και καυθήσεται εν τοις δάσεσι του δρυμού, και συγκαταφάγεται τα κύκλω των βουνών πάντα. Δια θυμόν οργής Κυρίου συγκέκαυται η γη όλη, και έσται ο λαός ως κατακεκαυμένος υπό πυρός.» («Ησαΐας», θ΄ 17-18.)

· «Και το φως του Ισραήλ θέλει γίνει πυρ και ο Άγιος αυτού φλοξ και θέλει καύσει και καταφάγει τας ακάνθας αυτού και τους τριβόλους αυτού εν μια ημέρα. Και θέλει αφανίσει την δόξαν του δάσους αυτού και του καρποφόρου αγρού αυτού από ψυχής έως σαρκός.» («Ησαΐας», ι΄ 17-18.)

· «Άνοιξον, Λίβανε, τας θύρας σου, και ας καταφάγη πυρ τας κέδρους σου (...) δρυς της Βασάν, διότι το δάσος το απρόσιτον κατεκόπη.» («Ζαχαρίας», ια΄ 1-2.)

« Και θέλει αφανίσει την δόξαν του δάσους αυτού και του καρποφόρου αγρού αυτού από ψυχής έως σαρκός. »

(«Ησαΐας», ι΄ 18.)

 • «Ότι πυρ εκκέκαυται εκ του θυμού μου, καυθήσεται έως Άδου κάτω, καταφάγεται γην και τα γεννήματα αυτής, φλέξει θεμέλια ορέων.» («Δευτερονόμιον», λβ΄ 22.)

 • «Και έβρεξεν ο Κύριος επί τα Σόδομα και Γόμορρα θείον και πυρ παρά Κυρίου εκ του ουρανού. Και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας, και πάντα τα περίχωρα, και πάντας τους κατοίκους των πόλεων, και τα φυτά της γης.» («Γένεσις», ιθ΄ 24-25.)

· «Διότι Κύριος ο Θεός σου είναι πυρ καταναλίσκον, Θεός ζηλωτής.» («Δευτερονόμιον», δ 24.)

 • «Αλλά θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Γάζης, και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής (...). Θέλω εξαποστείλει πυρ εις το τείχος της Τύρου, και θέλει καταφάγει τα παλάτια αυτής.» («Αμώς», α΄ 7-10.)

 • «Και η θέα της δόξης του Κυρίου ήτο εις τους οφθαλμούς των υιών Ισραήλ ως πυρ κατατρώγον επί της κορυφής του όρους.» («Έξοδος», κδ΄ 17.)

 • «Πυρ εξήχθη εν τω θυμώ μου, το οποίον θέλει εκκαυθή καθ’ υμών.» («Ιερεμίας», ιε΄ 14.)

 • «Και εφώναξε ο Ηλίας ο προφήτης. Κύριε, θεέ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, επάκουσόν με σήμερον εν πυρί, δια να γνωρίσουν ότι εσύ είσαι ο Θεός (…) και έπεσε πυρ παρά Κυρίου και κατέφαγε το ολοκαύτωμα και τα ξύλα και τους λίθους και το χώμα και το ύδωρ το εν αύλακι.» («Βασιλειών Γ΄», ιη΄ 37-38.)

Η φωτιά που κατέκαυσε την Ρώμη επί Νέρωνος ήταν έργο του αποστόλου Παύλου και των χριστιανών. «Ο αυτοκράτορας (Νέρων), για να εκδικηθή την καταστροφή της Ρώμης, διέταξε να τιμωρηθούν εκείνοι, τους οποίους ο λαός μισούσε για την αισχρότητα και τα εγκλήματά τους, τους χριστιανούς.» (Τάκιτος, «Annales», 15, 38-39.) Η νεότερη χριστιανικά ελεγχόμενη Ιστορία άδικα και ψευδώς κατηγόρησε τον φιλέλληνα Ρωμαίο βασιλιά ως εμπρηστή της Ρώμης κι ότι επί πλέον έπαιζε μουσική περιχαρής βλέποντας τις φλόγες. Ο Νέρων την ημέρα της πυρκαϊάς όμως, είχε κηρύξει την πόλη σε πένθος, ενώ έλαβε άμεσα σοβαρά μέτρα για την ενίσχυση των πυροπαθών.

Kαινή Διαθήκη

 • «Πυρ ήλθον βαλείν επί την γην» («Λουκάς», ιβ΄ 49).

