05 Φεβρουαρίου 2011

Τελικά ο Μουμπάρακ ΔΕΝ έχει παραιτηθεί!

Τελικά όπως το είχαμε γράψει στον τίτλο εδώ!

Τον..."παραίτησαν",ενώ ο ίδιος δεν έχει παραιτηθεί!! «Απίθανο να μεταβιβάσει την εξουσία ο Μουμπάρακ» Απέκλεισε το ενδεχόμενο ο Σαφίκ,όπως γράφει την είδηση το Newsbeast...

Κατά πάσα πιθανότητα,πρέπει να γίνεται "σφαγή" στο προεδρικό μέγαρο...!Εν τω μεταξύ,"φύγε με...αξιοπρέπεια",είπε ο Μπαραντέϊ,ευρισκόμενος σήμερα ανάμεσα στο πλήθος,προσπαθώντας ασμένως να αποκτήσει τη συμπάθεια του λαού(που του λείπει) και περιμένοντας να αρπάξει την ευκαιρία! Παραιτήθηκαν όλοι εκτός από τον Μουμπάρακ!  γράφει το Πρώτο Θέμα... 
Καταιγιστικές εξελίξεις στην Αίγυπτο.

Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι έχει παραιτηθεί το σύνολο της ηγεσίας του κυβερνώντος Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος (NDP), αλλά όχι o ίδιος ο Χόσνι Μουμπάρακ.

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου αρνείται πεισματικά να δώσει τη σκυτάλη από το ανώτατο αξίωμα που κατέχει εδώ και 30 χρόνια.

Νωρίτερα η αιγυπτιακή τηλεόραση είχε μεταδώσει ότι παραιτήθηκε η ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος στην Αίγυπτο, μετά του υιού Χόσνι Μουμπάρακ Γκαμάλ, όπως και ο ίδιος ο Μουμπάρακ. Το ρεπορτάζ παρόλο που λίγη ώρα αργότερα διαψεύθηκε, πρόλαβε να ανοίξει τους "ασκούς"... των εξελίξεων.

Ξεσηκωμός και στη Σερβία...

Μαζική διαδήλωση στο Βελιγράδι
Πολλοί είναι εκείνοι που έχουν δυσαρεστηθεί από τον φιλοευρωπαϊκό συνασπισμό που κυβερνάει τη χώρα από το 2008
05 Φεβ 2011 - 17:07
Picture 0 for Μαζική διαδήλωση στο Βελιγράδι

Δεκάδες χιλιάδες δυσαρεστημένοι Σέρβοι συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Βελιγραδίου στη μεγαλύτερη αντικυβερνητική διαδήλωση που γίνεται εδώ και χρόνια εν όψει των προγραμματισμένων για το 2012 εκλογών.

Αντικαθεστωτική "ημέρα οργής" και στην Υεμένη...
Οι διαδηλωτές στην πρωτεύουσα της Υεμένης συνέχισαν και χθες τις κινητοποιήσεις με αίτημα την άμεση παραίτηση του προέδρου Σαλέχ, που έχει αγκιστρωθεί στην εξουσία τα τελευταία 32 χρόνια. Μιμούμενη το καθεστώς Μουμπάρακ στην Αίγυπτο, η κυβέρνηση διοργάνωσε τις δικές της κινητοποιήσεις υποστήριξης, χωρίς πάντως οι δύο παρατάξεις να εμπλακούν σε συγκρούσεις.

«Κραυγή της Σφίγγας» στην αυλή του βασιλιά της Ιορδανίας...

«Κραυγή της Σφίγγας» στην αυλή του βασιλιά της Ιορδανίας...
«Κραυγή της Σφίγγας» στην αυλή του βασιλιά της Ιορδανίας...
Διαδηλώσεις στο Kαράκ, στο Iρμπίντ, στο Nτιμπάν... Tα ονόματα αυτών των μικρών πόλεων δεν λένε τίποτα στους ξένους. Στην Iορδανία όμως προκαλούν πολιτικό σεισμό. Στις επαρχιακές αυτές πόλεις και στην ύπαιθρο γύρω τους ζουν βεδουίνοι, οι οποίοι αποτελούν και το μοναδικό σταθερό στήριγμα της μοναρχίας
"Η" 5/2
Ημερησία

Μετά την ανατίναξη του αγωγού Αρίς - Ασκελόν παραίτησαν τον Μουμπάρακ από την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος.

Με το που είπε ο Τζέφρυ ότι πάει στην Αίγυπτο,τέρμα ο Μουμπάρακ!Και τώρα με ποιόν θα μιλήσει;!Σύμφωνα με πληροφορίες του Αλφειού,ο Μουμπάρακ ενδέχεται εντός ολίγου να μεταβεί (επικαλούμενος λόγους υγείας),στη Γερμανία!
Έκτακτο συμπλήρωμα:Ω:20.00
Δεν θα πάει τελικά ο Τζέφρυ στο Κάϊρο!Σωστά ρωτούσε ο Αλφειός πιο πάνω!

