09 Ιανουαρίου 2010

Γιαπωνέζος κουρέας έκανε απαγωγή μιας Καλάσσα!Που είσαι Θανάση!!!

 Ο Γιαπωνέζος τα κατάφερε!Κάθε χρόνο πήγαινε στους Καλάσσα,έμαθε τη γλώσσα και ώ του θαύματος...ερωτεύτηκε!Πήγαινε για...μαλλί(τους κούρευε) και βγήκε...κουρεμένος!!!
Τέλος καλό,όλα καλά για το φίλο μας τον Γιαπωνέζο!!!
Περιμένουμε να ακούσουμε και για τον Θανάση ένα καλό τέλος στην περιπέτειά του...
Πάντως αυτά έχει η...πολυπολιτισμικότητα!


CHITRAL: A Japani national finally succeeded to entice a teen aged Kalash girl to elope with him for marriage after a hot struggle of more than two years as her parents were not ready to accept him as son-in-law. Sources in the Kalash valley of Rumbur told chitraltimes.com that the Japani visits comes to the Kalash valleys every year since 2006 in the spring season on the occasion of Chilim Jusht and stays in Rumbur valley. Two years ago he proposed a Kalash girl Rajina (16 years of age) but met a stiff opposition of her father. They said that his repeated arrival to the valley was aimed to knot the tie with the Kalash girl. The Japani boy Kei Fasagawa aged 25 years is said to be hair cutter by profession and was adopted as son by a notable Kalash leader Saifullah Jan of Rumbur valley. The sources added that when all the efforts of persuading Rajna�s father ended in failure, he allegedly took to ruse and managed to win over her with the help of his friends as due to his long stay in the valley, he has gained much intimacy with the youth folk. The other week, the sources said, the girl eloped with the Japani and entered into matrimonial relations. The father of the girl reacted strongly when the news was broken to him but was persuaded to accept it on the intervention of the Kalash elites of the valley including Saifullah Jan. it is pertinent to note that the elopement of unmarried girl with a boy is more abhorred than the married one and such was the case with Rajina. The father got a petty sum of 105000 rupees for his positive nod about the marriage. The rest of the ceremonies of the marriage were carried out according to the Kalash norms and culture. The Japani served the Kalash community of the valley with a sumptuous feast and offered the traditional dish jooshi for which he slaughtered as many as fifteen goats. It is said that the Japani will spend the winter season in the valley with his newly wedded wife and is happily ready to face the extremely tough weather of the valley. Mr. Kei Fasagawa can speak Kalashwar fluently and offers his services of cutting the hairs of his friends in the valley. A resident of the valley Tash Khan said that the real name of the Japani is known to very few as he is nicknamed as museebat (trouble). He expressed his failure to explain of giving such bizarre nickname to the Japani. The couple will wait for two years as Rajina is underage and can not get a national identity card and hence a passport, the sources said.

Αφρικανοί μετανάστες εξεγείρονται στο Ροζάρνο της Καλαβρίας!

Διαβάστε:

Εξέγερση μεταναστών στην Καλαβρία μετά από ρατσιστικές επιθέσεις


Δείτε άλλο ένα βίντεο...με ελληνικούς υπότιτλους.

Ασφαλώς, η μη αποδοχή του ξένου έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της ταυτότητος.* Αλλά αποδοχή δεν σημαίνει αφομοίωση. Συνήθως η αφομοίωση ξένων καταλήγει σε φρίκη.

Η σχέση λοιπόν που αναδεικνύεται είναι η σχέση μητέρας - τέκνου (Κρατών- Λαθρομεταναστών) σε μια τρομακτική κατάσταση καταστροφής.

*Ευριπίδης, Βάκχαι.


Σχετικό θέμα: Μετανάστες: δικαίωμα ψήφου και ελληνική ιθαγένεια

"κομισθῆναι δὲ ἐκ τῆς Ὑπερβορέων γῆς τὸν κότινόν φασιν ὑπὸ τοῦ Ἡρακλέους ἐς Ἕλληνας"

