02 Σεπτεμβρίου 2013

13 BLOODLINES OF THE ILLUMINATI

by Fritz Springmeier
September 2003
from ConspiracyTheories Website
recovered through WayBackMachine Website

 

Who really controls world events from behind-the-scene?

The Onassis Bloodline


The Onassis Bloodline

The Federal Reserve Bank A Study of Corporate Influence

by Don Allen
1976
from SaveAPatriot Website


The Federal Reserve Bank
A Study of Corporate InfluenceList of Banks owned by the Rothschild family “Give me control over a nations currency, and I care not who makes its laws” – Baron M.A. Rothschild

List of Banks owned by the Rothschild family

“Give me control over a nations currency, and I care not who makes its laws” – Baron M.A. Rothschild
rothcrest <center>List of Banks owned by the Rothschild family</center>

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΗΝΥΣΗ των κ.κ. ΖΩΗΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ - ΝΙΚΟΥ ΛΟΓΟΘΕΤΗ


ϟ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ϟ Αυτό το βίντεο είναι μία περίληψη του τι θα συμβεί στον κόσμο, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ΓΕΓΟΝΟΣ.
Αυτό το βίντεο είναι μία περίληψη του τι θα συμβεί στον κόσμο, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ΓΕΓΟΝΟΣ.

Αυτό το βίντεο είναι μία περίληψη του τι θα συμβεί στον κόσμο, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το ΓΕΓΟΝΟΣ.