05 Φεβρουαρίου 2011

Ως Τούρκοι πλέον οι δεσποτάδες της Κρήτης,σε ποιό Σύνταγμα και ποιούς Νόμους δηλώνουν υπακοή;

NOMOΣ υπ’ αριθμ. 4149/1961
Περί Καταστατικού Χάρτου
της εν Κρήτη Ορθοδόξου Εκκλησίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’
ΠΕΡΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
[...
3. Ο κατά τα ανωτέρω εκλεγείς τη προτάσει του επί της Εθνικής Παιδεί-
ας και Θρησκευμάτων Υπουργού αναγνωρίζεται και εγκαθιδρύεται δια Βασ.
Διατάγματος δημοσιευομένου εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η μετά την δημοσίευσιν του σχετικού Βασ. Διατάγματος αναγνώρισις και
εγκαθίδρυσις ανακοινούται τω Οικουμενικώ Πατριαρχείω και τη Ιερά Επαρ-
χιακή Σύνοδω Κρήτης.
Ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης προ της αναλήψεως των καθηκόντων του δίδει
ενώπιον της Α.Μ. του Βασιλέως την εξής διαβεβαίωσιν.
«Μεγαλειότατε, Διαβεβαιούμαι την Υμετέραν Μεγαλειότητα επί τη Αρχι-
ερωσύνη μου, ότι, αείποτε διατελών πιστός Αυτή ως τω Βασιλεί και Κυριάρ-
χω της Πατρίδος μου και ευπειθής εις το Σύνταγμα και τους Νόμους του Κρά-
τους, καταβαλώ πάσαν σπουδήν, συν πάση δυνάμει, ίνα εκπληρώ τη θεία, χά-
ριτι πάντα τα Αρχιερατικά καθήκοντα της πνευματικής ποιμαντορίας του κα-
τά την κληρωθείσαν μοι Μητρόπολιν πιστοτάτου Σου λαού, και μάρτυρα ε-
πικαλούμαι επί της διαβεβαιώσεως ταύτης αυτόν τον ύψιστον Θεόν ος δώη τη
Υμετέρα Μεγαλειότητι ζωήν πολυχρόνιον εν άκρα υγεία, διατηρείη δε Υμετέ-
ραν Βασιλείαν αδιάσειστον, ευδαιμονούσαν, αυξάνουσαν και κρατυνομένην».
Σχόλια:
Εις το κείμενον της διαβεβαιώσεως του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, επειδή τούτο δεν αντα-
ποκρίνεται εις την σημερινήν μορφήν του πολιτεύματος της Ελλάδος, έχει εφαρμογήν ενταύ-
θα ή αντίστοιχος διάταξις του Καταστατικού Χάρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος, ήτοι του
Άρθρου 16 του Ν. 590/1977, κατά το οποίον ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης δίδει ενώπιον του Προ-
έδρου της Δημοκρατίας και ουχί του Βασιλέως, την ακόλουθον διαβεβαίωσιν: «Διαβεβαιούμαι
“επί τη Αρχιερωσύνη μου” ότι θα εκπληρώ “τη θεία χάριτι” τα Αρχιεπισκοπικά μου καθήκο-
ντα μετά πάσης σπουδής και δυνάμεως, τηρών απαρασαλεύτως τους Ιερούς αποστολικούς και
συνοδικούς Κανόνας και τας Ιεράς Παραδόσεις, διαδηλώ δε υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους
νόμους του Κράτους»...]


Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010Τούρκοι πολίτες οι μητροπολίτες της Κρήτης!

Στο Φανάρι οι ιεράρχες για να πάρουν την τουρκική υπηκοότητα

Στο Φανάρι οι ιεράρχες για να πάρουν την τουρκική υπηκοότητα
Ξεκίνησε η τυπική διαδικασία - Και επισήμως τώρα υποψήφιοι για τον πατριαρχικό θρόνο

Της Ευαγγελίας Καρεκλάκη

Ξεκίνησε χθες στο Οικουμενικό Πατριαρχείο η διαδικασία για την παραχώρηση της Τουρκικής υπηκοότητας στους Ιεράρχες της Κρήτης. Χθες στο Φανάρι βρέθηκαν οι πρώτοι τέσσερις από τους Ιεράρχες του νησιού που υπέγραψαν τα πρώτα έγγραφα.

Πρόκειται για τους Μητροπολίτες Ιεραπίτνης και Σητείας κ. Ευγένιο, Πέτρας και Χερρονήσου κ. Νεκτάριο, Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλόχιο και Αρκαλοχωρίου, Καστελίου και Βιάννου κ. Ανδρέα. Συνολικά στο Πατριαρχείο βρέθηκαν χθες 15 Ιεράρχες απ’ όλο τον κόσμο.

