10 Φεβρουαρίου 2009

ΒΥΖΑΝΤΙΟΝ.ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ!!!!

Πάντα τα ράσα και οι πλούσιοι στο αφορολόγητο.Πάντα οι εργάτες,οι αγρότες και γενικά οι φτωχοί να ξεζουμίζονται!!!!

---------------------------------------------------------------------------

http://www.epanellinismos.com/index.php?option=com_fireboard&func=view&id=10200&catid=97#10200
[Στις πόλεις υπήρχαν οι πλούσιοι,οι φτωχοί και οι μεσαίοι.
Η διαφορά πλουσίων και φτωχών ήταν τεραστία.Οι συγκλητικοί,οι ανώτατοι υπάλληλοι και οι ευνοηθέντες από την φορά των καιρών ζούσαν στα μέγαρα και στα εξοχικά τους μέσα σε φανταστική χλιδή.Λέγεται ότι ο μέγας δούκας Νοταράς,κατά την παραμονή της πτώσεως της Κωνσταντινουπόλεως,κατείχε τόσο χρυσό και άργυρο,ώστε να μπορή να συγκροτήση,αν ήθελε,τον απαιτούμενο στρατό για την άμυνα και σωτηρία της πόλεως,(Τον θησαυρό του όμως δεν διέθεσε στον τελευταίο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ΙΑ',αλλά τον διεφύλαξε για να τον παραδώση-κατά Γ.Φρατζή-στον Τούρκο Σουλτάνο Μωάμεθ Β',όταν αυτός κυρίευσε την πόλη.)
Οι άνθρωποι διεχωρίζοντο σ'αυτούς που διατάσσουν,δηλαδή τους άρχοντες,και σ'εκείνους που δέχονται διαταγές.
"Είναι πάντα καλό ο άνθρωπος κατωτέρας βαθμίδος να κυβερνάται από άνθρωπο ανωτέρας βαθμίδος",τονίζει ο Βασίλειος Καισαρείας τον 4ο αιώνα και ο Γρηγόριος Αντίοχος τον 12ο αιώνα.Η ιθύνουσα τάξη των "δυνατών",περιλαμβάνει τους κληρικούς,τους πολιτικούς και στρατιωτικούς λειτουργούς και τους ανθρώπους που έχουν υπουργήματα και πόρους.
Απέναντι στην επιβλητική αυτή συγκέντρωση του πλούτου,ευρίσκετο το πλήθος των πτωχών.Οι πτωχοί στις πόλεις μόλις κατώρθωναν να εξοικονομήσουν τα προς το ζην,ζούσαν κάτω από άθλιες συνθήκες και κυρίως από δωρεές ευσεβών ή ευαγών ιδρυμάτων.Ήσαν γνήσιοι απόγονοι του ρωμαϊκού όχλου και ησθάνοντο ικανοποίηση με τα παιχνίδια στον ιππόδρομο και στις επιδείξεις μίμων και θαυματουργών.Στους φτωχούς αυτούς περιλαμβάνεται και όλος ο πληθυσμός των πόλεων με τους τεχνίτες και τους εμπόρους.Στην ύπαιθρο ζούσαν οι γεωργοί,περιφρονημένοι από τους κατοίκους των πόλεων για την απαιδευσιά τους.
Όταν οι πλούσιοι αδικούσαν καταφώρως τους φτωχούς,οι ευσεβείς πτωχοί εδέχοντο την αδικία με υπομονή,συλλογιζόμενοι ότι όλα τα κακά τα επέτρεπε ο Θεός,"δια τας αμαρτίας ημών".
Μεταξύ των πτωχών και των πλουσίων ευρίσκοντο οι "μεσαίοι",που ήσαν και οι στυλοβάτες της αυτοκρατορίας.Αυτούς τους μεσαίους έπλητταν τα φορολογικά μέτρα,γιατί οι μεν πλούσιοι εγνώριαζαν πως να αποφύγουν την φορολογία(απαλλαγές,προνόμια κλπ)οι δε πτωχοί δεν είχαν εισοδήματα και περιουσίες για να φορολογηθούν.Την θέση των "μεσαίων" καταλαμβάνει ο άπιστος όχλος,που λιμοκτονούσε,δείγμα θλιβερό της νοσηρής εξελίξεως των πραγμάτων.Όταν το κράτος έπεσε στα χέρια των πλουσίων,οι μεσαίοι έμειναν ανυπεράσπιστοι,περιέπεσαν σε παρακμή και έσβησαν παρασύροντας στην καταστροφή ολόκληρη την αυτοκρατορία.

"Η απληστία του ισχυρού πλουσίου,ζώντος εν τρυφή και πλεονεξία,γειτονεύει με τον ασκητισμόν,της σωρείας εκείνης των νοσταλγών του αποκόσμου βίου,οι οποίοι συρρέουν εις τα μοναστήρια,παραιτούμενοι κάθε εγκοσμίου αγαθού και αφιερώνοντες ό,τι έχουν δια την σωτηρίαν της ψυχής των...Ενδιάμεσος κρίκος της αστικής τάξεως δεν κατορθώθη να μορφωθή εις το Βυζάντιον.Οι λεγόμενοι "μέσοι" δεν απέκτησαν ποτέ δύναμιν ούτε ανεγνωρίσθη η υπόστασίς των...".
"Τα φορολογικά βάρη εξακολουθεί να φέρη κυρίως η απομένουσα ελευθέρα μικρά ιδιοκτησία.Η Εκκλησία,τα ευαγή ιδρύματα,αι Μοναί και η σωρεία των δυνατών κοσμικού χαρακτήρος απελάμβανον τα αγαθά διαφόρων φορολογικών προνομίων και ατελειών μερικών ή γενικών των οποίων ο κύκλος οσημέραι ηυρύνετο.Οι δυνατοί σπανίως εδιώκοντο αποτελεσματικώς δια τα καθυστερούμενα...Η πράγματι ασυδοσία των πανισχύρων αυτών κοινωνικών στοιχείων,εκκλησιαστικών και κοσμικών,απέβη σχεδόν κανών,με δυσκολίαν δε κατώρθωναν συνετοί αυτοκρα΄τορες να επιβάλουν εκτέλεσιν των φορολογικών των υποχρεώσεων".]
(ΒΥΖΑΝΤΙΟ,ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΚΛΗΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ,Στ.Μιχόπουλου,εκδόσεις ΝΕΑ ΘΕΣΙΣ).

ΤΟ ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ!!!!!

ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ,ΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ,ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΔΡΟΓΟΝΟ!!!!
ΕΜΕΙΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ,ΚΑΙΜΕ...ΚΑΡΒΟΥΝΟ!!!!!!!

------------------------------------------------------------------------------------
http://www.epanellinismos.com/index.php?option=com_fireboard&func=view&Itemid=32&catid=2&id=9976#9976
Το Αμπού Ντάμπι μας “έβαλε τα γυαλιά”…


Το Αμπού Ντάμπι μας “έβαλε τα γυαλιά”…
Οι εργασίες για την κατασκευή της πρώτης «πράσινης» πόλης μηδενικών ρύπων και αποβλήτων, έχουν ήδη ξεκινήσει στο πλούσιο εμιράτο του Αμπού Ντάμπι.
Η πόλη Μάσνταρ, που στα Αραβικά σημαίνει πηγή(Το Μάσνταρ, μια κοινότητα 50.000 ανθρώπων ελεύθερη από αυτοκίνητα, θα εκμεταλλεύεται την αδιάκοπη παροχή λιακάδας της ερήμου και θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο εργοστάσιο υδρογόνου στον κόσμο), πρόκειται να κοστίσει $22 δις ενώ θα χρειαστούν περισσότερα από 7 χρόνια για την κατασκευή των κατοικιών που θα στεγάσουν 50,000 ανθρώπους και 1,500 επιχειρήσεις.
Μια σειρά από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις θα αναλάβει την τροφοδοσία της πόλης και οι κάτοικοι της θα μετακινούνται στην πόλη μέσω τρένων και αυτόματων οχημάτων.
Η πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αμπού Ντάμπι, κατέχει ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά εκπομπής άνθρακα στον κόσμο. Σύμφωνα με τις απόψεις κάποιων ειδικών η «πράσινη» πόλη, στα προάστια της πόλης Abu Dhabi, είναι πολύ πιθανόν να καταλήξει απλά ένα πολυτελές τουριστικό θέρετρο.
Η πράσινη πόλη που θα δημιουργηθεί, θα έχει τις ευλογίες της WWF και θα εκτείνεται σε έξι τετραγωνικά χιλιόμετρα.
Λιγότερη ενέργεια
Η πόλη θα τροφοδοτείται από φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, αιολικά πάρκα, κ.α. που θα δημιουργούν μια εξ ολοκλήρου ενεργειακά ανεξάρτητη πόλη. Η πόλη θα είναι επίσης χωρίς αυτοκίνητα - έχοντας κάποιο σύστημα τραμ για τους κατοίκους.
Η αρχιτεκτονική της νέας οικολογικής πόλης θα ακολουθεί τα παραδοσιακά πρότυπα της περιοχής ενώ τα κτήρια που θα κατασκευαστούν θα χρησιμοποιούν εξαιρετικά χαμηλά ποσά ενέργειας.
Η πόλη τοποθετήθηκε σε τέτοια θέση ώστε να κλιματίζεται από τη θαλάσσια αύρα, ενώ ένα περιμετρικό τοίχος θα την προστατεύει από τον καυτό αέρα της ερήμου και το θόρυβο από το γειτονικό αεροδρόμιο του Αμπου Ντάμπι.
Το σύστημα ύδρευσης της πόλης θα βασίζεται σε ένα εργοστάσιο αφαλάτωσης. Έτσι η πόλη θα χρειάζεται σχεδόν το ένα τέταρτο της ενέργειας που χρησιμοποιεί μια σημερινή πόλη ανάλογου μεγέθους καθώς οι ανάγκες της σε νερό θα είναι έως και 60% χαμηλότερες.
Η κατασκευή μιας τέτοιας πόλης αποτελεί μέρος ενός φιλόδοξου σχεδίου για την ανάπτυξη τεχνολογιών που θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον.
Τον Ιανουάριο του έτους 2008, η κυβέρνηση του Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσε την έναρξη του φιλόδοξου σχεδίου το οποίο θα έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός κέντρου για την ανάπτυξη και την εφαρμογή τεχνολογιών καθαρής ενέργειας ενώ το χαρακτήρισε ως το πιο μεγαλεπήβολο σχέδιο που έχει παρουσιάσει ποτέ κάποια κυβέρνηση.
Μέρος της όλης διαδικασίας είναι η κατασκευή ενός από τα μεγαλύτερα εργοστάσια υδρογόνου στο Αμπού Ντάμπι.
Η αρχική επένδυση των 15 δισ. δολαρίων θα καλύψει μέρος της κατασκευής της μεγαλύτερης ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας που λειτουργεί με υδρογόνο ενώ η κυβέρνηση του εμιράτου του Αμπού Ντάμπι ευελπιστεί ότι αυτό θα οδηγήσει στην περαιτέρω χρηματοδότηση.
Σκοπός του σχεδίου δεν είναι μόνο η διατήρηση της περιβαλλοντικής ισορροπίας αλλά και η καθιέρωση ενός εντελώς νέου οικονομικού τομέα, βασισμένου σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Τέλος, αξίζει να επισημανθεί ότι τα αποθέματα σε πετρέλαιο των Εμιράτων επαρκούν για ακόμη 150 χρόνια, αλλά αντίθετα με άλλες πετρελαιοπαραγωγούς χώρες, τα Εμιράτα επιδιώκουν την παραλλαγή της οικονομίας τους ώστε να ελαττώσουν την εξάρτησή τους από το πετρέλαιο. Στο Αμπού Ντάμπι υπάγεται το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο των Εμιράτων, που καταλαμβάνουν την τέταρτη και την πέμπτη θέση στον κόσμο αντιστοίχως. Παρ όλα αυτά, η ηλιακή ενέργεια, υπό τη μορφή φωτοβολταϊκών ταμπλό, συλλεκτών ηλιακής ενέργειας και ηλιοθερμικών αγωγών, θα καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της πόλης κατά 82%. Ένα επιπλέον 17% θα καλύπτεται από την καύση διατροφικών απορριμάτων, ενώ το υπόλοιπο 1% θα προέρχεται από την αιολική ενέργεια.(100%!!!)
Πηγές: http://www.neueenergie.net/index.php?id=1674
http://www.klimawandel.de/images/stories/rotator/3.jpg
http://www.focusmag.gr/articles/view-article.rx?oid=395180
http://tech.pathfinder.gr/tech/587878.html
http://smartvoice.gr/%CF%84%CE%BF-%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%8D-%CE%BD%CF%84%CE%AC%CE%BC%CF%80%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CF%82-%CE%AD%CE%B2%CE%B1%CE%BB%CE%B5-%CF%84%CE%B1-%CE%B3%CF%85%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%AC/
http://news.pathfinder.gr/periscopio/456687.html

ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΙΜΑΙ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑ,ΑΝΤΕ ΚΑΙ ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ...

ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ!
--------------------------------------------------------------------------
ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟΓΟΝΟΙ ΤΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ

Κάθειρξη 5 ετών σε 5 Έλληνες κατοίκους της Χειμάρρας,από τα Αλβανικά δικαστήρια,γιατί σήκωσαν την Ελληνική Σημαία!!!

Ενώ στην Ελλάδα,οι Αλβανοί και δικές τους σημαίες σηκώνουν,και κόμμα! είναι έτοιμοι να κάνουν,και καίνε ελεύθερα την Ελληνική σημαία...
------------------------------------------------------------------------------
http://olympia.gr/

Κάθειρξη 5 ετών σε 5 Χειμαριώτες γιατί σήκωσαν την Ελληνική σημαία.!!!

Δημοσιεύθηκε από olympiada στο Φεβρουαρίου 9, 2009

Η μοναδική σωτηρία για τον πλανήτη είναι η εξαγωγή της Αλβανικής Δημοκρατίας παντού. Κάτι ήξερε ο Κλίντον και ο Μπους που βοήθησαν το Αλβανικό μοντέλο διακυβέρνησης να εξαπλωθεί εκδημοκρατίζοντας το Κόσοβο. Κάτι ξέρουν και οι ντόπιες …προοδευτικές δυνάμεις που επενδύουν σε αυτή την κατεύθυνση!

Τρομοκρατία σε βάρος Β. Ηπειρωτών εν όψει εκλογών… Τελεσίδικα καταδικάστηκαν πριν λίγες ημέρες (Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου) από το Ανώτατο Δικαστήριο της Αλβανίας με βαριά ποινή (κάθειρξη 5 ετών) οι πέντε Χειμαριώτες νέοι που στις βουλευτικές εκλογές του 2004 σήκωσαν, διαμαρτυρόμενοι για την νοθεία σε βάρος του Κόμματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, την Ελληνική σημαία. Βέβαια εκκρεμεί σε βάρος τους η εκτέλεση της ποινής, αφού βρίσκονται και εργάζονται στην Ελλάδα και, όπως ανακοινώθηκε, η «Ομόνοια» θα καλύψει «από κάθε άποψη την προσφυγή τους στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια μέχρι την τελική δικαίωση».

συνέχεια εδώ
Greek Alert

Δημοσιεύθηκε στο ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | Με ετικέτα: , , | Κανένα σχόλιο »