Μελέτη που παρουσιάστηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2013, στο 2ο Διεθνές Συμπόσιο γιά τον Ελληνισμό, με θέμα: «Η τεχνολογία των Ελλήνων και πορεία της στον χρόνο», 20-22 Σεπτεμβρίου 2013, Ηράκλειον Κρήτης, Ελλάς.

Γεωργαντζάς.jpg

Νικόλαος Κ. Γεωργαντζάς / Nicholas C. Georgantzas
Professor, Management Systems
Director, System Dynamics Consultancy
FORDHAM UNIVERSITY BUSINESS SCHOOLS
113 West 60th Street, Suite 617·D
New York, NY 10023·7484
U.S.A.