24 Φεβρουαρίου 2009

Το ΕΑΡ(Ελληνικό Ανανεωτικό Ρεύμα) για το διάλογο με θέμα την ΠΑΙΔΕΙΑ!!!

----------------------------------------------------------------------
http://www.ear-hellas.gr/ear1/index.php?type=dt&f=deltio085

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 85 / 23-2-2009

Θέμα: Παιδεία ώρα μηδέν και: «φοβάμαι όλα αυτά που θα γίνουν για μένα - χωρίς εμένα!!!» (γιατί ο διάλογος γίνεται με απόντες τους μάχιμους εκπαιδευτικούς και τους φοιτητές - σπουδαστές και μαθητές).

Η παιδεία στην Ελλάδα του 21ου αιώνα προκαλεί μόνον οργή και θλίψη δυστυχώς!

Η χώρα, η οποία εκπαίδευσε και εκπολίτισε τον κόσμο, η χώρα που τα επιτεύγματά της, αισθητικά, πολιτικά, διανοητικά, αποτελούν τη βάση του παγκόσμιου πολιτισμού και όλων των επιστημών και θαυμάζονται και μελετώνται ακόμη και σήμερα από τους σύγχρονους ερευνητές, αυτή η χώρα έχει μία παιδεία εξαθλιωμένη, αποτυχημένη και καταρρακωμένη, έχοντας χάσει τον ουσιαστικό στόχο της και τον προσανατολισμό της.

[ διαβάστε το κείμενο ]

"Μέγας" Κωνσταντίνος,Ιουστινιανός,Θεοδόσιος,οι σφαγείς των Ελλήνων,ψηφίστηκαν ως...μεγάλοι..."Έλληνες"!!!!!!!

Η ψηφοφορία περί αναδείξεως των 100 μεγάλων Ελλήνων,αναδεικνύει το ευτράπελον της κοινωνικής και ιστορικής συνοχής των ψηφισάντων!!!!!
Όμως,το να ψηφίζονται ως μεγάλοι...Έλληνες,ξένοι και μάλιστα..."αγνώστου" φυλής,οι οποίοι έχουν καταγραφεί στην Ιστορία,ως οι πιο μεγάλοι ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ της Ελλάδος και σφαγείς των Ελλήνων,καταδεικνύει τον ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΗΘΑΡΓΟ,στον οποίο έχουν ρίξει τους αδαείς συμπατριώτες μας,οι ρασοφόροι κατακτητές της Ελλάδος με τα υποχείριά τους!!!!!!!
=========
Έχουμε και λέμε,λοιπόν:

[Αλλά μετ'ολίγον ο Διοκλητιανός ενόμισε πρέπον να μερίση έτι μάλλον τας φροντίδας της υπερτάτης αρχής' εχειροτόνησε δε επί τούτω,εν έτει 291,από κοινού μετά του Αυγούστου Μαξιμιανού,δύο καίσαρας,τον εκ Δαρδανίας Κωνστάντιον τον Χλωρόν και τον εκ Μοισίας Γαλέριον,ορίσας όμως ότι το του καίσαρος αξίωμα επέχει δευτερεύουσαν ως προς τον Αύγουστον τάξιν.Και τον μεν Γαλέριον προσέλαβεν αυτός βοηθόν,τον δε Κωνστάντιον έδωκεν εις τον Μαξιμιανόν συγκυβερνήτην των της Δύσεως πραγμάτων.Τούτου του Κωνσταντίου υιός υπήρξεν ο Κωνσταντίνος,όστις εγεννήθη κατά τινας μεν εις Ταρσόν,κατ'άλλους δε εις Δρεπάνην της Βιθυνίας,και κατά την πιθανωτέραν γνώμην εις Ναίσσον,την σημερινήν Νίσσαν της Μοισίας,εν έτει 274.Ο πατήρ αυτού,ει και στενός και συγγενής διατελέσας του αυτοκράτορος Κλαυδίου,ήτο εισέτι τότε απλούς στρατηγός και είχε συνοικήσει μετά κόρης τινός ευτελούς κοινωνικής τάξεως,Ελένης το όνομα,της τοσούτον μετέπειτα περιωνύμου μητρός του Κωνσταντίνου.Προαχθείς δε εις το του καίσαρος αξίωμα,ηναγκάσθη υπό του Διοκλητιανού να διαζευχθή μεν την Ελένην ίνα λάβη σύζυγον συγγενή τινα του Αυγούστου Μαξιμιανού,να καταλίπη δε παρά τω αυτοκράτορι το υιόν Κωνσταντίνον ως όμηρον.]

