01 Σεπτεμβρίου 2009

Να γιατί λυσσάνε για τη Μακεδονία!

Αυτά τα ξέρουν οι..."κυβερνήτες";Αν τα ξέρουν και παραχωρούν άδειες είναι προδότες,αν δεν τα ξέρουν,τότε είναι άχρηστοι και επιζήμιοι να κυβερνούν την Ελλάδα!

Μακεδονία, το πιο ακριβό οικόπεδο στον κόσμο!!!-Tα αληθινά αίτια του Μακεδονικού ζητήματος.

Η πρώτη έρευνα για ουράνιο στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1953. Το 1954 ιδρύθηκε στη χώρα η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ή ΕΑΕ) και το 1960 δημιουργήθηκε το Γεωλογικό Τμήμα της ΕΑΕ, με σκοπό την έρευνα για τον προσδιορισμό κοιτασμάτων ουρανίου.Στο διάστημα 1971-1976, ξένοι επιστήμονες πραγματοποιούν έρευνα για ουράνιο στην περιοχή Παρανεστίου και προσδιορίζουν σημαντικές περιεκτικότητες ουρανίου στους λιγνίτες της Δράμας. Είναι γνωστό στους ειδικούς ότι οι οργανικές ύλες όπως ο λιγνίτης έχουν ιδιαίτερη απορροφητικότητα στο ουράνιο (και το φωσφόρο).

Το πρόβλημα είναι ότι η απόληψη του ουρανίου από τους λιγνίτες και γενικότερα τις οργανικές ύλες παρουσιάζει εξαιρετικές δυσκολίες και είναι απαγορευτικά δαπανηρή. Χαρακτηριστικά ανφέρεται ότι στους λιγνίτες του Παρανεστίου βρέθηκαν περιεκτικότητες σε ουράνιο της τάξεως των 10.000 ppm (10%).

