22 Σεπτεμβρίου 2008

Επί Θεοδοσίου του β',πυρποληθέντος του εν Ολυμπία ναού,συγκατεστράφη και το άγαλμα!!

Τι να πούμε εμείς;Τα λέει όλα ο Παπαρρηγόπουλος,όσο και να προσπαθεί να συγκαλύψει τα τερατώδη,ως χριστιανός!!!!!!
_________________________________


[...και βέβαιον είναι ότι ο Ολύμπιος Ζεύς,το Φειδίου αριστοτέχνημα,όπερ ο Καλιγόλας ήθελε να μεταφέρη εις Ρώμην,έμεινε τότε αμετακίνητον εις Ολυμπίαν και διεσώθη μέχρι της 5ης εκατονταετηρίδος ότε,επί Θεοδοσίου του β',πυρποληθέντος του εν Ολυμπία ναού,συγκατεστράφη και το άγαλμα.]


ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΕΙΣ ΟΛΥΜΠΙΑΝ ΟΠΩΣ ΗΤΑΝ...............


["....
Εξηκολούθησαν δε τοιαύτα ή παραπλήσια γινόμενα επί τινων εκ των πρώτων αυτοκρατόρων.Αυτός ο Αύγουστος,ο τοσούτον επιεικώς προς την Ελλάδα προσενεχθείς,αφήρεσεν από της εν Αρκαδία Τεγέας,προς τοις άλλοις,το εν τω ιερώ της Αθηνάς της Αλέας ελεφάντινον άγαλμα της θεάς,έργον του τεχνίτου Ενδοίου,ίνα στήση αυτό εις την υπ'αυτού ποιηθείσαν εν Ρώμη αγοράν.Ωσαύτως μετεκομίσθησαν εις Ρώμην τα αγάλματα των εν Φαραίς και εν Τριταία της Αχαίας ιερών,αν και άδηλον ακριβώς πότε.Ο δε Καλιγόλας (37-41 μ.χ.) και ο Νέρων (54-68 μ.χ.) εξετραχηλίσθησαν εις έτι δεινότερα ασεβήματα.Ο πρώτος εις τοσούτον προέβη αφροσύνης ώστε διέταξε να απαχθώσιν εις Ρώμην εξ Ελλάδος αι λαμπρόταται των θεών εικόνες και ν'αποκεφαλισθώσιν ίνα επιτεθεί εις αυτάς η ιδία αυτού κεφαλή.Ο πρώιμος αυτού θάνατος διεκώλησεν ως φαίνεται,κατά μέγα μέρος τουλάχιστον,την εκτέλεσιν του τερατώδους τούτου βουλεύματος' και βέβαιον είναι ότι ο Ολύμπιος Ζεύς,το Φειδίου αριστοτέχνημα,όπερ ο Καλιγόλας ήθελε να μεταφέρη εις Ρώμην,έμεινε τότε αμετακίνητον εις Ολυμπίαν και διεσώθη μέχρι της 5ης εκατονταετηρίδος ότε,επί Θεοδοσίου του β',πυρποληθέντος του εν Ολυμπία ναού,συγκατεστράφη και το άγαλμα.Αλλ'ο πολυθρύλητος Έρως του Πραξιτέλους,το Θεσπιέων καύχημα,αφιέρωμα δε της ερωμένης του τεχνίτου Γλυκέρας,το οποίον ο Καλιγόλας προέφθασε να μεταβιβάση εις Ρώμην,απεδόθη μεν αύθις εις το ιερόν υπό του διαδόχου αυτού Κλαυδίου,πάλιν όμως έπειτα απήχθη υπό του Νέρωνος και διεφθάρη υπό πυρκαιάς εν Ρώμη έτι προ του Παυσανίου.Είναι αληθές ότι οι Θεσπιείς ηγωνίσθησαν να αντικαταστήσωσι κατά το δυνατόν το θαύμα εκείνο δι'άλλου Έρωτος ον εποίησεν ο Αθηναίος Μηνόδωρος,το έργον του Πραξιτέλους μιμούμενος'αλλ'η μίμησις αύτη πολύ βεβαίως απείχε του απαραμίλλου πρωτοτύπου."
......]
Κων.Παπαρρηγόπουλου "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ",Βιβλίον όγδοον,σελ.78,εκδόσεις ΓΑΛΑΞΙΑ-ΕΡΜΕΙΑΣ.

Τα ξενόφερτα δένδρα ,φυτά και ζώα απειλή για την Ελληνική χλωρίδα και πανίδα,αλλά και για τους ανθρώπους!!!!

