ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΟΔΕΚΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ !!!
Γιάννης Καλογερόπουλος