15 Σεπτεμβρίου 2009

Εγκλήματα πολέμου καταλογίζει στο Ισραήλ ο ΟΗΕ


Εγκλήματα πολέμου καταλογίζει στο Ισραήλ ο ΟΗΕ

Έκθεση η οποία περιέχει στοιχεία που δείχνουν ότι σημειώθηκαν εγκλήματα πολέμου και πιθανότατα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από τον Ισραηλινό στρατό και τους Παλαιστίνιους αντάρτες κατά την διάρκεια της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας στις αρχές του έτους δημοσίευσαν σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη.
Η έκθεση, που αριθμεί 574 σελίδες συντάχθηκε από ομάδα τεσσάρων ειδικών διεθνολόγων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται ο δικαστής της Νοτίου Αφρικής και πρώην μέλος της επιτροπής του ΟΗΕ που διερευνά τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Ρουάντα και στην πρώην Γιουγκοσλαβία, Ρίτσαρντ Γκόλντστοουν.
Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων κατέληξε ότι η ισραηλινή στρατιωτική επιδρομή που ξεκίνησε στις 27 Δεκεμβρίου 2008 είχε στόχο το "λαό της Γάζας σαν σύνολο ώστε να τιμωρήσει τον πληθυσμό και ότι ο στρατός απέτυχε να διερευνήσει κατάλληλα τους ισχυρισμούς για παραβιάσεις".
Η έκθεση αναφέρει ακόμη ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε δυσανάλογη βία και παραβίασε το διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά την διάρκεια της επίθεσης του. "Το Ισραήλ δεν έλαβε τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται από το διεθνές δίκαιο ώστε να περιοριστούν οι απώλειες ανθρώπινων ζωών, οι τραυματισμοί πολιτών και οι υλικές ζημιές", υπογραμμίζει η έκθεση.
Έμφαση δίνεται και στην εκτόξευση βομβών λευκού φωσφόρου κατά της UNRWA της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες και τους εκ προθέσεως βομβαρδισμούς των νοσοκομείων Al-Qods και Al-Wafa. Προσθέτει δε ότι η εκτόξευση ρουκετών στο νότιο Ισραήλ από Παλαιστίνιους συνιστά έγκλημα πολέμου και μπορεί να χαρακτηριστεί ακόμη και ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, καθώς οι αντάρτες δεν κατάφεραν να ξεχωρίσουν τους στρατιώτες από τους πολίτες.
Η αντίδραση του Ισραήλ
Την έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που κάνει λόγο για δυσανάλογη χρήση βίας και παραβίαση του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την πρόσφατη εισβολή του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας απέρριψε το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας την "μεροληπτική".
"Το Ισραήλ δεν θεωρεί σωστό να συνεργαστεί με την ερευνητική επιτροπή του Γκόλντστοουν επειδή η έκθεση του ήταν σαφώς μεροληπτική και αγνόησε τις χιλιάδες επιθέσεις με ρουκέτες της Χαμάς εναντίον του πληθυσμού στα νότια του Ισραήλ, οι οποίες κατέστησαν αναγκαία την επιχείρηση κατά της Γάζας", ανέφερε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ.
"Η εντολή της επιτροπής προδίκασε το αποτέλεσμα της έρευνας και νομιμοποίησε την τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς", προστίθεται στην ανακοίνωση.

(Πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ)

ΠηγήΤελικά ποιός κυβερνά αυτό τον τόπο;