Διαβάζοντας την παρακάτω είδηση,θυμηθήκαμε την...προσφορά που έκανε πέρυσι το Ισραήλ,μετά την καταστροφική πυρκαγιά που κατέκαψε και τον Κρόνιο Λόφο στην Ιεράν Άλτιν,να στείλει 10000 δένδρα στην Αρχαία Ολυμπία για δενδροφύτευση!!!!!!
__________________________________________________________________
http://www.in.gr/ http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=940449&lngDtrID=252
22/09/08 19:00
«Ύπουλοι» εισβολείς
Ορδές ξενόφερτων φυτών απειλούν τα ελληνικά οικοσυστήματα

Όπου κι αν κοιτάξει κανείς στην Ελλάδα, η ασιατική Ailanthus altissima (βρωμοκαρυδιά) είναι παρούσα
Αθήνα
Στείλε το άρθρο με emailΤύπωσε το άρθρο


Ο αριθμός των ξενικών φυτών που εισβάλλουν στην Ευρώπη έχει τριπλασιαστεί τα τελευταία 25 χρόνια, διαπιστώνει μελέτη σε 48 ευρωπαϊκές χώρες και περιοχές. Συνολικά 327 ξένα είδη χλωρίδας εντόπισαν στην Ελλάδα οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Αθηνών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα DAISIE.

«Τα ξενικά είδη θεωρούνται μια από τις σημαντικότερες απειλές για τα οικοσυστήματα καθώς ανταγωνίζονται τα ντόπια είδη, αλλάζουν τη δομή της βιοκοινότητας και επηρεάζουν την παραγωγικότητά τους» εξήγησε στο in.gr/news η Μαργαρίτα Αριανούτσου, καθηγήτρια Οικολογίας στη Σχολή Βιολογίας του Πανεπιστήμιου Αθηνών και επικεφαλής της ελληνικής ομάδας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η «βρωμοκαρυδιά» ή Ailanthus altissima, ένα ασιατικό δέντρο που έφτασε στην Ευρώπη από την Κίνα τον 18ο αιώνα και πλέον απαντάται παντού στην Ελλάδα, ακόμα και στους δρόμους της Αθήνας.

Δύο ακόμα επιτυχημένοι παρείσακτοι είναι το Οxalis pes-caprae, ένα φυτό με όμορφα κίτρινα λουλούδια, γνωστό σε ορισμένες περιοχές ως ξινοτρίφυλλο ή ξυνήθρα, καθώς και η Ambrosia, ζιζάνιο που παράγει ένα από τα ισχυρότερα αλλεργιογόνα.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 5.789 είδη ξενικών φυτών αναγνωρίστηκαν στη νέα μελέτη, συγκριτικά με μόλις 1.568 το 1980, αναφέρουν στην επιθεώρηση Preslia οι ερευνητές του προγράμματος.

Εκτιμούν μάλιστα ότι κάθε χρόνο καταφθάνουν στην ήπειρο έξι νέα είδη. Από τους εισβολείς αυτούς, τα δύο τρίτα μεταφέρονται χωρίς πρόθεση, συχνά ως «λαθρεπιβάτες» των ανθρώπινων μετακινήσεων.

Οι υψηλότεροι αριθμοί ξενικών φυτών καταγράφονται στο Βέλγιο, τη Βρετανία και την Τσεχία.

Όσον αφορά τα ξενικά ζώα, ο αριθμός τους στην Ελλάδα εκτιμάται γύρω στα 330 είδη.

Newsroom ΔΟΛ


Επιστήμη - Τεχνολογία: Περισσότερες ειδήσεις

Ήταν δυνατόν να λείπει ο...Γκιουλέκας από το Βάλτο!!!

-Όρε Κίτσο Τζαβέλλα,έβγα ορέ να χτυπηθούμε!

-Γκιουλέκα!αφού με προκαλείς έρχομαι!Μόνοι μας ορέ,χωρίς δόλο...μπέσα;

-Μπέσα για μπέσα ορέ Τζαβέλλα!Ξέρεις ότι εμείς οι Αλβανοί κρατάμε το λόγο μας!

-Το ξέρω ορέ Γκιουλέκα,έχουμε νοιώσει στο πετσί μας για τα καλά τόσα χρόνια τη μπαμπεσιά σας!!!!

__________________________________________________________________

http://press-gr.blogspot.com/
Επιβεβαίωση (και) για τον Κ. Γκιουλέκα...

Επιβεβαιώθηκε η πληροφορία του Press-gr ότι ο βουλευτής της ΝΔ, που η σύζυγός του έκανε τα συμβόλαια για ακίνητο -φιλέτο στο κέντρο της Αθήνας υπέρ της Μονής Βατοπεδίου, είναι ο Κώστας Γκιουλέκας της Θεσσαλονίκης.

Την πληροφορία μας αναμετέδωσαν τα κανάλια ενώ ο ίδιος ο βουλευτής με δήλωσή του τονίζει ότι όλα έγιναν νόμιμα και απειλεί με δικαστικές διώξεις όσους σπιλώσουν το όνομά τους.