Παράλληλα με τους ξένους ερευνούσε την περιοχή για ουράνιο και ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ και το ΙΓΜΕ. Το 1978 το ΙΓΜΕ διαπίστωσε ότι το ουράνιο περιέχεται εκτός από τους λιγνίτες και σε πετρώματα της περιοχής. Από το 1979 το ΙΓΜΕ, μόνο πλέον, αρχίζει συστηματική έρευνα στο ρόμβο που προσδιορίζεται από τις πόλεις Δράμα, Παρανέστι, Ξάνθη, Καβάλα, με μερικές επεκτάσεις βόρεια και βορειοδυτικά του Παρανεστίου.
Την περίοδο 1980-1983 γίνεται η πλέον εντατική έρευνα από το ΙΓΜΕ στην πιο πάνω περιοχή. Η έρευνα ξεκινησε με προσδιορισμό πεδίων ακτινοβολίας με τη χρήση σπινθηριστή και συσκευής Geiger-Müller. Στις περιοχές που παρουσίασαν έντονες ενδείξεις παρουσίας ουρανίου εγκαταστάθηκε κάνναβος 20Χ20 μ. και έγιναν λεπτομερέστερες μετρήσεις. Ακολούθησε εγκατάσταση καννάβου 8Χ16 για όρυξη γεωτρήσεων και εξαγωγή καρότων για τον ακριβή προσδιορισμό των ουρανιούχων μεταλλευμάτων. Οι περιοχές στις οποίες προσδιορίσθηκαν τα σημαντικότερα κοιτάσματα είναι: το Αρχοντοβούνι, η Σπηλιά, τα Διπόταμα, η Πρασινάδα, το Πτερωτό και η περιοχή του μεταλλείου της ΠΟΡΣΕΛ. Τα ουρανιούχα οξείδια που προσδιορίσθηκαν είναι βασικά ο πισουρανίτης και ο ουρανίτης.
Η έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΓΜΕ ήταν εφαρμοσμένη, δηλαδή δεν εξήγαγε θεωρητικά μόνο συμπεράσματα. Οι γεωτρήσεις που πραγματοποιήθηκαν έφτασαν σε βάθος μέχρι 200 μ. Προσδιορίσθηκαν περιεκτικότητες έως 10% (10.000 ppm), με όριο εκμεταλλευσιμότητας στην περίοδο της έρευνας το 0,01% (100 ppm). Η μέση περιεκτικότητα στην περιοχή Αρχοντοβουνίου προσδιορίσθηκε σε 0,05% (500 ppm) και η συνολική ποσότητα του ουρανίου σε 600 τόνους.
Στην περίοδο της εντατικής έρευνας εγκαταστάθηκε στην περιοχή πιλοτική μονάδα παραγωγής συμπυκνώματος ουρανίου με τη μέθοδο έκπλυσης με θειϊκό οξύ (H2SO4) και απόληψη του ουρανίου με ρητίνες.
Ο εμπλουτισμός διακρίνεται στην παραγωγή συμπυκνώματος οξειδίων ουρανίου – που γινόταν στο Παρανέστι – και στον ισοτοπικό διαχωρισμό για την παραγωγή πυρηνικού καυσίμου. Ο ισοτοπικός διαχωρισμός συμπυκνώνει (”εμπλουτίζει”) το σχάσιμο U235 σε περιεκτικότητα 3%, όμως αυτήν την τεχνολογία δεν την κατέχει η Ελλάδα. Από το U238 παράγεται το πλουτώνιο (Pu239), που επίσης είναι πυρηνικό καύσιμο. Το πλουτώνιο είναι ένα ραδιενεργό στοιχείο, εξαιρετικά σπάνιο στη φύση, που παράγεται από το U238 μέσα στον πυρηνικό αντιδραστήρα.
Οι εργαζόμενοι στη μονάδα φορούσαν ειδικές μάσκες και στολές για προστασία από τη ραδιενεργό σκόνη του ουρανίου και ειδικά του ραδίου. Το ράδιο είναι προϊόν της διάσπασης του ουρανίου, βρίσκεται σε μικρές ποσότητες στα ουρανιούχα πετρώματα, είναι εξαιρετικά ραδιενεργό (πάνω από 1.000.000 φορές περισσότερο από το ουράνιο!) και διασπάται με εκπομπή ακτινοβολίας προς αέριο ραδόνιο και άλλα προϊόντα . Η είσοδος της σκόνης στον οργανισμό είναι σοβαρότατο πρόβλημα, διότι το ράδιο έχει παρόμοια χημική συμπεριφορά με το ασβέστιο και απορροφάται από τον οργανισμό αντικαθιστώντας το ασβέστιο των οστών.
Τα αποτελέσματα από την πιλοτική μονάδα ήταν ενθαρρυντικά. Οι συγκεντρώσεις ουρανίου προσδιορίστηκαν στο Αρχοντοβούνι στα 67 μ. βάθος, στο Πτερωτό στα 80 μ. και στη Σπηλιά στα 90 μ. περίπου. Το χαμηλό βάθος των κοιτασμάτων θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην επιλογή των επιφανειακών εξορύξεων, σε περίπτωση που αποφασιστεί η εκμετάλλευσή τους.
Τον Φεβρουάριο του 1998 έφτασε στην δημοσιότητα έρευνα που αφορούσε την μεγαλύτερη συγκέντρωση ραδονίου στον Ελληνικό χώρο και συγκεκριμένα στο χωριό Νεράιδα Θεσπρωτίας. Η μέτρηση ήταν 9550 Μπεκερέλ ανά τετραγωνικό μέτρο και με όριο επιφυλακής τα 150! Παρόμοιες υψηλές μετρήσεις είχαμε και στις περιοχές Σερρών, Θεσσαλονίκης, Μύκονου, Καβάλας, Ικαρίας, Λέσβου, Φθιώτιδα, Λουτράκι, Νιγρίτα, Σουρωτή (1), κλπ.
Το ραδόνιο είναι φυσικό ραδιενεργό στοιχείο και για όσους γνωρίζουν, αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη στο υπέδαφος των άνω τουλάχιστον περιοχών ΟΥΡΑΝΙΟΥ. Στο όρος Παγγαίο στην Καβάλα επίσης υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον από ξένο επενδυτή για την εξόρυξη των τεράστιων κοιτασμάτων χρυσού.
Στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής ήδη έχει ξεκινήσει η εκμετάλλευση του εκεί υπεδάφους από την TVX Gold του George Soros, η οποία περιέχει αρκετό χρυσό, αλλά και ουράνιο !!!. Εμείς ερωτάμε.... ΠΟΙΟΣ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ?Μία απόρρητη έκθεση που ήρθε στο φως με δημοσίευμα της εφημερίδας «Επενδυτής» στις 23/2/96, αναφέρει για τα αποτελέσματα των μετρήσεων του ΙΓΜΕ. Γύρω στο ποσό των 100 τρισεκατομμυρίων δραχμών εκτιμάται η αξία των κοιτασμάτων ουρανίου και άλλων σπανίων μετάλλων για δορυφόρους και πυραύλους. Το κείμενο της έρευνας υπογράφεται από επτά διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες και κάνει λόγο για κοίτασμα ουρανίου που περιέχει 300 εκατομμύρια τόνους με συμπύκνωμα ουρανίου 16%, καθώς και σπάνια άλλα ορυκτά όπως ρουτίλιο, λουτέσιο και λανθάνιο, που έχουν εξαιρετικά ειδικές χρήσεις στην κατασκευή πυραυλικών συστημάτων. Αναφέρεται ΜΟΝΟΝ για την περιοχή του όρους Σύμβολο του νομού Καβάλας. Αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα ουρανίου ΔΙΕΘΝΩΣ. Η αξία του εμπλουτισμένου ουρανίου 235 στην διεθνή αγορά (1998) είναι 20.000 δολάρια το γραμμάριο!.