Να σας πούμε:
Καθίκια,προδότες,κλέφτες,σαλτιμπάγκοι,δούλοι,υπάλληλοι,οσφυοκάμπτες,
εμπροσθοβαρείς,οπισθωθούμενοι,λαμόγια,παράγκες,πράκτορες,διαπλεκόμενοι,
νυκτόβιοι,λαθραίοι,δόλιοι,δολοφόνοι,ανθέλληνες,ξενόδουλοι,εθελόδουλοι,πισο-κρότηδες,αχυράνθρωποι,ωχαδελφιστές,παπαρολόγοι,παπαροκάδες,αρπακτικά,
σαπιοκέφαλοι,λούστροι,ξεφτυλισμένοι,ευνούχοι,κεφαλαιούχοι,τραπεζίτες,εφ-οπλιστές,
τζακάδες,βρακάδες,κλεπταποδόχοι,καπνοδόχοι,αρχαιοκάπηλοι,ελληνοκάπηλοι,
αλλοεθνείς,αλλογενείς,διφορούμενοι,αγόμενοι,υφαρπάχτες,κοντόφθαλμοι,
μονόφθαλμοι,πατριδοκάπηλοι και λοιποί...
Όλος αυτός ο συρφετός αποτελεί την εικόνα της σημερινής κοινωνίας που βαυκαλίζεται ότι κατοικεί αυτό το κρατίδιο που λέγεται...Ελλάς!
Διότι ο καθρέπτης της κοινωνίας είναι οι κυβερνώντες της!

ΑΠΕΙΛΗ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΑΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΩΝ (ΚΑΛΛΑΣ).

ΕΘΝΙΚΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΛΥΜΠΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
"Ο ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ
ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
13.09.2009 μ.΄Α.Τ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

ΘΕΜΑ: ΒΑΝΑΥΣΟΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΟΣ

ΑΠΕΙΛΗ ΑΦΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΛΑΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΣΤΡΑΤΩΝ (ΚΑΛΛΑΣ)Τήν 8ην Σεπτεμβρίου ένεστώτος 2009 μ.΄Α.Τ., "μουσουλμάνοι" έπιδρομείς άπήγαγον άπό τό ένδιαίτημά του είς τήν Χώραν τών Καλλιστράτων (Καλλάς) τού ΄Ινδικού Καυκάσου (Πακιστάν), τόν άπό δεκαπενταετίας έκεί διατρίβοντα καί προσφέροντα έθελοντικώς ύπηρεσίας πρός τήν λαότητα τών όμογενών μας αύτών, -έπί σκοπώ διατηρήσεως καί προστασίας τού πολιτισμού αύτών-,έκπαιδευτικόν κ. ΄Αθανάσιον Λερούνην. Οί τοιούτοι έπιδρομείς έπετέθησαν τό πρώτον κατά τών δύο πακιστανών φρουρών τού έν λόγω έκπαιδευτικού, φονεύσαντες τόν ένα έξ αύτών.΄Ενώ ό άλλος διέφυγεν. ΄Συνέλαβον δέ άκόμη καί τόν συνάδελφον τού άπαχθέντος καθηγητού Καλλίστρατον .. Τόν ύποίον ύπό τήν άπειλήν φασγάνου ήνάγκασαν, ίνα τόν άπελευθερώσουν, νά όρκισθή είς τό Ίσλάμ, καταπατούντες έτσι πάν άτομικόν δικαίωμα θρησκευτικής έτερότητος!!! Δηλαδή τό δικαίωμα τού θρησκεύεσθαι κατά τά Πάτρια Έλληνικά ένός πολίτου τού Πακιστάν...Παρά τήν πάροδον έβδομάδος ήδη οί άπαγωγείς δέν παρέσχον καμμίαν είδησιν περί τής τύχης τού άπαχθέντος...΄Ενώ πέραν τής Πακιστανικής ή ήμετέρα κυβέρνησις καί δή τό "ύπουργείον" τής κ. Ντόρας Μητσοτάκι δέν εύδόκησεν ν΄ άσχοληθή μέ τό όλον ζήτημα... Καί νά προβή πρός τάς άναγκαίας παραστάσεις πρός τάς Πακιστανικάς διοικητικάς καί ίσλαμικάς θρησκευτικάς άρχάς! Διότι τό Δίκαιον τής ΄Ελευθεροθρησκείας, τό θεσπισθέν διά τού Χάρτου τών Ήνωμένων ΄Εθνών, τόν όποίον προσυπέγραψεν καί τό Πακιστανικόν κράτος άμα τή συστάσει του, είναι δεσμευτικόν διά πάν μέλος τού άνωτέρω Διεθνούς Όργανισμού... Καί αύτό όφείλουν νά έπισημάνουν τά "ήμέτερα" ύπουργεία τών ΄Εξωτερικών καί τό Παιδείας καί Θρησκευμάτων πρός τά άντίστοιχα τής Χώρας τών ΄Αγνών(Πακιστάν)... Προσέτι δέ πρέπει νά έλεχθή ό είς Σιτράλ Έλλην Πρόξενος καί νά μάς πληροφορήση είς ποίας σχετικάς ένεργείας προέβη έν προκειμένω... Προσέτι δέ καί τί έπραξεν πρός άντιμετώπισιν τών διαβολών τών σκοπιανών βουλγαριδών ψευδομακεδόνων, οί όποίοι έφθασαν καί είς τήν Χώραν τών Καλλιστράτων, ίνα... μεταφέρουν τό..."μήνυμα" τής... έκστρατείας των πρός όλην τήν ύφήλιον, ίνα... άλιεύσουν άφελείς καί έγκαταστήσουν θύλακας τής άνθελληνικής, άνά τόν κόσμον ,προπαγάνδας των... Διότι ήκούσαμεν, είς κινηματογραφικά έπίκαιρα, άπό παίδα Καλλίστρατον νά λέγη πώς δέν είναι Μακεδών, άλλά... "Μακεντόνσκι"!!!