Εδώ ο κόσμος Βα(λ)τοπαίδισε,αυτοί το παπαροβιολί τους!!!


http://press-gr.blogspot.com/
Τρέξτε, κόσμε! Για περάστε, δώστε και σώστε... .
Από τον Παναγιώτη Μιχαλόπουλο
.
Πρέπει λοιπόν, να τα έχουν βρει πολύ σκούρα τα πράγματα, κάποιοι εκκλησιαστικοί - και όχι μόνο - παράγοντες (καλόγεροι και οι διαπλεκόμενοι με αυτούς), μετά τα τελευταία σκάνδαλα…
Έτσι, σαν τον «πνιγμένο» (σε Βα(λ)τοπέδιο;) κοιτάνε πώς να κρατηθούν για να επιπλεύσουν, κοιτάνε (στην απελπισία τους) να κρατηθούν, ακόμα και από τα όποια τους τα μαλλιά, αλλά και από τα ίδια τους τα γένια όσοι διαθέτουν και από αυτά…
Τι να επιστρατεύσουν λοιπόν; Τον πεθαμένο καλόγερο του αγίου όρους τον Παΐσιο; Αυτόν τον ετοίμαζαν από χρόνια για να μας τον πασάρουν αλλά αποδείχτηκε καμένο χαρτί, τελικά!
Τον Βησσαρίωνα; Αυτόν που σε αντικατάσταση του Παΐσιου έσπευσαν, μετά, να ξεθάψουν; Πάει και αυτός!..
Τι κάνουν λοιπόν τώρα; Επιστρατεύουν που λέτε, τις… μεγάλες δυνάμεις! Την Ρωσία, στην περίπτωση αυτή, και κουβαλάνε λέει αυτές τις μέρες στην Αθήνα τα λείψανα του Αγίου Σεραφείμ του Σάρωφ που θα συνοδεύει, λέει, 45μελής Ρωσική αντιπροσωπεία…
Και επειδή λέει βγαίνουν για πρώτη φορά από την Ρωσία, και επειδή (λέει ο μητροπολίτης στα Σπάτα, κ. Νικόλαος Χατζηνικολάου) απαιτήθηκε γι αυτό ειδική Πατριαρχική ευλογία (τα πιάσαμε τώρα τα λεφτά μας), έτσι ανάλογη λέει, αυτής της εξαιρετικής τιμής, πρέπει να υπάρξει και η ανταπόκριση του κόσμου. Τρέξτε, κόσμε! Για, περάστε! Δώστε, και σώστε!..
Μια (τοπική) «εκκλησία» λοιπόν, που έπεσε σε πλήρη απαξίωση και μόνο για τα πανηγύρια είναι πλέον κατάλληλη, δεν μπορεί παρά να το οργανώσει καλά το ζήτημα…
… Έτσι, θα γίνει λέει επίσημη υποδοχή των Λειψάνων (σαν αρχηγού κράτους;) παρουσία Μητροπολιτών της Ελλαδικής Εκκλησίας (θα πήξουμε στο χρυσάφι αυτοκρατορικών δεσποτικών στολών, και στα αδαμαντοστόλιστα καθίκια κεφαλής), εκπροσώπων Αυτοκέφαλων Εκκλησιών, όλων ανεξαιρέτως των Ιερέων της Ανατολικής Αττικής (παπαδο-μάζωμα, σωστό), κλιμακίου Υπουργών της Ελληνικής Κυβερνήσεως (αυτοί και αν δεν το έχουν ανάγκη ένα τέτοιο πανηγύρι, ε;), Πρέσβεων, τοπικών αρχών και πλήθους λέει (το προεξόφλησαν αυτό) πιστών!!!..
----------------------------------------

Χημικοί αεροψεκασμοί για να εξαφανιστεί η ζωή από τον πλανήτη!


Η αλλαγή του κλίματος,η καλπάζουσα αύξηση των καρκίνων,αλλά και τα περίεργα χημικά στα γεωργικά προιόντα,έχουν σχέση με τα "CHEMTRAILS"!!!!


http://olympia.gr/
“CHEMTRAILS:H πρώτη επίσημη επιστημονική επιβεβαίωση για τους χημικούς αεροψεκασμούς.”

Δημοσιεύθηκε από olympiada στο Σεπτέμβριος 21, 2008

“Αμερικανός Μετεωρολόγος αποκαλύπτει επιτέλους την αλήθεια!!

