15 Οκτωβρίου 2013

ΑΛΦΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ - ΘΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 2013


ΑΛΦΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ - ΘΕΡΙΝΟ ΗΛΙΟΣΤΑΣΙΟ 2013
Ο ΑΛ- ΦΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΝΟΜΟΣ N.E.S.A.R.A. & Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΡΑΓΔΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΝΟΜΟΣ N.E.S.A.R.A. & Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Ο νόμος N.E.S.A.R.A. έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από τις 5 Δεκεμβρίου του 2012.
Δικαιοδοσία προεδρική έχει ο John Andrew Boehner. Στις 10 Οκτωβρίου το βράδυ, αν διαπιστώσατε και πάλι ο John Andrew Boehner έδωσε λύση στο πρόβλημα της χρηματοδότησης των δημοσίων υπαλλήλων. Ο  John Andrew Boehner έδωσε 6 εβδομάδες μόνον προθεσμία για την χρηματοδότηση των δημοσίων υπαλλήλων.