Αύτά δέν τά γνωρίζει ό έν λόγω κ. πρόξενος; Είναι βέβαιον ότι τά γνωρίζει καί αύτός καί ό κ. πρέσβυς μας είς ΄Ισλαμαμπάντ...Καί άφού τά γνωρίζουν, διατί αύτή ή σιγή; Είς τήν Χώραν τών Πακί έκατομμύρια κατοίκων δηλούν ότι είναι ΄Ελληνογενείς...Ώς αί φυλαί τών Πατάνς καί τών Άφριδών...Παρακάμπτοντες τάς θρησκευτικάς(θρησκευτικοφανείς) άγκυλώσεις έχουν οί άνωτέρω άποκρισάριοί μας προβή είς τό άνοιγμα ένός διαλόγου μέ αύτούς; Όχι! ΄Αλλά ούτε καί διά τάς πολιτιστικάς άνταλλαγάς μεταξύ τών δύο λαών ΄Ελλάδος καί Πακιστάν ένδιεφέρθησαν...Ένώ ή έν Ν. Δελχί τών ΄Ινδιών άλλη πρεσβεία μας άδιαφορεί καί αύτή διά τήν άνάπτυξιν τών πολιτιστικών σχέσεων ΄Ελλάδος Ίνδιών...Ούδόλως ένδιεφέρθη ποτέ νά συμβάλη είς τήν συνδιοργάνωσιν ένός Έορτίου(βαρβαριστί: "φεστιβάλ") Έλληνοϊνδικής Δημιουργίας, ώς λ.χ.καί περί τής βριθούσης μέ έλληνικήν θεματολογίαν ένδιαφερούσας τώ όντι κινηματογραφικάς ταινίας τής ίνδικής κινηματογραφικής βιομηχανίας("Μπόλυγουντ")...