Μετά από το σύνηθες θερινό “διάλλειμα” στη διενέργεια των χημικών αεροψεκασμών,από τις αρχές Σεπτεμβρίου οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν “δυναμικά”, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε όλο τον κόσμο.
Και ενώ χιλιάδες πολίτες παγκοσμίως γίνονται μάρτυρες της κατάστασης σε καθημερινή σχεδόν βάση,κανείς αρμόδιος,ειδικός, επιστήμονας ή πολιτικός, δε γνωρίζει κάτι επί του θέματος…
Οι υποστηρικτές αλλά και μάρτυρες των αεροψεκασμών,έχουν χαρακτηριστεί,γραφικοί,φαντασιόπληκτοι,συνομωσιολόγοι και πολλά άλλα.
Ήρθε όμως η ώρα των αποκαλύψεων και πληροφοριών, οι οποίες δύσκολα θα μπορέσουν να απαξιωθούν.

Ο Kevin Martin, είναι Αμερικανός Μετεωρολόγος ο οποίος υπήρξε αρνητικός στο θέμα των chemtrails και για μεγάλο διάστημα,εξαρτώμενος αλλά και απειλούμενος επαγγελματικά αντιμετώπιζε το θέμα όπως η πλειοψηφία των επιστημόνων: Αρνούταν πεισματικά την ύπαρξη των chemtrails.Τα ακραία όμως καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών καθώς και η αλλαγή στην πορεία της υγείας του,τον έκαναν να αποκαλύψει όσα ξέρει για το θέμα και να δραστηριοποιηθεί δυναμικά,ζητώντας τη βοήθεια όλων μας για να σταματήσει αυτή η- καταστρεπτική για τον πλανήτη και τον άνθρωπο-δραστηριότητα.
Αυτή είναι η αποκάλυψη του Kevin Martin:
Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου »

Δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΤΡΟΦΗ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Με ετικέτα: , , ,

Τα ρασοφόρα χριστιανικά τέρατα,ισοπέδωσαν την Αρχαία Ολυμπία!


http://ermionh.blogspot.com/
Τό τεράστιον καλλιτεχνικόν Μουσείον στην περιοχή της Ιεράς Άλτεως εθραύσθη και εχωνεύθη υπό των Χριστιανών

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Ταύτα περίπου εν μικρώ ποσοστώ εφερεν ή Ιερά Άλτις ολίγον πρό του τέρματος του δευτέ­ρου μετά Χριστόν αιώνος. Και ήδη επέρχεται το ερώτημα: τί απέγινε τό τεράστιον αυτό καλλιτεχνικόν Μουσείον;
Πάντες οί ανδριάντες ούτοι αφηρέθησαν υπό των Ρωμαίων, εθραύσθησαν υπό των Χριστιανών, εχωνεύθησαν ύπ' αυτών και των πολυωνύμων εισβαλόντων Βαρβάρων εις τοιούτον βαθμόν ώστε να μη σωθη μηδέ εν, πλην ασήμαντων αριθμητικώς τεμαχίων; Βεβαίως δύναται τις να παραδεχθεί τον ως ανωτέρω παντελή εξαφανισμόν των θησαυρών τούτων της Άλτεως δεν δύναται όμως να αποκλείση και το ότι ως λανθάνουσα τινα τούτων εκεί. μή ανακαλυφθέντα και μετά τάς τόσον λεπτολόγους ανασκαφάς των
Γερμανών αρχαιολόγων. Άλλ' εάν τις άναλογισθεί ότι το έδαφος είναι σεισμόπληκτον, ή Θέσις
της Αλτεως επικλινής, τα ρεύματα των περιβρεχόντων αυτήν ποταμών ασταθή ούτως ώστε η
κοίτη αυτών να παρουσιαζη παραλλαγάς, δύναται
νά ελπίζη ότι άλλοία τις έρευνα και ανασκαφή
των πέριξ θά παρουσιάσει πιθανώς ευαρέστους
εκπλήξεις μή λησμονώμεν δέ ότι κατά τους σκοτεινούς χρόνους του φανατισμού οί εθνικοί κατέχωνον πολλάκις τά αγάλματα, επίσης δέ κατά
τήν μακραίωνα εποχήν της δουλείας οι γεωργοί
ή άλλοι καλλιεργηταί ή υλοτόμοι ανευρίσκοντες
τοιαύτα έργα, ομοίως απέκρυπτον αυτά εις τά
πέριξ πλησίον τοιαύται διηγήσεις τών γερόντων
της παρελθούσης γενεάς δέν σπανίζουσιν εν Ελλάδι, Ιδιαιτέρως εν Πελοπόννησο. Διό δέν αποκλείεται όλως ή ελπίς της ανευρέσεως έργων τινών εκ των ανωτέρω, εάν καταβληθή εν τω μέλλοντι φροντίς προς έρευναν και ανασκαφήν διαφορετικήν από τών ήδη γνωστών και καθιερωμένων μεθόδων.

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ «ΔΡΑΝΔΑΚΗ»
α. ς. αρβανιτοπουλος