16 Μαρτίου 2009

"ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ".Εν εκ των Δελφικών παραγγελμάτων των ΕΠΤΑ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ!!!

ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ...ΑΝΑΓΝΩΘΙ!!!!!
-----------------------------------------------------------------------
http://www.epanellinismos.com/index.php?option=com_content&task=view&id=248&Itemid=212

Στον πρόναο του Ναού του Απόλλωνος στους Δελφούς, ανεγράφοντο τα δύο περίφημα Δελφικά παραγγέλματα, "ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ" και "ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ", εκατέρωθεν του ιερού γράμματος "Ε".
Τα Δελφικά αυτά παραγγέλματα, μαζί με άλλα 145 ακόμη, 147 συνολικά ήταν οι υποθήκες που παρέδωσαν οι Επτά Σοφοί στις επερχόμενες γενιές, "ωφελήματα ανθρώποις ες βίον".

Παυσανίας, "Ελλάδος Περιήγησις", βιβλ. 10 ("Φωκικά"), κεφ. 24, §1, 1-13: Εν δε τω προνάω τω εν Δελφοίς γεγραμμένα εστίν ωφελήματα ανθρώποις ες βίον, εγράφη δε υπό ανδρών ους γενέσθαι σοφούς λέγουσιν Έλληνες. Ούτοι δε ήσαν εκ μεν Ιωνίας Θαλής τε Μιλήσιος και Πριηνεύς Βίας, Αιολέων δε των εν Λέσβωι Πιττακός Μυτιληναίος, εκ δε Δωριέων των εν τη Ασία Κλεόβουλος Λίνδιος, και Αθηναίός τε Σόλων και Σπαρτιάτης Χίλων· τον δε έβδομον Πλάτων ο Αρίστωνος αντί Περιάνδρου του Κυψέλου Μύσωνα κατείλοχε τον Χηνέα· κώμη δε εν τη Οίτη τω όρει ωκούντο αι Χήναι. Ούτοι ουν οι άνδρες αφικόμενοι ες Δελφούς ανέθεσαν τω Απόλλωνι τα αδόμενα Γνώθι σαυτόν και Μηδέν άγαν.
Ιωάννης Στοβαίος, "Ανθολόγιον", βιβλ. 3, κεφ. 1, §173:
Σωσιάδου των επτά σοφών υποθήκαι.

ΕΠΟΥ ΘΕΩ

ΝΟΜΩ ΠΕΙΘΟΥ

ΘΕΟΥΣ ΣΕΒΟΥ

ΓΟΝΕΙΣ ΑΙΔΟΥ

ΓΝΩΘΙ ΜΑΘΩΝ
ΗΤΤΩ ΥΠΟ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΑΚΟΥΣΑΣ ΝΟΕΙ
ΣΑΥΤΟΝ ΙΣΘΙ
ΓΑΜΕΙΝ ΜΕΛΛΕ
ΚΑΙΡΟΝ ΓΝΩΘΙ
ΦΡΟΝΕΙ ΘΝΗΤΑ
ΞΕΝΟΣ ΩΝ ΙΣΘΙ
ΕΣΤΙΑΝ ΤΙΜΑ
ΑΡΧΕ ΣΕΑΥΤΟΥ
ΦΙΛΟΙΣ ΒΟΗΘΕΙ
ΘΥΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ
ΠΡΟΝΟΙΑΝ ΤΙΜΑ
ΦΡΟΝΗΣΙΝ ΑΣΚΕΙ
ΟΡΚΩ ΜΗ ΧΡΩ
ΦΙΛΙΑΝ ΑΓΑΠΑ
ΔΟΞΑΝ ΔΙΩΚΕ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΝΤΕΧΟΥ
ΨΕΓΕ ΜΗΔΕΝΑ
ΕΠΑΙΝΕΙ ΑΡΕΤΗΝ
ΣΟΦΙΑΝ ΖΗΛΟΥ
ΚΑΛΟΝ ΕΥ ΛΕΓΕ
ΠΡΑΤΤΕ ΔΙΚΑΙΑ
ΕΥΓΕΝΕΙΑΝ ΑΣΚΕΙ

