27 Μαρτίου 2010

Ρήγας Φεραίος.Ούτε χριστιανός,ούτε Εβραίος,αλλά..."διάβολος" για τους ρασοφόρους!ΖΗΤΩ Ο ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΑΙΟΣ.

Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΛΗΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΝΛΕΥ
Η σύλληψή του και ο τραγικός θάνατός του, στα 1798, εμπόδισαν το Ρήγα ν� αναπτύξει ολόκληρο το κολοσσιαίο έργο του, όπως τόχε συλλάβει μέσα στην οργανωτική εξόρμησή του μαζί με τους οπαδούς του. Αλλά και όσο πρόφτασε να πραγματώσει, έσπειρε βαθιά το σπόρο του και ξεσήκωσε ολόκληρη τη Βαλκανική. Γι� αυτό και ο συντηρητισμός τον είχε επικηρύξει σαν τον υπ� αριθμόν 1 εχθρό του. Πριν από τον θάνατό του ακόμα, το Πατριαρχείο είχε επιβάλει λογοκρισία στα βιβλία του. « Ίνα μη εκ των δολίως εν αυτοίς γραφομένων προξενήται λύμη και κοινή βλάβη και κατ� άμφω ζημία ψυχική και σωματική. Επομένως - συνεχίζει το πατριαρχικό έγγραφο - δέον να ζητήσωμεν παρ� εκάστου βιβλιοπώλου καθαράν καταγραφήν των όσων βιβλίων έχει εκκλησιαστικών και ρωμαϊκών και τα οποία έχει του κάθε είδους και την επωνυμίαν των συγγραφέων αυτών και χωρίς να ελλείπει ουδέ εν. Και ενός εκάστου βιβλίου την εξέτασιν να ποιήσετε. Όσα δε έστιν αντιβαίνοντα εις τα των αμωμήτων ημών δόγματα κατά της επικρατούσης κραταιάς ταύτης βασιλείας ( όσα δηλαδή χτυπούσαν τους Τούρκους ! ) να αποδοκιμασθώσι και να σημανθώσιν εν καιρώ εν καταστίχω οπόσα και οποία είναι� ».
Αλλά και μετά το θάνατό του ο σκοταδισμός κυνηγάει τον Ρήγα και μέσα στον τάφο του. Ο Γρηγόριος ο Ε� ζητάει από τους δεσποτάδες να κατάσχουν το πολίτευμά του από τα χέρια του λαού. « Δια της παρούσης ημετέρας πατριαρχικής επιστολής δηλοποιούμεν τη αρχιερωσύνη σου ότι συνέπεσεν εις χείρας ημών εν σύνταγμα εις μιαν κόλλαν χαρτί μεγάλην ολόκληρον, εις απλήν φράσιν ρωμαϊκήν επιγραφομένην νέα πολιτική διοίκησις (�) και ανεμνήσθημεν του ποιμαντορικού χρέους. Και δια τούτο γράφομεν τη αρχιερωσύνη σου να επαγρυπνήσεις εις όλα τα μέρη της επαρχίας σου με ακριβείς έρευνας και εξετάσεις (�) να συνάξεις άπαντα τα διασπειρόμενα και να τα εξαποστείλεις εις ημάς εν τάχει (�) Να μην παραπέσει τοιούτον σύνταγμα (�) ότι πλήρες υπάρχει σαθρότητος εκ των δολερών αυτού εννοιών τοις δόγμασιν της ορθοδόξου ημών πίστεως εναντιούμενον ».
Η στάση αυτή των αρχιερέων φανάτισε και αρκετούς καλόγερους. Ένας αγιορείτης, ο Κύριλλος Λαυρειώτης, γράφει την ίδια εποχή: « Ο διεφθαρμένος την φρέναν Ρήγας και οι περί αυτόν, ακαίρως και οι περί αυτόν, ακαίρως και αφθόνως σπουδάσαντες και προ γε τούτων άλλοι συχνοί επιχειρήσαντες μεν μηδέν μέγα ή μικρόν κατορθώσαντες, αλλά προς τω κακώς δραμείν και σφας παρέδωσαν θανάτω ασχήμονι τους ομογενείς πιστούς μεγάλοις πειρασμοίς και ζημίαις εμβάλοντες ». Και συνεχίζει: « Μερικώς μεν επί των καθ� έκαστα, ως επί του παράφρονος Ρήγα, ος εκδούς εγκύκλια γράμματα διεγερτικά κατά των νυν τυράννων (�) κακώς ως κακός το ζην απεστέρηται, θοίνη προσήκουσα τοις εν τω ποταμώ Ίστρω ιχθύσι γενόμενος μετά των αυτού συνωμοτών και ύλη της αιωνίου κολάσεως, ος ούτε Χριστιανός ουθ� Εβραίος αλλά διάβολος ην ανθρώπου μορφήν ενδεικνύμενος»!