Πρός τό παρόν, άς έπιδείξουν οί πάντες, κυβέρνησις, πολιτικοί καί "πνευματικοί"(μή... "έκσυγχρονισμένοι"...άντιεθνικιστές...) παράγοντες τό ένδιαφέρον των διά τήν διάσωσιν τής ζωής τού είρημένου Άθανασίου Λερούνη. Ό όποίος, έάν ζή, θά τελή ύπό τάς ίδιοτύπους συνθήκας, τάς όποίας έπιφυλάσσουν οί άνά τόν κόσμον φανατικοί είς τούς έχοντες άλλας μέ αύτούς άπόψεις καί θέσεις είς τήν ζωήν αύτήν... Σύν τούτω, θά πρέπει νά ύπάρξη Πανελλήνιος Συναγερμός, έπί τή ζοφερά προόψει τής έγκαταλείψεως παρά τών άγανακτισμένων λόγω όλων τών άντιξοοτήτων καί κακουχιών, τάς όποίας ύφίστανται άπό φανατικούς, τής Γής τών Προγόνων των Καλλιστράτων καί διασκορπίσεώς των είς τά τέσσερα σημεία τού όρίζοντος!!! .Όπερ θά άποτελέση μέγα όνειδος, πρωτίστως διά τήν "ήμετέραν" κυβέρνησιν...Καί δι΄ έκείνους, οί όποίοι παίζουν τάς... "κουμπάρας" καταρρακώσαντες πάσαν έννοιαν συνταγματικής τάξεως καί σκαρφιζομένους, καθ΄ όλίγον, τάς ψευδοεκλογάς "μας" πρός "έκλογήν" ένός πρωτοδεσπότου-μονάρχου πρωθυπουργού!...Έάν άφήσωμεν νά χαθή ή λαότης τών όμογενών μας Καλλιστράτων(Καλλάς), τότε θά έχωμεν διά μίαν είσέτι φοράν καταστή έξουθένωμα τών έθνών...Καί θά προκαλέσωμεν τήν είς βάρος μας χλεύην τών προαιωνίων καί τών καινοφανών μισελλήνων άνατολής καί δύσεως...΄Ητοι, άνευ περιστροφών: Ή όποία "κυβέρνησίς" "μας όφείλει νά θέση τήν Πακιστανικήν πρό τών εύθυνών της...Δηλαδή: Έάν άχθούν οί Καλλίστρατοι είς τά άκρα καί άναγκασθούν νά έγκαταλείψουν τάς προαιωνίας Έστίας των έπί τού Καυκάσου καί τού Όρους τού Δαιδάλου, τότε ή Έλληνική Κυβέρνησις έπιβάλλεται όπως: Πρώτον άνακαλέση τάς δωρεάς οίκιών είς τό Όλυμπιακόν Χωρίον, είς τάς όποίας προέβη, έν τή...άφροσύνη της, ή κυβέρνησις Καραμανλή τώ 2004 πρός Πακιστανούς μετανάστας!!!! Πακιστανοί έλαβον τών 2004, μετά τήν λήξιν τών ΄Ολυμπιακών ΄Αγώνων, διά... "κλήρου", δωρεάν οίκίας έν ΄Ελλάδι, αί όποίαι άνηγέρθησαν μέ χρήματα τών ΄Ελλήνων φορολογουμένων!!!!!!!!! Καί: Δεύτερον έξαποστείλη είς τήν χώραν των πάντας τούς Πακιστανούς παρεπιδημούντας καί δή έκείνους, οί όποίοι μάς προκαλούν μέ τόν θρησκευτικοφανή φανατισμόν των...Καί καίουν,μάλιστα, έν μέσαις ΄Αθήναις, Έλληνικάς ίδιοκτησίας!... Καί άφαιρέση δέ άπό τινάς τούτων διαφοροτρόπως παρασχεθείσας ύπηκοότητας, ώς... "ήμεδαπών"... Τά πράγματα, έφ΄ όσον έξωθούνται είς τά μή περαιτέρω, έπιβάλλουν είς ήμάς νά σωφρονισθώμεν...Καί ν΄ άνακτήσωμεν όλίγον έθνικόν φιλότιμον...Καί νά ύπερασπισθώμεν τών Έθνικών μας Άξιών...Αί όποίαι είναι Άξίαι όλου τού ΄Ελληνισμού.

Άνεξαρτήτως κομματικής έντάξεως... Πλήν, βεβαίως, έκείνων τών έξαχρειωμένων ψευδοεκσυγχρονιστών, οί πλείστοι τών όποίων τρέφονται άπό τό ΄Ελληνικόν Δημόσιον, ίνα ύλακτούν... "προοδευτικώς", μέ ίταμότητα καί θρασύτητα, κατά τών ύπερασπιζομένων τών Πατρίων καί προκαλούν τό Δημόσιον αίσθημα μέ τά μισελληνικά καί άνθελληνικά των "κηρύγματα"...

