20 Μαρτίου 2009

Καλόπουλος - Μεσσιανισμός ή Αρμαγεδώνας;

------------------------------------------------------------
Καλόπουλος - Μεσσιανισμός ή Αρμαγεδώνας;
1/6


Καλόπουλος - Μεσσιανισμός ή Αρμαγεδώνας; 2/6


Καλόπουλος - Μεσσιανισμός ή Αρμαγεδώνας; 3/6


Καλόπουλος - Μεσσιανισμός ή Αρμαγεδώνας; 4/6


Καλόπουλος - Μεσσιανισμός ή Αρμαγεδώνας; 5/6


Καλόπουλος - Μεσσιανισμός ή Αρμαγεδώνας; 6/6


«Τα βιβλία του Μ. Καλόπουλου δεν θα απαντήσουν απλά στις ερωτήσεις σας, αλλά θα βάλουν φωτιά στις αναζητήσεις σας! Αποκαλύπτουν πειστικά, πως ο Αβραάμ και οι απόγονοί του δεν είναι παρά Μάγοι απ τη Χαλδαία, που για τα "θαύματά" τους χρησιμοποιούν τεχνάσματα δηλητηρίων, θυματοποιώντας βασιλιάδες και έθνη»!
Karroline Ferris - Canada
...............................
"Θα συγκεντρώσω όλα τα έθνη και θα τα φέρω στην κοιλάδα που ονομάζεται Ιωσαφάτ. Εκεί θα κριθούν για ότι έκαναν στον λαό μου τον Ισραήλ... το κακό που κάνατε θα το ανταποδώσω στους γιου και τις θυγατέρες σας...
Όλα τα έθνη σηκωθείτε και ελάτε από παντού... στην κοιλάδα που ονομάζεται Ιωσαφάτ. Εκεί θα κρίνω τα έθνη. Βάλτε δρεπάνι! Ο καρπός είναι ώριμος να θεριστεί. Μπείτε στο πατητήρι κι αρχίστε να πατάτε Ο Κύριος θέλει βρυχίσει εκ Σιών".
Ιωήλ Δ΄ (Γ) 1-18

Τα διαλυμένα έθνη γοητευμένα απ την λεξημαγεία των χειραγωγών τους, χωρίς τις στοιχειώδεις προφυλάξεις, συνωθούνται σε τεράστιους, πολλά υποσχόμενους, συμμαχικούς, πολυεθνικούς σχηματισμούς. Σε κατάλληλα δηλαδή... εθνονοδοχεία, εθνο-ληνούς, πατητήρια (Ο.Ο.Σ.Α./ Ε.Ε./ Ο.Ν.Ε. / Ν.Α.Τ.Ο./ Ο.Η.Ε. κ.λ.π.) όπου με τραπεζιτική δεσποτεία, δανειο-δουλεία, χρηματιστηριακή υποτέλεια, έλεγχο πλουτοπαραγωγικών πηγών, και ελεγχόμενη ενημέρωση, υφίστανται ήδη συντριπτικές πιέσεις, προς την απόλυτη εξομοίωσή τους.

Απ το βιβλίο του Μ. Καλόπουλου "Αβραάμ ο Μάγος" - 1998

Το βιβλικό μοντέλο της πείνας επανέρχεται! - Ιωσήφ: Ένας ολέθριος σωτήρας.

Από το βιβλίο "Το Μεγάλο Ψέμα" του Μιχάλη Καλόπουλου.
------------------------------------------------------------------------------
Ιωσήφ: Ένας ολέθριος σωτήρας