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ


Παρατήρηση α)
[...δέον να ζητήσωμεν παρ� εκάστου βιβλιοπώλου καθαράν καταγραφήν των όσων βιβλίων έχει εκκλησιαστικών και ρωμαϊκών...]
Δηλαδή υπήρχαν βιβλιοπωλεία τότε,την εποχή του Ρήγα;Άρα δεν ήταν απαγορευμένα τα γράμματα!Για ποιό "κρυφό σχολειό" μας έχουν πρήξει 180 χρόνια τώρα;

 Παρατήρηση β)
[...ος ούτε Χριστιανός ουθ� Εβραίος αλλά διάβολος ην ανθρώπου μορφήν ενδεικνύμενος]
Δηλαδή αν ήταν Εβραίος δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα!Και ούτε έχουν βέβαια!

Απορία:Πως γίνεται ρε Έλληνες,εσείς που αισθάνεστε ρίγη όταν τραγουδάτε τον ΘΟΥΡΙΟ του Ρήγα,ταυτόχρονα να σκύβετε τα κεφάλια στους τραγογένηδες;Μόνοι τους γράφουν ότι ο Ρήγας ... 
[των δολερών αυτού εννοιών τοις δόγμασιν της ορθοδόξου ημών(αυτών) πίστεως εναντιούμενον]!!!!!

Πως γίνεται να προσκυνάτε τέτοιους διεστραμένους προδότες,που βγάζοντας αφρούς γράφουν με τόσο μίσος κατά του Μεγάλου Έλληνα Ρήγα;;;Μη πείτε πάλι ότι αυτές είναι...μεμονωμένες περιπτώσεις!!! 
[...ως κακός το ζην απεστέρηται, θοίνη προσήκουσα τοις εν τω ποταμώ Ίστρω ιχθύσι γενόμενος μετά των αυτού συνωμοτών και ύλη της αιωνίου κολάσεως...]

Η UNESKO ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.

ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ Η ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΣΤΗ ΣΑΛΑΜΙΝΑ; Αυτό προέκυψε από το έγγραφο πού έστειλε στον κ. Μαρηδάκη! Η UNESKO.! 
Το τρελλό είναι ότι καί το Υπ. Πολιτισμού δεν έχει στείλει το κορυφαίο αυτό γεγονός στον Παγκόσμιο Οργανισμό ώστε να μπεί στην λίστα.!! 
Δηλαδή μεγαλύτερη αξία έχει ο Θεόφιλος από τη Ναυμαχία κ. Υπουργέ;...καί ποιά η αντίδραση τον δύο Δήμων τού Νησιού;
Αλλά καί γιά το θέμα πού προέκυψε με τον αποχαρακτηρισμό της περιοχής του τύμβου τον Σαλαμινομάχων τι γίνεται κύριοι και κυρίες της τοπικής εξουσίας;
Καμιά διαμαρτυρία δέν βλέπω, παρά από έναν τοπικό σύλλογο, γιατί σφυράτε κλέφτικα;;´.. 

ΠΗΓΗ: ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ...
ΣΧΟΛΙΟ:
ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΥΡΟΥΝΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ !!!!!!!!!!!!!!!
 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΑΠΛΑ ΜΟΥΓΚΡΙΖΟΥΝ;

Πηγή...

Μάθετε τα ονόματα των τριήρων...

 ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ.ΙΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ.Αναφωνούμε ΟΧΙ στη λήθη.Τα ονόματα των τριήρων της εν Σαλαμίνι ναυμαχίας.

Η Ναυμαχία της Σαλαμίνας

Ως Σαλαμίνιοι, αλλά και ως Έλληνες θέλουμε και ευελπιστούμε να δοθεί στην περιοχή ο σεβασμός που της αξίζει. Ο σεβασμός που παραπέμπει στον Ν.3028/02 σύμφωνα με τον οποίο αποτελεί αρχαιολογικό χώρο Ζώνης Α, δηλαδή ίδιας ιστορικής αξίας με τον βράχο της.... Ακρόπολης!!!!!!

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΥΝΟΣΟΥΡΑΣ

Πηγή... 

Σχετικά θέματα:

Οι δούλοι "τοπικοί άρχοντες"(Νομάρχης Πειραιά και λοιποί),βεβήλωσαν τον Τύμβο των Σαλαμινομάχων!

Τα κόκκαλα των Σαλαμινομάχων θα γίνουν...κινέζικα!!!Υπάρχει ρε κανένας Έλληνας;;;