Που έχει γεννηθεί,λοιπόν,ο πατέρας του Κωνσταντίνου;;;;;;
Στη Δαρδανία(βαρβαριστί Νταρντάνσκα=Βαρντάρσκα=Βαρδαρία=Σκόπια)!!!!!!
Είναι γεγονός ότι,ο Παπαρρηγόπουλος έχει καταξιωθεί στους μεγάλους ιστορικούς.
Γεγονός επίσης,είναι ότι,έχουν αναδείξει "μέγαν" τον Κωνσταντίνον,ως τον θεμελιωτήν του Ανατολικού Ρωμαϊκού Χριστιανικού Κράτους,ακριβώς επειδή κατέλαβαν την εξουσία τα μαύρα ράσα!!!!!!
ΓΙΑΤΙ,όμως,να είναι τοοόσο σκοτεινό το ιστορικό του ανθρώπου αυτού;;;;;
Ενός "μέγα";;;;;;;;
Είναι δυνατόν,για έναν άνθρωπο σαν κι αυτόν να μην υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες;;;;;Έναν..."ΜΕΓΑ";;;;;;;;;;;
Κι όμως είναι δυνατόν!!!!!!!Για λίγο ακόμα!!!!!
------------------
Διωγμοί των Ελλήνων από τους χριστιανούς επί Κωνστ...
==========

Για τον άλλο..."Έλληνα",τον Ιουστινιανό(Γιουπράβδα ή Γιουτπράβδα ή Ουπράβδα),διαβάστε αποκάτω!!!!!!!!!!!
Το "περίεργο" είναι ότι κι αυτός και ο πατέρας του έχουν γεννηθεί στα Σκόπια!!!!!!!!!
Από αγνώστου ταυτότητος "φυλή"!!!!!!!!!!!!!!

"πράβδα"=αλήθεια στα σλαύικα.Το "Γιουτ" μήπως βγαίνει από το Γιούντα=Γιούδα;;;;Άρα το Γιουτπράβδα=Ιουδαίος αληθινός;;Ή Ιουδαίος πραγματικός;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
------------------
ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ.Ο ΟΥΠΡΑΒΔΑ ΕΚ ΣΚΟΠΙΩΝ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ Ρ...
==========

[Ο Θεοδόσιος ήτο υιός ομωνύμου στρατηγού διαπρέψαντος επί Ουαλεντινιανού,αλλ'έπειτα συκοφαντηθέντος και θανατωθέντος αδίκως.Μετά την τοιαύτην του πατρός τελευτήν,ο νέος Θεοδόσιος,όστις είχε δώσει δείγματα ωσαύτως αξιολόγων στρατηγικών προτερημάτων,απήλθεν εις Ιβηρίαν την πατρίδα αυτού και διέτριβεν εκεί ιδιωτεύων ότε ο Γρατιανός εκάλεσεν αυτόν,άγοντα το τριακοστόν τρίτον της ηλικίας έτος,εις το ύπατον του συνάρχοντος αξίωμα,επιτρέψας αυτώ ιδίως,εκτός της μερίδος ήν είχεν ο Ουάλης,και την Ιλλυρίαν,διότι εν αυτή μάλιστα προέκειτο να καταπολεμηθώσιν οι Γότθοι]

Τώρα πως γίνεται ένας άνθρωπος που έχει γεννηθεί στην Ιβηρία(Ισπανία),να είναι...Έλληνας,μόνο τα μαύρα ράσα το έχουν αναγάγει σε "αλήθεια"!!!!!!!!!
Βεβαίως και αυτού του..."μέγα"..."Έλληνα" οι ρίζες είναι σκοτεινές!!!!!!!!!

------------------
"Τοιουτοτρόπως επί Θεοδοσίου εθριάμβευσεν ο χριστ...
==========

Έτσι,λοιπόν,Έλληνες,εθριάμβευσεν ο χριστιανισμός επί των προγόνων μας........
Τοιουτοτρόπως επί των ημερών των "μεγάλων" αυτών........"Έλλήνων",κατετροπώθησαν και αλλαξοπίστησαν οι πατέρες μας........
Από αυτούς γκρεμίστηκαν συθέμελα οι ΝΑΟΙ μας........
Αυτοί έσφαξαν και ρούφιξαν το αίμα των προπαππούδων μας.........
ΚΙ ΑΥΤΟΥΣ ΕΣΕΙΣ ΩΡΕ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΤΟΥΣ ΨΗΦΙΣΑΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 100 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ.........ΩΣ "ΕΛΛΗΝΕΣ"............

Ω,ΕΛΛΗΝΕΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Έσπασε το..."φράγμα" ο "Αλφειός"!!!!

Εδώ είμαστε και πάλι!!!!!!
Χαιρετάμε όλες και όλους,φίλες και φίλους και όχι μόνο......
Τεχνικά προβλήματα(πάλι),είχαν δημιουργήσει φράγμα στον ποταμό Αλφειό!!!!!!
Όμως ένας Αλφειός είναι δύσκολο να παραμείνει φραγμένος και στάσιμος....
Τέλος πάντων,είμαστε πάλι εδώ και θα προσπαθούμε να κρατάμε το ενΔΙΑφέρον σας σε υψηλά επίπεδα!!!!!
ΕΡΡΩΣΘΕ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!!

Οι Πύλες του Ανεξήγητου - Ομάδα Ε: έρευνα.

Οι Πύλες του Ανεξήγητου - Ομάδα Ε: έρευνα