Διά τό Δ/Σ τού συλλόγου "ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ"
Βασίλειος Πελασγός-Γούσιος, νομικός

Πηγή...

Βόμβα του Αντώνη Σαμαρά!Τι λένε οι ΝεόΔουλοι βολευτές της Ηλείας;

Βουλευτές της Νέας Δούλας στην Ηλεία,θα αφήσετε τον...υπουργό σας να ανοσιουργήσει;Δεν θα βγάλετε άχνα;Τόσο...μπεεε είστε;Τι θα πείτε στους ψηφοφόρους σας της Ορεινής Ολυμπίας;Θα αφήσετε τον...ρακοσυλλέκτη να παρανομήσει(υπηρεσιακός υπουργός είναι),μόνο και μόνο για τη δική του εκλογική...σωτηρία;
Αντώνη Σαμαρά,θα είσαι κατάπτυστος από τους Φιγαλειείς!Ποιός νομίζεις τελικά ότι είσαι;Ελέω...Μητσοτάκη ακούστηκε το όνομά σου!
Κι εσείς ρε κοθόνια Ηλείοι,με τι θράσος θα πάτε να ψηφίσετε Νέα Δούλα;
ΝεόΔουλοι βουλευτές της Ηλείας,βρίσκεστε προ των ευθυνών σας!Για να έχετε μούτρα να αντικρύσετε τουλάχιστον τους δικούς σας ψηφοφόρους!
Αυτά τα κορόϊδα που σας ακολουθούν πειθήνια...!

Ο Επικούρειος Απόλλωνας «φεύγει» για Μεσσηνία ?

«Δεν θα δεχθούμε την οποιαδήποτε κίνηση γίνεται για την διοικητική υπαγωγή του Ναού του Επικούρειου Απόλλωνα στη Μεσσηνία» τόνισε χθες ο νομάρχης Ηλείας Χαράλαμπος Καφύρας μετά τις πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει ότι τις επόμενες ημέρες ο υπουργός Πολιτισμού Αντώνης Σαμαράς θα υπογράψει την σχετική απόφαση.

Στο υπόμνημα διαμαρτυρίας που κοινοποιήθηκε στο γραφείο του Πρωθυπουργού και τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής επισημαίνονται τα εξής:


« Πληροφορηθήκαμε ότι πρόκειται να υπογράψετε απόφαση για την διοικητική και υπηρεσιακή υπαγωγή του Ναού του Επικούρειου Απόλλωνα στην Εφορία Αρχαιοτήτων της Μεσσηνίας, τροποποιώντας το ΦΕΚ 837/Β΄/4-12-86.


Μια τέτοια απόφασή σας μας βρίσκει κατηγορηματικά αντίθετους και θεωρούμε ότι αυτή η διοικητική πράξη αποτελεί όνειδος και ρουσφετολογική παραχάραξη της ιστορίας για εξυπηρέτηση μικρών, προσωπικών σας και ατομικών σας συμφερόντων.


Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση η ανάγκη και το άγχος για την εκλογή στο Κοινοβούλιο, επειδή είστε υποψήφιος βουλευτής στην Μεσσηνία, να αποτελεί το ιστορικό μνημείο αντικείμενο ρουσφετολογικών αναγκών.
Ο Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και σε συνδυασμό με την Αρχαία Ολυμπία και την Αρχαία Ήλιδα, αποτελούν τα πλέον γνωστά αρχαιολογικά μνημεία της Ζ΄ Εφορείας Προϊστορικών και κλασσικών Αρχαιοτήτων, που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία.


