Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΙΩΓΜΟΙ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα ΔΙΩΓΜΟΙ. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

19 Σεπτεμβρίου 2010

Η τελευταία μάχη και τα στρατόπεδα

Η τελευταία μάχη, «the last battle» των χριστιανών «κατά των απίστων» ξεκινάει στην Αμερική από τα εφηβικά χρόνια μέσω της οργάνωσης Teen Mania με μεγάλη επιτυχία όπως μπορείτε να δείτε στα κάτωθι βίντεο:


"Teen Mania"


Δείτε επίσης και τα στρατόπεδα του Ιησού (ελληνικοί υπότιτλοι):

Σχετικό θέμα: Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος να ζητάει να εξεγερθούμε κατά της Αρχαίας Ολυμπίας και της Πνύκας!

07 Απριλίου 2010

Χτύπημα του ελληνισμού,από τους χριστιανούς,στη ρίζα του...

Ο ιστορικός Παπαρρηγόπουλος,ανατραφείς και παιδευμένος εντός του Οικουμενικού Πατριαρχείου,ακραιφνής χριστιανός που προσπάθησε και κατάφερε,υποστηριζόμενος από το ιερατείο,να επικρατήσει ο όρος..."ελληνορθοδοξία"!!!,γράφει...μη μπορώντας να αποσιωπήσει(όσο κι αν προσπάθησε να ωραιοποιήσει),το μίσος και τους διωγμούς κατά των Ελλήνων και του Ελληνικού Πολιτισμού,από τους τερατόμορφους μελανοχίτωνες χριστιανούς!Ένα άγριο κυνηγητό με σφαγές και λεηλασίες που διήρκησε με σφοδρότητα για πολλούς αιώνες!Μια ανελέητη καταδίωξη που συνεχίζεται μέχρι σήμερα...

 Ο Πλάτων..."απάντων αιρετικών άρτυμα"!!!
[...Αλλ' εν αυτή ταύτη τη πολυειδεί οικειότητι μεταξύ των δύο κόσμων και ιδίως μεταξύ της ελληνικής φιλοσοφίας και της χριστιανικής πίστεως,έκειντο τα σπέρματα της οριστικής μεταξύ αυτών διαστάσεως.Την θεμέλιον της χριστιανικής πίστεως κρηπίδα απετέλει το δόγμα της θείας του Σωτήρος ενανθρωπήσεως' αλλά το δόγμα τούτο ήτο ανεπίδεκτον φιλοσοφικής συζητήσεως.Η φιλοσοφική συζήτησις μένει εντός των ορίων της ανθρωπίνης αντιλήψεως,το δε θείον εκείνο δόγμα υπερβαίνει τα όρια της αντιλήψεως ταύτης.Όθεν η φιλοσοφική έρευνα,καθό ηναγκασμένη φύσει να περιστρέφεται εντός των ορίων τούτων,εξετρέπετο λεληθότως της του Σωτήρος θεότητος' διότι αγωνιζομένη να καταστήση το δόγμα τούτο προσιτόν εις την ανθρωπίνην διάνοιαν,κατεβίβαζεν αυτό απαραιτήτως από της υπερανθρώπου περιωπής,εις κύκλον αντιλήψεως κατώτερον,ενώ ο Σωτήρ παρίστατο ως άνθρωπος μάλλον ή ως Θεός.Η φιλοσοφική συζήτησις παρήγαγε λοιπόν τούτο το δεινόν αποτέλεσμα,ότι η χριστιανική πίστις διηρέθη ως εξ αυτής εις δύο μερίδας' την μερίδα ήτις ενέμενε εις την θεμελιώδη αρχήν της ενσάρκου οικονομίας,ήτοι την ορθοδοξίαν,και την μερίδα ήτις εξωλίσθησεν εις ποικίλας ερμηνείας,συνεπαγομένας όλας κατά το μάλλον και ήττον την δόξαν ότι ο ιδρυτής της χριστιανικής πίστεως ήτο άνθρωπος,ήτοι τας αιρέσεις.Εν τη τρίτη εκατονταετηρίδι,ο Τερτυλλιανός γράφων "κατά Ερμογένους" μεν ονομάζει τους φιλοσόφους "πατριάρχας των αιρετικών","περί ψυχής" δε αποκαλεί τον Πλάτωνα "απάντων αιρετικόν άρτυμα".Εν τη τετάρτη εκατονταετηρίδι ο Άρειος εκηρύσσετο επισήμως μαθητής του νεοπλατωνικού Πορφυρίου.Αλλά και εν αυτή τη έκτη εκατονταετηρίδι,ο Ιωάννης ο Φιλόπονος εκ της αριστοτελικής φιλοσοφίας ήντλησε τας περί πολλών δογμάτων μονοφυσιτικάς αυτού πλάνας και ιδίως τας περί Τριάδος."Έλεγε δε ταύτα λαβών την αφορμήν από των αριστοτελικών.Ο γαρ Αριστοτέλης φησίν,ότι εισί των ατόμων και μερικαί ουσίαι,και μία κοινή.Ούτως ούν και ο Φιλόπονος έλεγεν,ότι εισί τρεις μερικαί ουσίαι επί της Αγίας Τριάδος,και έστι μία κοινή."]