Ο Ιωσήφ όχι μόνο έπεισε τον Φαραώ για την ονειρομαντική του τέχνη, αλλά κάνοντας θαυμάσια επίδειξη της ευέλικτης γλώσσας του, κυ-ριολεκτικά τον καταγοήτευσε με την άνεση και την προνοητικότητά του, μια και όχι μόνο φαινόταν σίγουρος για τα μελλούμενα, αλλά εισηγήθηκε και μια σειρά εντυπωσιακών μέτρων φορολόγησης και αποθήκευσης των αναγκαίων σιτηρών, για την αντιμετώπιση της θεομηνίας.
Τελειώνοντας μάλιστα τις προφητικές του σωτηριολογίες, ο Ιωσήφ βάζει στο μυαλό του Φαραώ, έτοιμη και την ιδέα του δικού του αναβαθμισμένου ρόλου στα συνταρακτικά αυτά μελλούμενα, λέγοντας στον Φαραώ: «και τώρα (μεγάλε βασιλιά) Φαραώ φρόντισε να βρεις έναν άνθρωπο μυαλωμένο και συνετό και να τον διορίσεις σ’ όλη την Αίγυπτο, να κατακρατά με επόπτες το ένα πέμπτο της σοδιάς απ’ όλη την χώρα». Γέν.41.33-34.
Όλ’ αυτά ενθουσιάζουν το Φαραώ, που αναγορεύει χωρίς καθυστέρηση τον Ιωσήφ, σε άνθρωπο σοφό και θεόσταλτο, λέγοντάς του: «αφού ο θεός σε έκανε να τα γνωρίζεις όλα αυτά, δεν υπάρχει συνετότερος και φρονιμότερος από σένα. Εσύ θα προΐστασαι στο ανάκτορο μου και ο λαός μου θα υπακούει στις διαταγές σου. Μόνο ως προς τον θρόνο θα είμαι ανώτερος σου. Σε σένα παραδίδω την (φοροεισπρακτική) εξουσία πάνω σε όλη την Αίγυπτο. Και έβγαλε το δαχτυλίδι του και το πέρασε στο χέρι του Ιωσήφ». Γέν.41.38-42.
Ο θρίαμβος του Ιωσήφ ήταν απροσδόκητα μεγάλος. Η δεκατριάχρονη υπομονή του Ιωσήφ και οι μεθοδεύσεις του, απέδωσαν τώρα τους πλούσιους καρπούς. Ο πανέξυπνος τρόπος του Ιωσήφ και οι διορατικές φορολογικές προτάσεις, έπεισαν το βασιλιά ότι έχει μπροστά του έναν τριαντάχρονο χαρισματικό άνδρα, που η ολοφάνερή ευφυΐα του, συνοδεύεται απ’ την περιζήτητη για την εποχή εκείνη ικανότητα της θεϊκής μαντικής τέχνης.
Τα προνόμια έπεσαν βροχή. Ο Ιωσήφ καλοπαντρεύεται μια κόρη Αιγύπτιου ιερέα και αποκτά σημαντικές προσβάσεις στους ναούς και τα πανάρχαια ιερά της χώρας: «και έδωσαν σ’ αυτόν δια γυναίκα την Ασεννέθ θυγατέρα ιερέως της Ηλιουπόλεως» Γέν.41.45.
Σημειώνουμε εδώ την απίστευτη έλλειψη περιφρούρησης πολιτικών και θρησκευτικών προνομίων της αιγυπτιακής κοινωνίας, που έμελλε βέβαια, να κοστίσει ακριβά στην αιγυπτιακή ιστορία. Ανεμπόδιστοι από οποιουσδήποτε νόμους, εθιμικούς περιορισμούς ή ιερατικούς κανόνες, αλλοεθνείς και αλλόθρησκοι, μπορούσαν να αποκτήσουν, όχι μόνο υψηλά κυβερνητικά προνόμια, αλλά με την συγκατάθεση της άδολης αιγυπτιακής θρησκείας, να εισέλθουν δικαιωματικά μέσα στους ιερατικούς κύκλους, νυμφευόμενοι κόρες ιερέων.
Ο αξιωματούχος πλέον Ιωσήφ, αναλαμβάνει τα διευρυμένα καθήκοντα του αρχισιτοποιού φοροεισπράκτορα και επί επτά ολόκληρα χρόνια, το ένα πέμπτο της συνολικής σοδειάς των Αιγυπτίων, καταλήγει στις δημόσιες αποθήκες: «και συνήγαγε πάσας τας τροφάς των επτά (εύφορων) ετών των γενομένων εν τη γη της Αιγύπτου... και συνήγαγεν ο Ιωσήφ σίτον, ως την άμμον της θαλάσ¬σης πολύν σφόδρα...» Γέν. 41.49.
Ο Σωτήρας Ιωσήφ, προετοιμάζεται με απόλυτη πίστη, ότι ο θεός του θα φέρει πράγματι την προφητική δικαίωση της σιτοδείας: «και (πράγματι) άρχισαν να έρχονται τα επτά έτη της πείνας καθώς είπε ο Ιωσήφ... και όταν πείνασε πάσα η γη της Αιγύπτου, εβόησεν ο λαός προς τον Φαραώ δια άρτον και είπεν ο Φαραώ προς πάντας τους Αιγυπτίους, υπάγετε προς τον Ιωσήφ και ότι σας είπη κάμετε... Άνοιξε δε ο Ιωσήφ πάσας τας αποθήκας και επώλει σίτον εις τους Αιγυπτίους και η πείνα επεβάρυνεν επί την γην της Αιγύπτου. Και πάντες οι τόποι ήρχοντο προς τον Ιωσήφ δια να αγοράζωσι σίτον» Γέν.41.55-57.
«Και άρτος δεν ητο καθ’ όλην την γην, διότι η πείνα ητο βαρεία σφόδρα ώστε απέκαμον υπό της πείνης και συνήγαγεν ο Ιωσήφ άπαν το αργύριο (ασήμι) το ευρισκόμενον εν τη γη της Αιγύπτου και εν τη γη Χαναάν... και αφού εξέλιπεν το αργύριον... ήλθον πάντες οι Αιγύπτιοι προς τον Ιωσήφ λέγοντες, Δός άρτον εις ημάς διατί να αποθάνωμεν έμπροσθέν σου; Εξέλιπεν το αργύριο. Είπεν δε ο Ιωσήφ φέρετε τα κτήνη σας και θέλω σας δώσει άρτον αντί των κτηνών σας εάν εξέλιπεν το αργύριο. Και έφεραν τα κτήνη αυτών προς τον Ιωσήφ και έδωκεν εις αυτούς ο Ιωσήφ άρτον αντί των ίππων και αντί των προβάτων και αντί των όνων και αντί των βοών. Και έθρεψαν αυτούς με άρτον αντί πάντων των κτηνών αυτών». Γέν.47.13-17.
Το προνόμιο της φύλαξης και της εκμετάλλευσης αυτών των ατελείωτων κοπαδιών, εξασφάλισε ο Ιωσήφ για τ’ αδέλφια του, με τη σύμφωνη γνώμη του Φαραώ. Διότι για τους δικούς του, που εγκαίρως ανέβηκαν στην τροφοδότρια Αίγυπτο, ο Φαραώ ο ίδιος πρόσταξε: «εις το καλύτερον της γης κατοίκησον τον πατέρα σου και τους αδελφούς σου, ας κατοικήσωσιν εν τη γη Γεσέν... και κατάστησον αυτούς επιστάτας επί των ποιμνίων μου... και κατώκησεν ο Ιωσήφ τον πατέραν αυτού και τους αδελφούς αυτού και έδωκεν εις αυτούς ιδιοκτησίαν εν τη γη της Αιγύπτου, εις το καλύτερον της γης, εν τη γη Ραμεσσή... και έτρεφεν ο Ιωσήφ τον πατέρα αυτού και τους αδελφούς αυτού και πάντα τον οίκον του πατρός αυτού... κατά τάς οικογενείας αυτών... Κατώκησε δε ο Ιακώβ εν τη γη της Αιγύπτου εν τη γη Γεσέν και απέκτησαν εν αυτή κτήματα (επί πλέον των χαρισθέντων) και ηυξήνθησαν και επληθύνθησαν σφόδρα». Γέν.47.6-12, 27.
Ισόβιο δωρεάν κρατική διατροφή, δωρεάν κτήματα εις το καλύτερο της γης, μαζί με επαγγελματικά προνόμια επιστασίας στα ατέλειωτα κρατικά κοπάδια, είναι λίγα απ’ τα προνόμια που προέκυψαν για τους συγγενείς του "σωτήρα" της Αιγύπτου.

...συνέχεια:
http://www.epanellinismos.com/index.php?option=com_fireboard&func=view&id=11007&catid=8#11007

Το τέλος του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε.Η συνέχεια μέχρι τέλους.

Τα προηγούμενα:
Το τέλος του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε!!!

Το τέλος του κόσμου όπως τον γνωρίζουμε!!!Η συνέχε...
-----------------------------------------------------------------
http://www.epanellinismos.com/index.php?option=com_fireboard&func=view&id=11009&catid=97#11009
6/10

http://www.youtube.com/watch?v=C6lB3aK4TfM

7/10

http://www.youtube.com/watch?v=EzILhuUXEsY

8/10

http://www.youtube.com/watch?v=VMF_wDixcRs

9/10

http://www.youtube.com/watch?v=tw-bfrk0E7k

10/10

http://www.youtube.com/watch?v=j6k5TIv_rsg

ΑΡΧΑΙΟΓΝΩΣΙΑ :Θα γίνει χαμός....


Παρακολουθήστε ζωντανά την εκπομπή ΙΧΩΡ όπου και αν είστε. Μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 21:00http://www.high.gr/
Σήμερα η εκπομπή κανονικά και την Κυριακή στις 17 :00 στην διεύθυνση http://www.skaisat.com/
μπορείτε να δείτε εκπομπή (ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΠΕΡΑΣΜΑΤΑ) του κυρίου Μπεξή, θέμα Ελληνισμός -χριστιανισμός με καλεσμένους τους κυρίους Μουστάκη, Κλήμη καί άλλες εκπλήξεις.
ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ! Θα γίνει χαμός....

Χαμένη Ελληνική Γραμματεία

„Kατάλογος γυναικών“
«Κι εκείνη γκαστρώθηκε και γέννησε στον τερπικέραυνο Δία
Δυο γιους, τον Μάγνητα και τον Μακεδόνα που χαίρεται με τ άλογα.
Κι αυτοί είχαν τις κατοικίες τους κοντά στην Πιερία και τον Όλυμπο
»*
Το απόσπασμα το διέσωσε ο λόγιος αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Ζ' ο Πορφυρογέννητος στο „Περί θεμάτων“ έργο του (2, 6, 48 Β), από τις „Ηοίες“ έπος αποδιδόμενο στον Ησίοδο γνωστό και ως „Kατάλογος γυναικών“, χαμένο σήμερα...
*Η χώρα από Μακεδόνος του Διός και της Θυίας της Δευκαλίωνος, ως φησιν Ησίοδος ο ποιητής.
Νίκος Σάμιος