Κατά τη χθεσινή διαδικασία παρέστησαν εκπρόσωποι της Τουρκικής Πολιτείας ενώπιον των οποίων υπεγράφησαν τα απαραίτητα έγγραφα, ενώ με νεώτερα στοιχεία που προσκόμισαν, οι Ιεράρχες της Κρήτης επαναδιατύπωσαν σε πιο ενισχυμένη βάση το αίτημα τους για την παραχώρηση της Τουρκικής Υπηκοότητας.

Σε δεύτερο χρόνο στο Φανάρι αναμένεται να ταξιδέψουν και οι υπόλοιποι Ιεράρχες της Κρήτης, οι οποίοι επίσης έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να αποκτήσουν την Τουρκική υπηκοότητα.

Οι Ιεράρχες της Κρήτης χαρακτηρίζουν ιστορικό το γεγονός και δεν κρύβουν την συγκίνηση τους, τονίζοντας ότι πλέον θα μπορούν να κινηθούν διαφορετικά στην Αυλή του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Με την παραχώρηση της Τουρκικής υπηκοότητας αποκτούν ταυτόχρονα και το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» στον Οικουμενικό Θρόνο.

Όπως είναι γνωστό, πριν από μερικά χρόνια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος είχε διατυπώσει σχετικό αίτημα προς την σημερινή πολιτική ηγεσία της Τουρκίας και συγκεκριμένα στον πρωθυπουργό Ταγίπ Ερντογάν.

Πριν από περίπου ένα χρόνο, στη διάρκεια συνάντησης του κ. Βαρθολομαίου με τον Τούρκο Πρωθυπουργό, ο τελευταίος τον διαβεβαίωσε ότι είναι θετικός στο αίτημα που του είχε υποβληθεί και ζήτησε να σταλούν οι σχετικές αιτήσεις από πλευράς των ενδιαφερόμενων Ιεραρχών.

Το θέμα συζητήθηκε στην Ιερά Σύνοδο που πήρε απόφαση να σταλεί σχετική εγκύκλιος στους εκτός Τουρκίας Ιεράρχες του Φαναρίου προκειμένου να δηλώσουν τη βούληση τους.

Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος της Εκκλησίας της Κρήτης αποδέχτηκε ομόφωνα την τουρκική προσφορά.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε έντονες συζητήσεις καθώς υπήρξαν και οι φωνές εκείνες που εξέφραζαν τον προβληματισμό τους σε σχέση με τα κίνητρα του Τούρκου πρωθυπουργού, στον οποίο αποδίδουν σκοπιμότητες καθαρά επικοινωνιακού χαρακτήρα.

Από την πλευρά τους πάντως Ιεράρχες της Κρήτης, μιλώντας στην «Π», τονίζουν «οι εποχές αλλάζουν, τα σύνορα αλλάζουν, ο κόσμος παγκοσμιοποιείται και μέσα σε αυτόν τον κόσμο η Τουρκία λαμβάνει τα μηνύματα που την υποχρεώνουν να σέβεται το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Δείτε το ως έμπρακτο ενδιαφέρον από την πλευρά της. Είναι ιστορικό γεγονός αν σκεφτείτε ότι μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών, ήταν ελάχιστοι εκείνοι που είχαν την τουρκική υπηκοότητα».

Προσοχή! Αυτό το άρθρο έχει συνέχειες ...
Παρακαλώ χρησιμοποιείστε τα παρακάτω links για να τις διαβάσετε.

Τούρκοι πολίτες οι Ιεράρχες!
Πηγή

Πηγή 1

Σχετικά θέματα: Πληρώνει φόρους στην Τουρκία το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως;

Πυθαγόρειο Ινστιτούτο Φιλοσοφικών Ερευνών για την Αθανασία του Ανθρώπου....και πως η Ελλάδα θα παραμείνει στο σκοτάδι και στη φτώχεια!!!Αυτά στην Κρήτη!

1 σχόλιο:

  1. Ισως ειναι καλυτερα ετσι, τωρα που ερριξαν τις μασκες θα ξερουμε ποιος ειναι ο πραγματικος εχθρος. Αυτοι μας κρατησας 400 χρονια στην τουρκοφασιστικη σκλαβια.
    και να σκεφτεις οτι ο στρατος ΔΕΝ αντιδρα καθολου. οι ΑΠΟΛΥΤΟΙ προδοτες
    χουντοφασιστες

    ΑπάντησηΔιαγραφή