Παραιτήθηκε από την ηγεσία του κυβερνώντος Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος της Αιγύπτου ο πρόεδρος Χόσνι Μουμπάρακ, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας.
Λίγο νωρίτερα η κρατική τηλεόραση είχε μεταδώσει πως παραιτήθηκε η ανώτατη ηγεσία του κυβερνώντος Εθνικού Δημοκρατικού Κόμματος (NDP) στην Αίγυπτο. Μεταξύ των μελών του γραφείου του κυβερνώντος κόμματος που παραιτήθηκαν είναι και ο Γκαμάλ Μουμπάρακ, γιος του προέδρου Χόσνι Μουμπάρακ.

Ως Τούρκοι πλέον οι δεσποτάδες της Κρήτης,σε ποιό Σύνταγμα και ποιούς Νόμους δηλώνουν υπακοή;

NOMOΣ υπ’ αριθμ. 4149/1961
Περί Καταστατικού Χάρτου
της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
[...
3. Ο κατά τα ανωτέρω εκλεγείς τη προτάσει του επί της Εθνικής Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων Υπουργού αναγνωρίζεται και εγκαθιδρύεται δια Βασ.
Διατάγματος δημοσιευομένου εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η μετά την δημοσίευσιν του σχετικού Βασ. Διατάγματος αναγνώρισις και
εγκαθίδρυσις ανακοινούται τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω και τη Ιερά Επαρ-
χιακή Σύνοδω Κρήτης.
Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης προ της αναλήψεως των καθηκόντων του δίδει
ενώπιον της Α.Μ. του Βασιλέως την εξής διαβεβαίωσιν.
«Μεγαλειότατε, Διαβεβαιούμαι την Υμετέραν Μεγαλειότητα επί τη Αρχι-
ερωσύνη μου, ότι, αείποτε διατελών πιστός Αυτή ως τω Βασιλεί και Κυριάρ-
χω της Πατρίδος μου και ευπειθής εις το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κρά-
τους, καταβαλώ πάσαν σπουδήν, συν πάση δυνάμει, ίνα εκπληρώ τη θεία, χά-
ριτι πάντα τα Αρχιερατικά καθήκοντα της πνευματικής ποιμαντορίας του κα-
τά την κληρωθείσαν μοι Μητρόπολιν πιστοτάτου Σου λαού, και μάρτυρα ε-
πικαλούμαι επί της διαβεβαιώσεως ταύτης αυτόν τον ύψιστον Θεόν ος δώη τη
Υμετέρα Μεγαλειότητι ζωήν πολυχρόνιον εν άκρα υγεία, διατηρείη δε Υμετέ-
ραν Βασιλείαν αδιάσειστον, ευδαιμονούσαν, αυξάνουσαν και κρατυνομένην».
Σχόλια:
Εις το κείμενον της διαβεβαιώσεως του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, επειδή τούτο δεν αντα-
ποκρίνεται εις την σημερινήν μορφήν του πολιτεύματος της Ελλάδος, έχει εφαρμογήν ενταύ-
θα ή αντίστοιχος διάταξις του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ήτοι του
Άρθρου 16 του Ν. 590/1977, κατά το οποίον ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης δίδει ενώπιον του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας και ουχί του Βασιλέως, την ακόλουθον διαβεβαίωσιν: «Διαβεβαιούμαι
“επί τη Αρχιερωσύνη μου” ότι θα εκπληρώ “τη θεία χάριτι” τα Αρχιεπισκοπικά μου καθήκο-
ντα μετά πάσης σπουδής και δυνάμεως, τηρών απαρασαλεύτως τους Ιερούς αποστολικούς και
συνοδικούς Κανόνας και τας Ιεράς Παραδόσεις, διαδηλώ δε υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους
νόμους του Κράτους»...]

Aνατίναξαν αγωγό στο βόρειο Σινά που τροφοδοτεί με φυσικό αέριο το Ισραήλ.Όπως μετέδωσε η Αιγυπτιακή τηλεόραση σήμερα, αγνωστοι ανατίναξαν αγωγό στο βόρειο Σινά που τροφοδοτεί με φυσικό αέριο το Ισραήλ. "Πρόκειται για μια μεγάλη τρομοκρατική επιχείρηση", επισήμανε ανταποκριτής της αιγυπτιακής τηλεόρασης. "Δολιοφθορείς εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση της ασφάλειας και ανατίναξαν τον αγωγό", ανακοίνωσε η τηλεόραση κάνοντας λόγο για μεγάλη πυρκαγιά. Την άσχημη κατάσταση επιβεβαίωσαν και κάτοικοι της περιοχής Ελ Αρίς, κοντά στον αγωγό. Σύμφωνα με site που παρακολουθεί τις ιστοσελίδες της αλ Κάιντα και άλλων ισλαμιστικών οργανώσεων, ορισμένες από τις οργανώσεις αυτές προέτρεπαν ισλαμιστές μαχητές να επιτεθούν στον αγωγό αυτό.