ΦΙΛΟΙΣ ΕΥΝΟΕΙ

ΕΧΘΡΟΥΣ ΑΜΥΝΟΥ
ΚΑΚΙΑΣ ΑΠΕΧΟΥ
ΚΟΙΝΟΣ ΓΙΝΟΥ
ΕΛΠΙΔΑ ΑΙΝΕΙ
ΦΥΛΑΚΗ ΠΡΟΣΕΧΕ
ΦΘΟΝΕΙ ΜΗΔΕΝΙ
ΕΥΕΡΓΕΣΙΑΣ ΤΙΜΑ
Ο ΜΕΛΛΕΙΣ, ΔΟΣ
ΤΕΧΝΗ ΧΡΩ
ΥΦΟΡΩ ΜΗΔΕΝΑ
ΛΑΒΩΝ ΑΠΟΔΟΣ
ΗΘΟΣ ΔΟΚΙΜΑΖΕ
ΣΟΦΟΙΣ ΧΡΩ
ΕΥΧΟΥ ΔΥΝΑΤΑ
ΦΟΝΟΥ ΑΠΕΧΟΥ
ΓΝΟΥΣ ΠΡΑΤΤΕ
ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΓΙΝΟΥ
ΟΣΙΑ ΚΡΙΝΕ
ΕΥΛΟΓΕΙ ΠΑΝΤΑΣ
ΔΙΑΒΟΛΗΝ ΜΙΣEI
ΔΟΛΟΝ ΦΟΒΟΥ
ΕΧΩΝ ΧΑΡΙΖΟΥ
ΥΙΟΥΣ ΠΑΙΔΕΥΕ
ΠΑΣΙΝ ΑΡΜΟΖΟΥ
ΙΚΕΤΑΣ ΑΙΔΟΥ
ΥΒΡΙΝ ΜΙΣΕΙ
ΟΡΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΧΡΟΝΟΥ ΦΕΙΔΟΥ
ΜΗΔΕΝ ΑΓΑΝ
ΦΙΛΩ ΧΑΡΙΖΟΥ
ΙΔΙΑ ΦΥΛΑΤΤΕ
ΑΚΟΥΕ ΠΑΝΤΑ
ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ ΑΠΕΧΟΥ
ΕΥΦΗΜΟΣ ΙΣΘΙ
ΔΙΚΑΙΩΣ ΚΤΩ
ΑΓΑΘΟΥΣ ΤΙΜΑ
ΚΡΙΤΗΝ ΓΝΩΘΙ
ΓΑΜΟΥΣ ΚΡΑΤΕΙ
ΤΥΧΗΝ ΝΟΜΙΖΕ
ΕΓΓΥΗΝ ΦΕΥΓΕ
ΑΠΛΩΣ ΔΙΑΛΕΓΟΥ
ΟΜΟΙΟΙΣ ΧΡΩ
ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΡΧΟΥ
ΚΤΩΜΕΝΟΣ ΗΔΟΥ
ΑΙΣΧΥΝΗΝ ΣΕΒΟΥ
ΧΑΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΙ
ΕΥΤΥΧΙΑΝ ΕΥΧΟΥ
ΤΥΧΗΝ ΣΤΕΡΓΕ
ΕΡΓΑΖΟΥ ΚΤΗΤΑ
ΑΚΟΥΩΝ ΟΡΑ
ΠΑΙΣ ΩΝ ΚΟΣΜΙΟΣ ΙΣΘΙ
ΓΛΩΤΤΑΝ ΙΣΧΕ
ΟΝΕΙΔΟΣ ΕΧΘΑΙΡΕ
ΚΡΙΝΕ ΔΙΚΑΙΑ
ΥΒΡΙΝ ΑΜΥΝΟΥ
ΑΙΤΙΩ ΠΑΡΟΝΤΑ
ΧΡΩ ΧΡΗΜΑΣΙΝ
ΛΕΓΕ ΕΙΔΩΣ
ΦΘΙΜΕΝΟΥΣ ΜΗ ΑΔΙΚΕΙ
ΑΛΥΠΩΣ ΒΙΟΥ
ΟΜΙΛΕΙ ΠΡΑΩΣ
ΦΙΛΟΦΡΟΝΕΙ ΠΑΣΙΝ
ΕΥΓΝΩΜΩΝ ΓΙΝΟΥ
ΓΥΝΑΙΚΟΣ ΑΡΧΕ
ΥΙΟΙΣ ΜΗ ΚΑΤΑΡΩ
ΣΕΑΥΤΟΝ ΕΥ ΠΟΙΕΙ
ΕΥΠΡΟΣΗΓΟΡΟΣ ΓΙΝΟΥ
ΒΟΥΛΕΥΟΥ ΧΡΟΝΩ
ΠΟΝΕΙ ΜΕΤ' ΕΥΚΛΕΙΑΣ
ΠΡΑΤΤΕ ΣΥΝΤΟΜΩΣ
ΑΠΟΚΡΙΝΟΥ ΕΝ ΚΑΙΡΩ
ΕΡΙΝ ΜΙΣΕΙ
ΠΡΕΣΒΥΤΗΣ ΕΥΛΟΓΟΣ
ΗΒΩΝ ΕΓΚΡΑΤΗΣ
ΑΤΥΧΟΥΝΤΙ ΣΥΝΑΧΘΟΥ
ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΡΑΤΕΙ
ΟΜΟΝΟΙΑΝ ΔΙΩΚΕ
ΑΡΡΗΤΟΝ ΚΡΥΠΤΕ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΥΝ ΦΟΒΟΥ
ΦΙΛΙΑΝ ΦΥΛΑΤΤΕ
ΚΑΙΡΟΝ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ
ΕΧΘΡΑΣ ΔΙΑΛΥΕ
ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΘΗΡΩ
ΕΥΦΗΜΙΑΝ ΑΣΚΕΙ
ΓΗΡΑΣ ΠΡΟΣΔΕΧΟΥ
ΑΠΕΧΘΕΙΑΝ ΦΕΥΓΕ
ΕΠΙ ΡΩΜΗ ΜΗ ΚΑΥΧΩ
ΠΛΟΥΤΕΙ ΔΙΚΑΙΩΣ
ΔΟΞΑΝ ΜΗ ΛΕΙΠΕ
ΚΑΚΙΑΝ ΜΙΣΕΙ
ΚΙΝΔΥΝΕΥΕ ΦΡΟΝΙΜΩΣ
ΠΛΟΥΤΩ ΑΠΙΣΤΕΙ
ΧΡΗΣΜΟΥΣ ΘΑΥΜΑΖΕ
ΑΠΟΝΤΙ ΜΗ ΜΑΧΟΥ
ΜΑΝΘΑΝΩΝ ΜΗ ΚΑΜΝΕ
ΣΕΑΥΤΟΝ ΑΙΔΟΥ
ΟΥΣ ΤΡΕΦΕΙΣ, ΑΓΑΠΑ
ΜΗ ΑΡΧΕ ΥΒΡΙΖΕΙΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΟΥ ΜΗΔΕΝΙ
ΤΕΛΕΥΤΩΝ ΑΛΥΠΟΣ
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΝ ΑΙΔΟΥ
ΧΑΡΙΖΟΥ ΑΒΛΑΒΩΣ
ΝΕΩΤΕΡΟΝ ΔΙΔΑΣΚΕ
ΤΥΧΗ ΜΗ ΠΙΣΤΕΥΕ
ΜΗ ΕΠΙ ΠΑΝΤΙ ΛΥΠΟΥ
ΕΠΙ ΝΕΚΡΩ ΜΗ ΓΕΛΑ
ΕΥ ΠΑΣΧΕ ΩΣ ΘΝΗΤΟΣ
ΒΙΑΣ ΜΗ ΕΧΟΥ
ΕΞ ΕΥΓΕΝΩΝ ΓΕΝΝΑ
ΜΕΣΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ
ΤΩ ΒΙΩ ΜΗ ΑΧΘΟΥ
ΠΕΡΑΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙ ΜΗ ΑΠΟΔΕΙΛΙΩΝ
ΦΕΙΔΟΜΕΝΟΣ ΜΗ ΛΕΙΠΕ
ΑΔΩΡΟΔΟΚΗΤΟΣ ΔΙΚΑΖΕ
ΠΡΟΓΟΝΟΥΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΑΜΑΡΤΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΟΕΙ
ΠΡΑΤΤΕ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΩΣ
ΘΝΗΣΚΕ ΥΠΕΡ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Σχεδόν μισό δισ.$ αποζημιώσεις για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από ιερείς