 Χτύπημα του ελληνισμού,από τους χριστιανούς,στη ρίζα του...συνέχεια εδώ

20 Αυγούστου 2009

Υπό κατάληψη η χώρα!3.500.000 λαθρο-νόμιμοι μετανάστες,άλλες τακτικές και σύγκριση με την εποχή...Ιουστινιανού!

ΕΣΥΕ: Στο 6,3% η ανεργία στους αλλοδαπούς
Σύμφωνα με την έρευνα, τα μη ενεργά άτομα αλλοδαπής ιθαγένειας ανέρχονται σε 148.323.
Στο 6,3% ανέρχεται η ανεργία στα άτομα αλλοδαπής ιθαγένειας σύμφωνα με την ειδική έρευνα για τη θέση στην αγορά εργασίας των μεταναστών και των αμέσων απογόνων τους που διεξήγαγε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (ΕΣΥΕ).
Η πλειοψηφία των ατόμων που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό ήρθε στην Ελλάδα για να βρει εργασία το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα υψηλό στα άτομα που έχουν γεννηθεί σε κάποια από τις 12 νέες χώρες -μέλη της ΕΕ (60,4%). Τα άτομα που έχουν γεννηθεί σε κάποια από τις 15 παλαιότερες χώρες-μέλη της ΕΕ δηλώνουν κατά πλειοψηφία (59,8%) ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα για προσωπικούς λόγους (π.χ. γάμος με Έλληνα/Ελληνίδα ή άλλος λόγος).
Ένα σημαντικό ποσοστό ατόμων με αλλοδαπή ιθαγένεια δήλωσε ότι έχει περιορισμένη άδεια παραμονής στη χώρα (47,9%) ενώ το ποσοστό ατόμων που δήλωσε ότι δεν έχει άδεια παραμονής ανέρχεται σε 2,9%.
Εξάλλου, ένα ποσοστό 46,4% δήλωσε ότι έχει άδεια παραμονής αόριστης διάρκειας. Τέλος, ένα σημαντικό ποσοστό των αλλοδαπών δήλωσε ότι σχεδιάζει να παραμείνει στην Ελλάδα μόνιμα (46,6%) ή πάνω από πέντε έτη (23,4%) ή από ένα έως πέντε έτη (9,9%).
www.kathimerini.gr με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ

Μάλιστα!Τον έβγαλαν τελικά το λαγό!Ρε,πόσοι είναι οι λαθρο-νόμιμοι εισβολείς;Χμ...να...λίγο δύσκολο...ξέρετε...εμείς...θα δούμε...!!!
Τώρα βλέπουμε!
Οι
148.323 άνεργοι...αλλοδαποί που αντιστοιχούν στο 6,3% του...πληθυσμού τους, με απλά μαθηματικά βρίσκουμε ότι το 100% του αλλοδαπού πληθυσμού, που μπορεί να εργαστεί, είναι 2.354.333 άτομα.
Αν σε αυτούς υπολογίσουμε,αν όχι σε όλους,μέλη οικογενειών(παιδιά,γυναίκες,γονείς),έχουμε
έναν πληθυσμό της τάξεως 3.500.000 και βάλε! Δηλαδή, η Ελλάδα των...10.000.000 κατοίκων,επιβαρύνεται με πάνω από 4.500.000 λαθρο-νόμιμους μετανάστες και γύφτους!!!
Δηλαδή,ακόμα πιο απλά,σε κάθε ζευγάρι Ελλήνων αντιστοιχεί και ένας...ξένος!Τώρα!
Γιατί με τους ρυθμούς υπογεννητικότητας των Ελλήνων και τους αντίστοιχους υπεργεννητικότητας των αλλοδαπών και των γύφτων,σε είκοσι το πολύ χρόνια...τετέλεσται!

ΡΕ ΚΑΘΙΚΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ,ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ...ΕΛΛΗΝΕΣ;
Ή ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ Ο,ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΝΕΟΡΩΜΑΙΟΙ(ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ,ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ),ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ,ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΕ ΥΠΟΥΛΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΑΚΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΓΗΓΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ;
ΟΠΩΣ ΤΟΤΕ ΕΠΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΡΩΜΑΪΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ,ΠΟΥ ΚΑΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΕΦΕΡΑΝ ΚΑΘΕ ΚΑΡΥΔΙΑΣ ΚΑΡΥΔΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΦΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΜΑΣ.

Ο Παπαρρηγόπουλος αναφέρει,ότι βάσει στοιχείων του ιστορικού Προκόπιου, επί Ιουστινιανού και με τους πιο μέτριους υπολογισμούς,χάθηκαν πάνω από...100.000.000 άνθρωποι σε όλη τη Βαλκανική χερσόνησο και τη Μικρά Ασία!Άλλοι από λοιμούς,άλλοι από λιμούς,άλλοι από φυσικές καταστροφές και άλλοι από τις σφαγές!Πόσοι να πούμε ότι ήταν Έλληνες από αυτούς;
Ενώ,όπως καταθέτει ο Παπαρρηγόπουλος,ο ίδιος ο Προκόπιος έγραψε για τον Γιουδπράβδα(Ιουστινιανό) στα ΑΝΕΚΔΟΤΑ του:
"...ότι δε ουκ άνθρωπος,αλλά δαίμων τις,ώσπερ είρηται,ανθρωπόμορφος ήν τεκμηριώσαιτο άν τις,τω μεγέθει σταθμώμενος,ών εις τους ανθρώπους κακών έδρασεν.Εν γαρ τω υπερβάλλοντι των πεπραγμένων και η του δεδρακότος δύναμις εύδηλος γίνεται.Το μεν ούν μέτρον εις το ακριβές των υπ' αυτού ανηρημένων ειπείν ουκ άν ποτέ μοι δοκεί των πάντων τινί ή τω Θεώ δυνατά είναι.Θάσσον γάρ τις,οίμαι,την πάσαν ψάμμον εξαριθμήσειεν ή όσους βασιλεύς ούτος ανήρηκε.Την δε χώραν ως επί πλείστον διαριθμούμενος,ήνπερ έρημον των ενοικούντων ξυμπέπτωκεν είναι μυριάδας μυριάδων μυρίας φημί απολωλεκέναι."

Πιο κάτω ο Παπαρρηγόπουλος καταθέτει άλλη μιά αναφορά του Προκόπιου:
"...Ο Προκόπιος,ομιλών ιδίως περί της μεγάλης Χερσονήσου,της από του Ίστρου μέχρι της κυρίως Ελλάδος απλουμένης,βεβαιοί ότι "Ούννοί τε και Σκλαβινοί και Άνται σχεδόν τι ανά πάν καταθέοντες έτος,εξ ού Ιουστινιανός παρέλαβε την Ρωμαίων αρχήν,ανήκεστα έργα ειργάσαντο τους ταύτη ανθρώπους' πλέον γαρ εν εκάστη εμβολή οίμαι ή κατά μυριάδας είκοσιν είναι των τε ανηρημένων και ηνδραποδισμένων ενταύθα Ρωμαίων,ώστε την Σκυθών ερημίαν αμέλει ταύτης πανταχόσε της γης ξυμβαίνειν."
(ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ,Κ.Παπαρρηγόπουλος,βιβλίον ένατον,τόμος α',σελ.168-171,εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑΣ).

Βέβαια ο Παπαρρηγόπουλος αμφισβητεί τις πληροφορίες του ιστορικού Προκόπιου,στην προσπάθειά του να εξωραίσει την εικόνα του Γιουδπράβδα.Αλλά ο Προκόπιος ήταν σύγχρονος της εποχής εκείνης!Όσες υπερβολές κι αν έγραψε,έχοντας απτές πληροφορίες βρίσκεται πιο κοντά στην αλήθεια από κάθε μεταγενέστερο ιστορικό!
Μετρά λοιπόν,ο Παπαρρηγόπουλος,ότι αφού ο Γιουδπράβδα ήταν στην εξουσία για 40 χρόνια τις είκοσι μυριάδες(2οο.000) επί σαράντα χρόνια=8.000.000 ανθρώπινες απώλειες,μόνο από τις σφαγές των παραπάνω εισβολέων και μόνο στα Βαλκάνια(από τον Δούναβι μέχρι την Πελοπόννησο)!Δεν αναφέρει όμως και δεν προσθέτει τους σφαγμένους, αποκλειστικά,Έλληνες που σφάχτηκαν γιατί δεν γίνονταν...χριστιανοί!
Μιλάμε για τη μεγαλύτερη ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ του ανθρώπινου Γένους και ειδικά του Ελληνικού Έθνους!Και το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι εκτός των άλλων,οι λοιμοί(πανδημίες ασθενειών),όπως αναφέρει πάλι ο Παπαρρηγόπουλος,είχαν αφετηρία την...Αίγυπτο!Στο διάστημα που ήταν στην εξουσία ο...Γιουδπράβδα!

Δείτε ποιός πραγματικά ήταν ο..."Ιουστινιανός":
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ.Ο ΟΥΠΡΑΒΔΑ ΕΚ ΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΡΩΜΑΙΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΗΣ..."ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ" ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ!!!!!!!!

Δείτε και για τους άλλους δύο μεγαλύτερους εχθρούς των Ελλήνων:
"Μέγας" Κωνσταντίνος,Ιουστινιανός,Θεοδόσιος,οι σφαγείς των Ελλήνων,ψηφίστηκαν ως...μεγάλοι..."Έλληνες"!!!!!!!

Οι σημερινοί,επειδή τα πράγματα δεν είναι όπως τότε,εργάζονται με άλλους τρόπους,εφαρμόζοντας άλλες τακτικές!Ο στόχος όμως είναι ίδιος!

Υ.Γ.
Δείτε και ως επιδόρπιον τα..."ραβασάκια" της αγάπης των Νεορωμαίων κατακτητών,κατά των Ελλήνων!

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ.ΤΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΔΟΣΙΑΝΟ ΚΩΔΙΚΑ.ΤΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΕΞΟΝΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Αλιτήριοι Έλληνες!Ωραίο το στόλισμα,...έτσι;