Θεωρούμε ότι μνημεία σαν τον Επικούρειο Απόλλωνα δεν περιορίζονται στα όρια ενός Νομού, αλλά ανήκουν σε όλη την Ελλάδα, σε όλο τον Ελληνισμό, σε όλο τον ΚΟΣΜΟ. Είμαστε περήφανοι σαν Ηλείοι, Αρκάδες και Μεσσήνιοι για τους προγόνους μας.


Ο Ναός του Επικούρειου Απόλλωνα αντί να αποτελεί στοιχείο μικροπολιτικής διαμάχης, χρειάζεται την στήριξη της κυβέρνησης, ώστε να διατηρηθεί και να αποκατασταθεί με τον καλύτερο δυνατό, σωστό και σύντομο τρόπο. Απαιτείται για αυτό επαρκής χρηματοδότηση και στήριξη από το Υπουργείο Πολιτισμού, δημιουργία ευρύτερου αρχαιολογικού πάρκου, τη δημιουργία μουσείου για ολόκληρη την περιοχή και την δημιουργία κατάλληλων υποδομών οδικής πρόσβασης.
Όσον αφορά το θέμα για το που ανήκει διοικητικά ο Επικούρειος Απόλλωνας, σας γνωρίζουμε τα εξής :

1. Το έμβλημα της σφραγίδας του 1851 του Δήμου Ανδρίτσαινας σαφέστατα καταδεικνύει ότι ο Ναός ανήκει στα διοικητικά όρια του Δήμου Ανδρίτσαινας


2. Σύμφωνα με τον καθορισμό των κοινοτικών ορίων Σκληρού – Δραγωγίου στις 22 Μαΐου του 1961 και βάση μαρτυριών κατοίκων της περιοχής και κυρίως της μαρτυρίας του κ. Αδαμόπουλου, καταγόμενου από την περιοχή Σκληρού, προκύπτει ότι οι Βάσσες είναι στα όρια του δημοτικού διαμερίσματος Δραγωγίου, του σημερινού καποδιστριακού δήμου Ανδρίτσαινας.


3. Ο χάρτης της γεωγραφικής υπηρεσίας Στρατού σε κλίμακα 1/5000, τον οποίο η Ζ’ Εφορία Αρχαιοτήτων επισυνάπτει με το υπ’ αριθμόν 344228007 έγγραφο της στο Υπουργείο Πολιτισμού, αποδεικνύει και αποτυπώνει σαφέστατα ότι το Ιερό του Επικούρειου Απόλλωνα βρίσκεται εντός των γεωγραφικών ορίων του Νομού Ηλείας.


4. Η αναπτυχθείσα επιχειρηματολογία είναι ελλιπής, δε στηρίζεται σε κανένα επιστημονικό, αρχαιολογικό και διοικητικό στοιχείο, δεδομένου ότι η φυσική, γεωγραφική, ιστορική και αρχαιολογική θέση του Ναού είναι στο Νομό Ηλείας, εφόσον με το μνημείο συνδέεται άμεσα και άρρηκτα η ιδρύτρια πόλη του Ναού, η αρχαία Φιγαλεία, ανήκουσα διοικητικώς, στην βορείως του ποταμού Νέδα, επαρχία Ολυμπίας του Νομού Ηλείας.
Κύριε Υπουργέ,

Σας καλώ να μην προχωρήσετε στην υπογραφή της απόφασης για τη διοικητική υπαγωγή του Επικούρειου Απόλλωνα στην Μεσσηνία, γιατί εκτός από άδικο είναι και ενέργεια που υποκρύπτει πολιτικής σκοπιμότητας και θα μας βρείτε όλους τους Ηλείους, πολιτικούς, φορείς και λαό, απέναντι σας.


Εμείς ως Νομαρχία Ηλείας και εγώ ως Νομάρχης, καλώ όλους, Ηλείους, Μεσσήνιους, Αρκάδες, όλους τους Έλληνες, να ενώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για την συνέχιση της αναστήλωσης του Επικούρειου Απόλλωνα, τη δημιουργία μουσείου στην περιοχή του Ναού και τη δημιουργία αρχαιολογικού πάρκου για την ευρύτερη περιοχή και το Λύκαιο Όρος και να συγκροτήσουμε μέτωπο για την επιστροφή της Ζωφόρου του Επικούρειου από το Βρετανικό Μουσείο.»