[[6] ταῦτα μὲν δὴ ἔχει τρόπον τὸν εἰρημένον: ἐς δὲ τὸν ἀγῶνα τὸν Ὀλυμπικὸν λέγουσιν Ἠλείων οἱ τὰ ἀρχαιότατα μνημονεύοντες Κρόνον τὴν ἐν οὐρανῷ σχεῖν βασιλείαν πρῶτον καὶ ἐν Ὀλυμπίᾳ ποιηθῆναι Κρόνῳ ναὸν ὑπὸ τῶν τότε ἀνθρώπων, οἳ ὠνομάζοντο χρυσοῦν γένος: Διὸς δὲ τεχθέντος ἐπιτρέψαι Ῥέαν τοῦ παιδὸς τὴν φρουρὰν τοῖς Ἰδαίοις Δακτύλοις, καλουμένοις δὲ τοῖς αὐτοῖς τούτοις καὶ Κούρησιν: ἀφικέσθαι δὲ αὐτοὺς ἐξ Ἴδης τῆς Κρητικῆς, [πρὸς] Ἡρακλέα καὶ Παιωναῖον καὶ Ἐπιμήδην καὶ Ἰάσιόν τε καὶ Ἴδαν: [7] τὸν δὲ Ἡρακλέα παίζοντα--εἶναι γὰρ δὴ αὐτὸν πρεσβύτατον ἡλικίᾳ--συμβαλεῖν τοὺς ἀδελφοὺς ἐς ἅμιλλαν δρόμου καὶ τὸν νικήσαντα ἐξ αὐτῶν κλάδῳ στεφανῶσαι κοτίνου: παρεῖναι δὲ αὐτοῖς πολὺν δή τι οὕτω τὸν κότινον ὡς τὰ χλωρὰ ἔτι τῶν φύλλων ὑπεστρῶσθαι σφᾶς καθεύδοντας. κομισθῆναι δὲ ἐκ τῆς Ὑπερβορέων γῆς τὸν κότινόν φασιν ὑπὸ τοῦ Ἡρακλέους ἐς Ἕλληνας, εἶναι δὲ ἀνθρώπους οἳ ὑπὲρ τὸν ἄνεμον οἰκοῦσι τὸν Βορέαν. [8] πρῶτος μὲν ἐν ὕμνῳ τῷ ἐς Ἀχαιίαν ἐποίησεν Ὠλὴν Λύκιος ἀφικέσθαι τὴν Ἀχαιίαν ἐς Δῆλον ἐκ τῶν Ὑπερβορέων τούτων: ἔπειτα δὲ ᾠδὴν Μελάνωπος Κυμαῖος ἐς Ὦπιν καὶ Ἑκαέργην ᾖσεν, ὡς ἐκ τῶν Ὑπερβορέων καὶ αὗται πρότερον ἔτι τῆς Ἀχαιίας ἀφίκοντο [καὶ] ἐς Δῆλον: [9] Ἀριστέας [γὰρ] ὁ Προκοννήσιος--μνήμην ἐποιήσατο Ὑπερβορέων καὶ οὗτος--τάχα τι καὶ πλέον περὶ αὐτῶν πεπυσμένος εἴη παρὰ Ἰσσηδόνων, ἐς οὓς ἀφικέσθαι φησὶν ἐν τοῖς ἔπεσιν. Ἡρακλεῖ οὖν πρόσεστι τῷ Ἰδαίῳ δόξα τὸν τότε ἀγῶνα διαθεῖναι πρώτῳ καὶ Ὀλύμπια ὄνομα θέσθαι: διὰ πέμπτου οὖν ἔτους αὐτὸν κατεστήσατο ἄγεσθαι, ὅτι αὐτός τε καὶ οἱ ἀδελφοὶ πέντε ἦσαν ἀριθμόν. [10] Δία δὴ οἱ μὲν ἐνταῦθα παλαῖσαι καὶ αὐτῷ Κρόνῳ περὶ τῆς ἀρχῆς, οἱ δὲ ἐπὶ κατειργασμένῳ ἀγωνοθετῆσαί φασιν αὐτόν: νικῆσαι δὲ ἄλλοι τε λέγονται καὶ ὅτι Ἀπόλλων παραδράμοι μὲν ἐρίζοντα Ἑρμῆν, κρατήσαι δὲ Ἄρεως πυγμῇ. τούτου δὲ ἕνεκα καὶ τὸ αὔλημα τὸ Πυθικόν φασι τῷ πηδήματι ἐπεισαχθῆναι τῶν πεντάθλων, ὡς τὸ μὲν ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος τὸ αὔλημα ὄν, τὸν Ἀπόλλωνα δὲ ἀνῃρημένον Ὀλυμπικὰς νίκας.]

Μνημονεύουν οι Ηλείοι τα αρχαιότατα...ότι οι τότε άνθρωποι(το χρυσούν γένος),έχτισαν πρώτον Ναό στον Κρόνο!
Κι όταν γεννήθηκε ο Δίας,επέτρεψε η Ρέα τη φρούρηση του Παιδός στους Ιδαίους Δάκτυλους που γι'αυτό το λόγο ονομάστηκαν Κούρητες! 
Κι ο Ηρακλής ο μεγαλύτερος για να παίξουν οργάνωσε αγώνα δρόμου και τον νικητή είπε θα στεφανώσει με κότινον!
Τον κότινον τον οποίον έφερε ο Ηρακλής από τους...Υπερβόρειους στους Έλληνες!!!
Λέγονται έτσι οι άνθρωποι που κατοικούν πάνω από τον άνεμο Βορέα!!!
Και ο Ωλήν και ο Μελάνωπος και ο Αριστέας τους Υπερβόρειους μνημονεύουν!!!Στον Αριστέα μάλιστα το βεβαίωναν και οι Ισσηδόνες,στους οποίους είχε πάει!!!

Ο Ηρακλής,λοιπόν,ο Ιδαίος,πρώτος  αυτός διοργάνωσε τον τότε αγώνα και ΟΛΥΜΠΙΑ τον ονόμασε!!!
Κι ο αγώνας γινόταν κάθε ΠΕΜΠΤΟΝ χρόνο,γιατί πέντε ήταν τα αδέλφια!!!Το ΠΕΝΤΑΘΛΟΝ!!!

Εκεί,στον κάλλιστο τόπο της Ελλάδος αγωνίστηκε ο Δίας με τον Κρόνο για την αρχηγία!!!
Εκεί και ο Απόλλων νίκησε τον Άρη και τον Ερμή!!!

Δηλαδή;...
Που είναι τα παλλικάρια μας οι ιστορικοί;Οι..."ινδοευρωπαίοι";
Καταρρίπτεται πλέον το παραμύθι τους!Και αδιάψευστος μάρτυς...ο κότινος!Ή μήπως και η ελιά ανήκει στη..."μυθολογία";
Και που είναι οι...απόγονοι του...Αδάμ;Χα!
Τώρα,εμείς είμαστε το πέμπτο γένος,το χωμάτινο!Πριν ήταν το σιδηρούν,πιο πριν το χαλκούν,ακόμα πιο πριν το αργυρούν και ακόμα πιο πριν το χρυσούν...!!!
Πόσα χρόνια λέτε να...βάλουμε μέχρι τους Ιδαίους Δάκτυλους και τη Γέννηση του Διός;;;