28 Απριλίου 2009

Καταβασίες της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, Καταβασίες της Πεντηκοστής και τα άλογα του Φαραώ!

Μια από τις γνωστές πληγές των Αιγυπτίων πριν την έξοδο είναι ο θάνατος όλων των ζώων των Αἰγυπτίων
Μία μεγάλη επιδημία έπληξε όλα τα ζώα των Αιγυπτίων, ώστε «κάθε είδους ζώα των Αἰγυπτίων πέθαναν » (εδ.9:6 )

καὶ ἐποίησε Κύριος τὸ ρῆμα τοῦτο τῇ ἐπαύριον, καὶ ἐτελεύτησε πάντα τὰ κτήνη τῶν
Αἰγυπτίων

Πηγή:
http://www.myriobiblos.gr/bible/ot/chapter.asp?book=2&page=9

Αλλά μετά ακολουθεί το εξής παράδοξο:
ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ - ΕΞΟΔΟΣ / 14

Ο Φαραὼ με ἑξακόσια ἅρματα κυνηγάει τον Μωυσή και τους υπόλοιπυς!
6 ἔζευξεν
οὖν Φαραὼ τὰ ἅρματα αὐτοῦ καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ συναπήγαγε μεθ᾿ ἑαυτοῦ 7 καὶ
λαβὼν ἑξακόσια ἅρματα ἐκλεκτὰ καὶ πᾶσαν τὴν ἵππον τῶν Αἰγυπτίων καὶ τριστάτας
ἐπὶ πάντων.
Τι πρόβλημα έχουν...:στο http://analogion.net/forum/viewtopic.php?f=56&t=303&p=652#p651 :
Στις Καταβασίες της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού λέει ...την δεν επιστρεπτικώς Φαραώ τοις άρμασι κροτήσας ήνωσεν...
Στις Καταβασίες της Πεντηκοστής λέει:
Πόντω εκάλυψε Φαραώ συν άρμασιν ο συντρίβων...
Νομίζω πως είναι το ίδιο. Απλά, στον ειρμό της α' ωδής της Υψώσεως, το "τοις άρμασι", πηγαίνει νοηματικά με το "πεζεύσαντι" που αναφέρεται πιο πριν. Δηλαδή, οι μεν, (του Μωυσή), πεζοί, οι δε, (του Φαραώ), με τα άρματα. Ενώ στον ειρμό της α' ωδής της Πεντηκοστής, λέει πως "πλημμύρισε" τον Φαραώ μαζί με τα άρματα του "Πόντω εκάλυψε Φαραώ συν άρμασι..."
Πηγή Φαραώ τοις άρμασι ή Φαραώ συν άρμασι, http://analogion.net/forum/viewtopic.php?f=56&t=303&p=652#p651
Τι λέτε ρε παιδιά; Αφού είχαν πεθάνει τα άλογα (όλα τα ζώα των Αιγυπτίων) προηγουμένως, τώρα που βρέθηκαν άλογα για εξακόσια άρματα; Και κάθε άρμα έχει τουλάχιστον (και όχι μόνο) ένα άλογο...Αναστήθηκαν τα άλογα;