21 Ιανουαρίου 2009

Να γιατί υπολογίζουν λάθος το χρόνο προς το απώτατο παρελθόν!

ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ,"ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ".

24.[Κάδμος δε ανθ' ών έκτεινεν αίδιον ενιαυτόν εθήτευσεν Άρει' ήν δε ο ενιαυτός τότε οκτώ έτη.]
{Ο Κάδμος επειδή είχε σκοτώσει τους Σπαρτούς,υπηρέτησε δίπλα στον Άρη για ένα χρόνο.Το έτος τότε αντιστοιχούσε σε οκτώ σημερινά.}

Ο Απολλόδωρος έζησε περίπου από το 180 π.χ.-το 110 π.χ.
Η μέτρηση του χρόνου πριν 2150 χρόνια ήταν περίπου ίδια με τη σημερινή!
Όταν όμως ο Απολλόδωρος γράφει ότι την εποχή που έζησε ο Κάδμος,το ένα έτος αντιστοιχούσε με οκτώ της εποχής του,άρα και της σημερινής, κάνοντας τους υπολογισμούς σας,θα σας γεννηθούν πολλά ερωτήματα!!!
Τρία από αυτά είναι:
α) Πως και από που γνώριζε ο Απολλόδωρος τη χρονομέτρηση του απωτάτου παρελθόντος;
β) Πότε έζησε ο Κάδμος,ο οποίος μάλιστα υπηρέτησε τη θητεία του για "ένα χρόνο" δίπλα στον Θεό Άρη;
γ) Μήπως τελικά πρέπει να δεχθούμε ως ΑΛΗΘΙΝΑ όλα όσα αναφέρονται στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΙΣΤΟΡΙΑ;

ΕΠΙΚΛΗΣΙΣ ΑΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ

-------------------------------------------------------

http://pyrisporos.blogspot.com/


Ομήρου "Ιλιάς", Ραψωδία Γ, 275-280


"Τοίσιν δ΄Ατρείδης μεγάλ΄εύχετο χείρας ανασχών:

Ζευ πάτερ, Ίδηθεν μεδέων, κύδιστε μέγιστε,

Ηέλιός θ΄, ος πάντ΄εφοράς και πάντ΄επακούεις,

Και ποταμοί και γαία, και οι υπένερθε καμόντας

ανθρώπους τίνυσθον, ότις κ΄επίορκον ομόσσηι,

υμείς μάρτυροι έστε, φυλάσσετε δ΄όρκια πιστά."

Κι ανάμεσά τους ο Ατρείδης μεγαλόφωνα προσευχήθηκε, υψώνοντας τα χέρια:

Ζεύ πάτερ, που από την Ίδη βασιλεύεις, πανένδοξε μέγιστε,

και σύ Ήλιε, που τα πάντα εποπτεύεις και τα πάντα επακούεις,

Και σεις ποταμοί και Γαία και οι κάτωθεν της γής, που τους αποκάμνοντες

ανθρώπους τιμωρείτε, όποιον ορκιστεί κι επιορκήσει,

εσείς μάρτυρες να είστε και να φυλάσσετε τους πιστούς όρκους!