(από το «artFM Radio», την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013)