Γιώργος Κ.Ροζής
giorgosrozis@yahoo.gr

Ο Ερατοσθένης,ο υπολογιστής του και ο γύρος του κόσμου επί Πτολεμαίων!

Σιγά-σιγά αναδύεται η Ελλάς!Με καίρια πλήγματα κατά των υβριστών της!Δεν θα μπορούσε βέβαια να γίνει αλλιώς,αφού βρισκόμαστε ήδη στην Πρωτοχρονιά του νέου Γαλαξιακού χρόνου,μετά από 26.000 γήϊνα χρόνια που διανύσαμε τον προηγούμενο!

Υπολογιστής από την εποχή του Ερατοσθένη(2200ετών)και μια ακόμη απόδειξη για ταξίδια στην Αμερική π.Χ.

Περί το έτος 232π.Χ. ο πλοίαρχος Ράτα και ο πλοηγός Μάουι,επικεφαλής ενός στόλου,ξεκίνησαν από την Πτολεμαϊκή Αίγυπτο για να κάνουν τον γύρο της γης.Η αποστολή βρισκόταν υπό την καθοδήγηση του Ερατοσθένη.[π.276 Κυρήνη-π.194 Αλεξάνδρεια] του μεγάλου επιστήμονα που ήταν ταυτόχρονα και βιβλιοθηκάριος στη Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας.Ίσως το ταξίδι έγινε για να επαληθευτεί η θεωρία του Ερατοσθένη ότι η Γη ήταν στρογγυλή,και ο οποίος είχε υπολογίση με εξαιρετική ακρίβεια την περιφέρειά της.Ένα από τα όργανα πλοήγησης που ο Μάουί είχε μαζί του ήταν μια υπολογιστική μηχανή που αποκαλούσε "τανάουα".Ένα παρόμοιο όργανο ήταν γνωστό το 1492 σαν "torquetum".Σχέδιο του "τανάουα" έχει βρεθεί σε σπηλιά του Ίριαν Τζάγια στην δυτική Νέα Γουινέα και πιθανότατα ο Μάουι χρησιμοποιούσε για να υπολογίσει το γεωγραφικό μήκος.

Το σχέδιο της "τανάουα" συνοδευότανε από μια επιγραφή που αποκρυπτογραφήθηκε το 1970:"Η Γή έχει κλίση.Συνεπώς,τα σημεία της μισής εκλειπτικής κυριαρχούν στον νότο,τα άλλα μισά αντέλλουν στην άνοδο.Αυτός είναι ο υπολογιστής του Μάουι".Στα σχέδια που υπάρχουν χαραγμένα στους τοίχους της σπηλιάς υπάρχει επίσης και η απόδειξη του πειράματος του Ερατοσθένη για την μέτρηση της περιφέρειας της Γής.Ο Μάουι πιθανώς είχε μεταφέρει μαζί του πίνακες που είχαν γίνει από τον Ερατοσθένη,και οι οποίοι τον είχαν βοηθήσει να υπολογίσει το γεωγραφικό μήκος βάσει της γωνιακής απόστασης της Σελήνης και του άστρου Αλτάιρ στον αστερισμό Αγκίλα(Αετό).Υπέρ αυτού συνηγορεί ο επιστήμονας Ρίκ Σάντερς που κατασκεύασε και εργάστηκε με ένα ξύλινο μοντέλο της "τανάουα".Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά.Ακόμα εντυπωσιακότερο είναι το γεγονός ότι ο Μπάρρυ Φέλλ αποκρυπτογράφησε επιγραφές από τα νησιά του Ειρηνικού,της δυτικής Νέας Γουινέας και του Σαντιάγκο στην Χιλή,που μιλούν για ένα στόλο έξι πλοίων που ξεκίνησε περί το 232π.Χ.επί βασιλείας Πτολεμαίου Γ΄,και που δείχνουν ότι επρόκειτο για ένα ταξίδι που θα αποδείκνυε την θεωρία του Ερατοσθένη ότι η Γη είναι στρογγυλή.Ίσως οι Σπαρτιάτες-Αραουκάνοι να μην ήταν οι πρώτοι Έλληνες που είχαν επισκεφτεί την μακρινή Χιλή!!

(Περιοδικό-Tρίτο Μάτι)


Πηγή...

"This Is It"

Στη χθεσινή απονομή των Mtv Video Music Awards έγιναν τα επίσημα αποκαλυπτήρια για το Trailer της ταινίας "This Is It", η οποία βασίζεται στο μαγνητοσκοπημένο υλικό υψηλής ανάλυσης από τις πρόβες του Michael Jackson για την προετοιμασία των συναυλιών της περιοδείας «This Is It». Η σκηνοθεσία του project έχει ανατεθεί στον Kenny Ortega (τριλογία «High School Musical») ο οποίος είχε αναλάβει την σκηνοθεσία των συναυλιών στην Ο2 Arena του Λονδίνου, ενώ είχε τραβήξει και τα πλάνα των προβών διάρκειας περίπου 80 ωρών. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα ταυτόχρονα ανά τον κόσμο στις 28 Οκτωβρίου 2009. Προς το παρόν πάρτε μια πρώτη γεύση με το εντυπωσιακό trailer...

Πηγή

Ιπτάμενος δίσκος σε αγρογλυφικά!


Για άλλη μία φορά η Google αλλάζει το logo της αναφερόμενη στο μυστήριο φαινόμενο των αγρογλυφικών ή πιο γνωστών ως crop circle.
Λίγες μέρες πριν η google είχε παρουσιάσει στο logo της τα ανεξήγητα φαινόμενα με ένα ιπτάμενο δίσκο να κλέβει το "o".
Σήμερα εμφανίζει στο logo της σχετικό θέμα με "εξωγήινα" σημάδια εξαφανίζοντας από το λογότυπό της το "l" από το λογότυπό της, και αυτή την φορά ο ιπτάμενος δίσκος μετέτρεψε ολόκληρο το λογότυπο της σε αγρογλυφικό πεδίο (άλλοι λένε ότι το φτιάχνει ο σχεδιαστής της Google για να απασχολεί κάτι βλάκες σαν και εμένα...).
Μήπως η google θέλει να μας πει κάτι εξαφανίζοντας γράμμα - γράμμα;
Τι θέλει να μας πει;

Μήπως κάτι για το χαμένο σύμβολο;


Περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο αγρογλυφικών εδώ.

Συνεχίζετε η στημένη συμπαιχνία ΚΑΡΑΤΖΑΦΥΡΕΡ - ΜΙΝΕΙΚΟ.Θα τρίβετε τα μάτια σας.

Ο Γ.ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΕΣΤΕΙΛΕ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ
ΕΙΠΕ:
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΔΙΑΦΟΡΟ ΚΟΜΜΑ !(πάρτε δρόμο)
ΣΤΙΣ 5 ΟΚΤΩΒΡΊΟΥ
Ο ΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ.(ψηφίστε ΠΑΣΟΚ)
ΟΠΩΣ ΤΑ ΛΕΜΕ ΓΙΝΟΝΤΑΙ
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ...
ΜΑΣΟΝΙΑ=ΦΡΑΓΚΑ ΚΑΙ ΞΕΡΟ ΨΩΜΙ Ο bodybuilding !!!
http://makelio.blogspot.com/2009/09/blog-post_8431.html?zx=aabeaf139ce30106
:
Συμπληρώνοντας με τις υπόλοιπες δηλώσεις "προφητείες" του Καρατζαφύρερ στο παρελθόν:
:
θα με θυμηθείτε θα βγεί ο Γεωργάκης και θα χάσουμε νησιά!
(αμέσως μετά) θα είμαι ο επόμενος Πρωθυπουργός!
: