[Πρωτόκολλο 9.
9.5-Από εμάς προέρχεται ο τρόμος που έχει κατακυριεύσει το παν.Στην υπηρεσία μας βρίσκονται άνθρωποι όλων των αρχών και όλων των δογμάτων.Επανορθωτές της μοναρχίας,δημαγωγοί κοινωνιστές,επαναστάτες και ουτοπιστές.Σε όλους έχουμε αναθέσει και από μια εργασία.Καθένας τους έχει αναλάβει να υποσκάψει και τα τελευταία λείψανα της εξουσίας,ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί να ανατρέψει οτιδήποτε έχει μείνει ακόμη όρθιο.Όλα τα κράτη που υποφέρουν από τέτοιες ραδιουργίες,αναζητούν γαλήνη,και είναι έτοιμα να θυσιάσουν τα πάντα για την ειρήνη.Αλλά δεν θα τους δώσουμε ειρήνη,παρά μόνο αν αναγνωρίσουν φανερά και ταπεινά την υπέρτατη κυβέρνησή μας.]
"ΤΑΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ"