Η Κύπρος έπαιζε πάντα σημαντικό ρόλο στην ιστορία καθώς η γεωγραφική της θέση είναι θέση κλειδί στην ανατολική μεσόγειο