Cosmo.gr Δημοσίευση : 15/03/2009
Η καθολική εκκλησία των ΗΠΑ πλήρωσε 436 εκατομμύρια δολάρια το 2008 στο πλαίσιο των υποθέσεων σεξουαλικής κακοποίησης που διεπράχθησαν από μέλη του κλήρου, ενώ ο αριθμός των νέων μηνύσεων αυξήθηκε κατά 16% σε σχέση με το 2007, σύμφωνα με επίσημη ετήσια έκθεση.Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού δόθηκε ως αποζημίωση στα θύματα , σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Διάσκεψη αμερικανών επισκόπων, που κάνει κάθε χρόνο τον απολογισμό για την υλοποίηση μιας χάρτας προστασίας της παιδικής ηλικίας η οποία υιοθετήθηκε μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου των παιδεραστών ιερέων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, το 2007 η καθολική εκκλησία κατέβαλε σε αποζημιώσεις 526 εκατομμύρια δολάρια. Νέες μηνύσεις Πάντως, αν οι αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν από την εκκλησία παρουσιάζουν μείωση, ο αριθμός των νέων μηνύσεων έχει αυξηθεί σημαντικά και έχει φθάσει τις 803 νέες περιπτώσεις--οι περισσότερες από τις μισές αφορούν παιδιά. Περισσότερες από τις μισές από τις νέες μηνύσεις αυτές αφορούν σεξουαλικές κακοποιήσεις που έγιναν ανάμεσα στο 1960 και το 1974, διευκρινίζεται στην έκθεση. ..........................................
Καλοί μου χριστιανοί, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ!

Βολιβία:Ο Μοράλες,ο λαϊκός ηγέτης που υπερασπίζεται τους φτωχούς!!!

Καιρός να γίνει και στην Ελλάδα κάτι ανάλογο!
Ως γνωστόν η Χ.Ο.Εκκλησία,κατέχει πάνω από το 1/3 της Ελλάδας!!!!!
Οι...αντιπρόσωποι του "θεού της αγάπης"!!!,λυμαίνονται με "χρυσόβουλα" της πάλαι χριστιανικής δικτατορικής Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας,αλλά και με "φιρμάνια" των Σουλτάνων της πάλαι Οθωμανικής αυτοκρατορίας,τεράστιες εκτάσεις καλλιεργήσιμων γαιών,δασικές εκτάσεις,βοσκοτόπια,μέχρι και ολόκληρα νησιά!!!!
Το χειρότερο,όμως είναι ότι,οι περισσότερες από αυτές τις εκτάσεις,έχουν κατασχεθεί από τους Έλληνες,με τα διατάγματα του Θεοδόσιου,του Ιουστινιανού,αλλά και πολλών άλλων Ανατολικορωμαίων αυτοκρατόρων και έχουν δωθεί χαριστικά στους ρασοφόρους!!!!!!
Χιλιάδες Έλληνες σήμερα ζουν πάμφτωχοι και ακτήμονες,χωρίς να μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους αξιοπρεπώς,στερούμενοι και τα ελάχιστα αγαθά μιας πολιτισμένης κοινωνίας!!!!!
Μέχρι σήμερα κανείς πολιτικάντης δεν τόλμησε να σκεφτεί καν την κατάσχεση της εκκλησιαστικής "περιουσίας",που έτσι κι αλλιώς ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ!!!!!
Να επιστραφεί,λοιπόν,η κατασχεμένη γη των Ελλήνων στους νόμιμους δικαιούχους!!!Στους ακτήμονες και στους μικροκληρούχους!!!!!

-------------------------------------------------------------------------
http://www.epikairo.gr/

Βολιβία: Ο Μοράλες παραχώρησε χιλιάδες στρέμματα γης σε φτωχούς ιθαγενείς!

15-Μαρ-2009 Απο ΕΠΙΚΑΙΡΟ

evo-moralesΟ πρόεδρος της Βολιβίας, Έβο Μοράλες παραχώρησε σε φτωχούς ιθαγενείς κτήματα που είχαν προσφάτως κρατικοποιηθεί από πλούσιους γεωκτήμονες. Ο Μοράλες, έχοντας ως όπλο το νέο Σύνταγμα, παραχώρησε σε ακτήμονες 94.000 στρέμματα γης που είχαν πρόσφατα κρατικοποιηθεί από μεγάλα αγροκτήματα στις ανατολικές πεδιάδες της χώρας. Η περιοχή αυτή είναι προπύργιο των συντηρητικών πολιτικών αντιπάλων του Μοράλες. Οι γεωκτήμονες είχαν κατηγορηθεί ότι απασχολούσαν εργάτες γης σε καθεστώς ημι-δουλείας….

“Η ιδιοκτησία πάντοτε θα τυγχάνει σεβασμού, αλλά θέλουμε οι άνθρωποι που δεν ενδιαφέρονται για την ισότητα να αλλάξουν τρόπο σκέψης και να εστιάσουν την προσοχή τους περισσότερο στη χώρα, παρά στα χρήματα”, δήλωσε ο Έβο Μοράλες, ανακοινώνοντας την παραχώρηση των κτημάτων στους φτωχούς.

Μεταξύ αυτών που έχασαν κτήματα είναι ο Αμερικανός κτηνοτρόφος Ρόναλντ Λάρσεν, ο οποίος έχει αναδειχτεί σε κεντρικό πρόσωπο στην εκστρατεία εναντίον των μεταρρυθμίσεων που προωθεί ο Μοράλες.

Ο Λάρσεν και οι άλλοι γεωκτήμονες έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν έφεση για την εθνικοποίηση των κτημάτων.

“Σήμερα, από εδώ, αρχίζουμε να βάζουμε τέρμα στη μεγάλη ιδιοκτησία γης στη Βολιβία”, δήλωσε ο Μοράλες.

Η ανακοίνωση της παραχώρησης των κτημάτων έγινε έξι εβδομάδες αφότου ο Μοράλες επέτυχε την έγκριση του νέου Συντάγματος, που έχει στόχο την εξασφάλιση περισσότερων εξουσιών στους ιθαγενείς, ενώ παράλληλα του επιτρέπει να επιδιώξει την επανεκλογή του στην προεδρία της χώρας.

(Πηγή: Express.gr)