"Προέτρεψαν τους μουσουλμάνους του Σινά να εκμεταλλευτούν τις ταραχές στην Αίγυπτο και να ανατινάξουν τον αγωγό Αρίς-Ασκελόν, επισημαίνοντας

Πληρώνει φόρους στην Τουρκία το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως;


Το οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως δεν είναι πρόσωπο νομικού δικαίου  στην Τουρκία και επομένως (θα πρέπει) να πληρώνει τους ανάλογους φόρους στο τουρκικό κράτος από τα έσοδα που έχει. Πρόσφατα (το 2011)  μάλιστα η Τουρκία επικαλέστηκε το συμφωνητικό της Λοζάννης του  1923 όπου αναφέρεται ότι Έλληνες, Αρμένιοι, Εβραίοι είναι απλά μη μουσουλμανική μειονότητα μη νομικού δικαίου.
Πληρώνει φόρους στην Τουρκία το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και αν ναι,μήπως στέλνουν τα χρηματάκια μας εν μέσω κρίσης για να δίνουν τους φόρους στην Τουρκία;

Ταραχές στην Σαουδική Αραβία;


«Η Αίγυπτος και η Τυνησία δεν αποτελούν μεγάλο μέγεθος για την αγορά πετρελαίου, αλλά εάν τα ίδια γεγονότα συμβούν στη Σαουδική Αραβία αλλάζουν τα πάντα»,
τόνισε ο Μπιλ Ο’Γκράντι, ο επικεφαλής στρατηγικής της Confluence Investment Management, προειδοποιώντας πως 
«υπάρχουν πραγματικές ανησυχίες να δούμε να ξεκινά ένα ντόμινο». 

Βέβαια ο Μπιλ Ο’Γκράντι, σφάλει διότι εάν υπήρχαν πραγματικές ανησυχίες τότε ο πρώην πρόεδρος της Τυνησίας, Ζάντι αλ Αμπίντιν Μπεν Αλί και η σύζυγός του Λίλα, δεν θα είχαν διαφύγει στη Σαουδική Αραβία, αφού πρώτα κατέφεραν να μεταφέρουν από την Τράπεζα 1,5 τόνους χρυσού, σύμφωνα με τις γαλλικές μυστικές υπηρεσίες, αλλά σε κάποια άλλη σίγουρη χώρα.
Αν και είναι σε όλους γνωστό ότι η Σαουδική Αραβία χρειάζεται τολμηρές αλλαγές για τον πραγματικό εκσυγχρονισμό και την αντιμετώπιση της φτώχιας και της ανεργίας που ταλανίζουν την κοινωνία, δεν προβλέπεται να δούμε ένα ντόμινο των ταραχών καθώς ο Οίκος των Σαούντ, ο οποίος ελέγχει ολόκληρο το κράτος, από την οικονομία έως την κεντρική διοίκηση, δεν κάνει καμιά διάκριση ανάμεσα στη βασιλική περιουσία και στον κρατικό προϋπολογισμό κάνοντας συνεταίρους του τις ΗΠΑ μέσω της εταιρείας Standard Oil, η οποία υπέγραψε ένα προνομιακό συμβόλαιο εκμετάλλευσης πετρελαίου όταν  έγινε η δημιουργία της ARAMCO, της τεράστιας εταιρικής ένωσης των Standard Oil, Texaco, Exxon και Mobil.
Η αύξηση των τιμών του αργού πετρελαίου, επακόλουθο της μεγάλης κρίσης του 1973, απέφερε στις δυο προαναφερθέντες  χώρες (κυρίως σε κυβερνητικά πρόσωπα)  τεράστια οικονομικά οφέλη, και το ίδιο γίνεται και τώρα. Επιπλέον η παρουσία χιλιάδων Αμερικανών στρατιωτών, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν εκεί με την πρόφαση  του πρώτου Πολέμου του Κόλπου, δεν επιτρέπει  να γίνουν ταραχές όπως στις άλλες αραβικές χώρες για την αντιμετώπιση της φτώχιας και της ανεργίας που ταλανίζουν την κοινωνία της Σαουδικής Αραβίας.
Τα συμφέροντα λίγων προηγούνται...

Τι έπαθαν οι Τουρκο"κύπριοι";

ΠΕΡΙΕΡΓΗ ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΚΟ"ΚΥΠΡΙΩΝ"

Σε σκέψεις πρέπει να μας βάζει η ξαφνική αλλαγή στον τρόπο προσέγγισης της Τουρκίας τόσο απο μεριάς πολιτικών κομμάτων των κατεχομένων όσο και από μεριάς μερίδας των τουρκο"κυπρίων".
Δεν είναι σύνηθες φαινόμενο η μέχρι τώρα άγουσα και φέρουσα απο την Τουρκία πολιτική ηγεσία και μέρους του κόσμου να αμφισβητεί την πραγματική εξουσία στα κατεχόμενα.
Και μάλιστα όταν μιλάμε για έναν Ερντογάν που δείχνει την δεδομένη στιγμή πανίσχυρος στο εσωτερικό της χώρας του μετά την απαλλαγή του απο τους στρατιωτικούς.
Οι διαδηλώσεις που έγιναν στα κατεχόμενα απο διάφορα συνδικάτα τις προηγούμενες ημέρες δείχνουν να έχουν την στήριξη πολιτικών κομμάτων.
Που όχι μόνον δεν "μετάνιωσαν" ύστερα απο τις οργισμένες δηλώσεις [...]

Πηγή...

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΥΡΩΝ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ Ερίζουν για ένα ναό Καμπότζη-Ταϊλάνδη.Τελικά συμφώνησαν για κατάπαυση του πυρός!


Ο ναός-μήλον της έρριδος για τις δύο χώρες


Ερίζουν για ένα ναό Καμπότζη-Ταϊλάνδη

Στρατιώτες της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης αντάλλαξαν πυρά σε μία διαφιλονικούμενη περιοχή των συνόρων τους.


Ο ναός-μήλον της έρριδος για τις δύο χώρες

Ζητούμε συγγνώμη από όλους...Δεν πέθανε ο Ιάκωβος Καμπανέλλης!

Αφήνουμε την αναδημοσίευση ως έχει,μόνο και μόνο για να φαίνεται η γύμνια της μη διασταυρούμενης πληροφορίας...Μάλιστα,από...μεγάλα κανάλια δημοσιογραφίας...Φυσικά και δεν προσπαθούμε εδώ στον Αλφειό να δικαιολογηθούμε...Φταίμε και ζητούμε συγγνώμη από τον ίδιο,την οικογένειά του και τους φίλους του...Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση...
ΑΛΦΕΙΟΣ ΠΟΤΑΜΟΣ
 
Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς του 20ου αιώνα, ο Ιάκωβος Καμπανέλλης, άφησε την τελευταία του πνοή σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Γεννημένος στη Νάξο το 1922, ο Καμπανέλης σφράγισε με τα έργα του το ελληνικό θέατρο, ενώ ήταν ο δημιουργός των σεναρίων για δύο από τις σημαντικότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, τη Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη και τον Δράκο του Νίκου Κούνδουρου.
Στα χρόνια της γερμανικής κατοχής ο Καμπανέλλης εντάχθηκε στην εθνική αντίσταση.
Συνελήφθη από τους Γερμανούς και κρατήθηκε ως αιχμάλωτος στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Μαουτχάουζεν. Καρπός αυτής της εμπειρίας

Βάνδαλοι στο θέατρο Κουν...


Οι πρωταγωνίστριες της παράστασης, Μυρτώ Αλικάκη και Ειρήνη Στρατηγοπούλου, με τον Αργύρη Μπακιρτζή.
 
Η πρεμιέρα που δεν έγινε!

Κοίτα ποιοι μας προστατεύουν...


Η τρίτη περίπτωση μέσα σε δύο χρόνια! 

Ληστές "χτύπησαν" το κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες χτες, την ώρα που πραγματοποιούνταν η Σύνοδος Κορυφής της ΕΕ.
Δύο άνδρες μπήκαν οπλισμένοι στο ταχυδρομικό κατάστημα που στεγάζεται στο κτήριο και έφυγαν με τουλάχιστον 10.000 ευρώ, αδειάζοντας πλήρως ένα χρηματοκιβώτιο. Οι δύο γυναίκες υπάλληλοι δεν μπορούσαν να αντιδράσουν, καθώς οι ληστές τις σημάδευαν με τα όπλα τους.
Αν και οι αρχές έκλεισαν τους δρόμους γύρω από το κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και σταμάτησαν την κυκλοφορία, οι ληστές διέφυγαν...
Οι αστυνομικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες, καθώς πρόκειται για την τρίτη περίπτωση μέσα σε δύο χρόνια (!) που η ασφάλεια του κτιρίου του Κοινοβουλίου παρουσιάζει τέτοια κενά.
Πηγή