 • «Και ο πρώτος άγγελος εσάλπισε και έγινε χάλαζα και πυρ μεμιγμένα με αίμα και ερρίφθησαν εις την γην, και το τρίτον των δένδρων κατεκάη, και πας χλωρός χόρτος κατεκάη. Και ο δεύτερος άγγελος εσάλπισε και ως όρος μέγα πυρί καιόμενον εβλήθη εις την θάλασσαν (...) Και ο τρίτος άγγελος εσάλπισε και έπεσεν εκ του ουρανού αστήρ μέγας καιόμενος ως λαμπάς.» («Αποκάλυψις», η΄ 7-12.)

Βίοι Αγίων

 • «Λαβών το είδωλον της μητρός των θεών Ρέας, ως φλυαρούσιν οι Έλληνες, έρριψεν αυτό εις την φωτιάν και το κατέκαυσεν.» («Συναξαριστής», Άγιος μεγαλομάρτυρας Θεόδωρος Τήρων, 17 Φεβρουαρίου.)

 • «Επειδή δε ο δαίμων δεν εδυνήθη πλέον να φέρη εμπόδιον, ήναψαν τα ξύλα και κατέκαυσαν τον ναόν.» («Συναξαριστής», Άγιος ιερομάρτυρας Μάρκελλος, 14 Αυγούστου.)

Πατέρες της Εκκλησίας

 • «Και τους εμβάλλοντάς σε εις το πυρ κατακαύσει.» (Ι. Χρυσόστομος, «Αd Theodorum lapsum», 3,73.)

 • «Εις γέενναν εμβάλω και τω πυρί παραδώ.» (Ι. Χρυσόστομος, «Αd Theodorum lapsum», 8,49.)

 • «Και γίνεται τα συστήματα των ασεβών πυρίκαυστα(Μ. Βασίλειος, «Εnarratio in prophetam», 1,19,33.)

Εκκλησιαστικοί συγγραφείς

 • «Μυών γαρ οικητήριον ην ο Αιγύπτιος θεός (Σέραπις), εις μικρά δε αυτόν διελόντες τα μεν παρέδωσαν τω πυρί...» (Θεοδώρητος, «Εκκλησιαστική Ιστορία», 321, παρ. 13.)

 • «Εκ τούτου δε συλληφθέντες Θεόδωρός τε και οι του τρίποδος τεχνίται οι μεν πυρί οι δε ξίφει απολέσθαι προσετάχθησαν. Παραπλησίως δε δια την αυτήν αιτίαν διεφθάρησαν και οι ανά πάσαν την αρχομένην λαμπρώς φιλοσοφούντες, ασχέτου δε της του βασιλέως οργής ούσης, και εις μη φιλοσόφους.» (Σωζομενός, «Εκκλησιαστική Ιστορία», βιβλίο 6, κεφ. 35, παρ. 6.)

 • «Άλλων τε γυναικών τα αυτά μόρια τούτο μεν σιδήρω, τούτο δε ωοίς εις άκρον πυρί θερμανθείσι προσφέροντες έκαιον.» (Σωκράτης, «Εκκλησιαστική Ιστορία», βιβλίο 2, κεφ. 38, παρ. 32.)

Γιάννης Λάζαρης

Πηγή...

ΕΙΣ ΤΟ ΠΥΡ ΤΟ...ΕΞΩΤΕΡΟΝ!ΠΥΡΟΜΑΝΕΙΣ!

H πυρκαγιά, οι Αλαφουζέοι και ο Pakis.

Όταν καίγονταν σπίτια στο Γραμματικό (μεσημέρι Σάββατου 22 Αυγούστου) τα οχήματα της πυροσβεστικής φύλαγαν τα μηχανήματα του εργολάβου του ΧΥΤΑ και τα ελικόπτερα έκαναν ρήψεις νερού σε περιοχή με θάμνους κοντά στον Διόνυσο μπροστά στα μάτια του Αλαφούζου (ΣΚΑΪ κ.λπ.).

Την ώρα που καίγονταν τα σπίτια στο Γραμματικό ο δημοσιογράφος του αλαφουζέικου καναλιού (ΣΚΑΪ) που είχε καβαλήσει ένα ελικόπτερο δεν έβλεπε κανένα κίνδυνο στο Γραμματικό!!!


Την ίδια στιγμή τον διέψευδαν κάτοικοι του Γραμματικού στον τηλεοπτικό δίαυλο ΣΚΑΪ, που έβλεπαν τις καιγόμενες οικίες του χωριού...

Επίσης, την ίδια στιγμή μόλις 5 πυροσβεστικά ελικόπτερα έριχναν νερό και πυροσβεστικό υγρό στους θάμνους του Διονύσου... Θεατές της ηρωικής κατάσβεσης των θάμνων ήταν ο ΓΑΠ, ο Αλαφούζος και διάφοροι άλλοι σαλτιμπάγκοι.

Μια λεπτομέρεια: Ο Αλαφούζος του αλαφουζέικου ΣΚΑΪ του νεοφιλελευθερισμού και της οικολογίας μένει στον Διόνυσο...

Φαίνεται πως ο κρατικός μηχανισμός λειτουργεί «σωστά» μόνο όταν το θέλει ο Pakis Παυλόπουλος.

Bravo Pakis (υπουργός εσωτερικών), bravo Markogiannakis (αναπλ. Υπουργός)!

Πηγή...

Αρχαιοκάπηλοι με την κάλυψη παραγόντων;Το ΥΠ.(Α)ΠΟ. υπάρχει η ξέρει μόνο να λέει..."είσαστε λίγοι";

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΡΧΑΙΟΚΑΠΗΛΙΑ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ. ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ?

Χωρίς κανένα πρόβλημα συνεχίζονται οι ανασκαφές από τους αρχαιοκάπηλους στον αρχαιολογικό χώρο με τους Μακεδονικούς Τάφους του οικισμού Σπηλιάς, στον Δήμο Αγίας Παρασκευής Πτολεμαϊδας.

Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην εκτέλεση των εργασιών καθώς και οι τοπικές αρχές αλλά και η αρχαιολογική εφορία Κοζάνης διευκολύνουν το έργο των λαθρανασκαφών.

Τα κέρδη των αρχαιοκαπήλων έως τώρα ? ανυπολόγιστα!!! Χρυσός, αγάλματα και βασιλικά στεφάνια βρίσκονται ή θα βρίσκονται σύντομα σε κάποια αποθήκη συντήρησης κάποιου πλούσιου εκθέτη στο εξωτερικό ή σε κάποιο μουσείο των Σκοπίων. Έχουν το κατάλληλο know – how.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εκφράσω δημόσια τις ευχαριστίες όλων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής της Πτολεμαϊδας στους εξής ικανότατους φορείς:

Βουλευτές Νομού Κοζάνης που καθημερινά αναδεικνύουν το θέμα στην βουλή, Νομάρχη Κοζάνης , Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Δήμαρχο Πτολεμαϊδας, Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής, την εφορία Αρχαιολογίας με έδρα την Κοζάνη, το τμήμα ασφαλείας Κοζάνης και φυσικά τον έγκυρο τοπικό τύπο, που κάθε ημέρα αναδεικνύει τις επιτυχίες των αρχαιοκάπηλων. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου όλους εσάς καθώς χωρίς την παρουσία σας και την βλακεία σας , θα ήταν εντελώς αδύνατη η ανάδειξη τόσων αρχαιοτήτων από τους σκοπιανούς «φίλους μας».

Υ.Γ : Παρακαλούνται όλοι οι σύγχρονοι indiana jones – λαθρανασκαφείς να αφήσουν και καμιά μικρή πετρούλα ή ότι άλλο τελος πάντων επιθυμούν στο νέο επιβλητικό μουσείο της Πτολεμαϊδας, ώστε που και που να την βλέπει και κανένας περίεργος. Μάλιστα κάποιος βουλευτής είναι και γνώστης των ανασκαφών. Αλλά για αυτό θα μιλήσουμε σε επόμενο άρθρο.
Έως τότε, ο θεός βοηθός!!!
Δημήτριος Π.

Πηγή...

Ο νέος Γιουδπράβδα(Ιουστινιανός).Τότε ο ευνούχος στρατηγός Ναρσής,τώρα ο αεριούχος στρατηγός...άνεμος!

Το καλοκαίρι του 2007,ήταν ο..."στρατηγός" άνεμος που κατάστρεψε την Ελλάδα!
Αμέσως μετά...προκηρύχθηκαν εκλογές!Με τριχίλιαρα!Τα οποία πήραν,τότε,οι γύφτοι και τον ψήφισαν!Και ξαναβγήκε ο νέος Γιουδπράβδα(Ιουστινιανός)-Καραμανλής!

Ξανά τώρα,θα το δείτε,ο νέος Γιουδπράβδα-Καραμανλής,θα προκηρύξει εκλογές!
Άντε να δώσει τώρα πεντοχίλιαρα!Θα τα ξαναπάρουν οι γύφτοι και θα ξαναβγεί!
Χαίρετε!