Βάσει των παραπάνω, με κάθε επιφύλαξη και σύμφωνα με υπολογισμούς από τα παραπάνω. εμπεριέχονται 48 εκατ τόνοι ουρανίου προς 20δις δολάρια ο τόνος δηλ. συνολικά $960.000.000.000.000.000 (τα μηδενικά είναι σωστά και είναι 960 τετράκις εκατομμύρια δολάρια!!!

(Εστάλει από το Εθνικά θέματα-Ελλάδα)

Διαβάστε όλο το κείμενο εδώ...

Πηγή...

ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Ο ΒΕΒΗΛΟΣ - ΑΝΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ. ΒΑΛΘΗΚΕ ΝΑ "ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΙ" ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ!

ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ!

ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Ο ΒΕΒΗΛΟΣ - ΑΝΕΥΘΥΝΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ. ΒΑΛΘΗΚΕ ΝΑ "ΑΥΤΟΚΤΟΝΗΣΕΙ" ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ Ο ΑΝΘΕΛΛΗΝΑΣ!

Η ξεφτίλα σε όλο της το μεγαλείο - Η κατάντια και ο ξεπεσμός στον Αρχαιολογικό χώρο των Δελφών που έγινε χοιροστάσιο!

Ο μόνος Υπεύθυνος - Ανεύθυνος - Βέβηλος της ξεφτίλας αυτής είναι ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ (Τοποθετημένος ο Ανίκανος Υπουργός στο Υπ. Πολιτισμού)

Επίσης δείτε τον ΜΕΓΑ ΑΝΘΕΛΛΗΝΑ ΣΑΜΑΡΑ εν δράση ενάντια των πολιτών εδώ:

http://www.afipnisis.gr/agora/viewtopic.php?f=49&p=5403#p5403


ΒΙΝΤΕΟ ΣΟΚ - ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΕΛΦΩΝ
ΞΕΦΤΙΛΑ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΕΛΦΩΝ - ΒΙΝΤΕΟ ΣΟΚΗ Ελλάδα όπως την κατάντησαν σήμερα μόνο εικόνες ντροπής και ξεφτίλας μπορεί να προσφέρει στους επισκέπτες της. Μια χώρα που έδωσε τα «φώτα» του
Πολιτισμού σε όλο τον κόσμο και σήμερα κάποιοι αρμόδιοι φορείς μας κάνουν να ντρεπόμαστε για την κατάντια ενός ακόμη ιστορικού χώρου.

Μετά τον Τύμβο των Σαλαμινομάχων που έχει καταντήσει σκουπιδότοπος, ένας ακόμη αρχαιολογικός χώρος έχει αφεθεί από το
Υπουργείο Πολιτισμού και τον κύριο Σαμαρά στην τύχη του.

Σκουπίδια μέσα σε επίσημα αναγνωρισμένο αρχαιολογικό χώρο, από την ίδια την Ελληνική πολιτεία.

Τα πιο πάνω βίντεο που παρακολουθείτε είναι τραβηγμένα μόλις χθες (31.08.2009) από την μη κερδοσκοπική οργάνωση «Ενεργοί Πολίτες», και δείχνουν
την αισχρή κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος των Δελφών, λίγα χιλιόμετρα από το ιστορικό Μαντείο των Δελφών που επισκέπτονται κάθε
χρόνο εκατομμύρια τουρίστες.

Ευχαριστούμε την μη κερδοσκοπική οργάνωση «Ενεργοί Πολίτες» για τα σοκαριστικά βίντεο.
Πηγή...
http://www.afipnisis.gr/agora/viewtopic.php?f=22&t=812

Άνδρος.Την εποχή του...πλίθινου "αδάμ" οι Έλληνες είχαν οργανωμένες πόλεις!Παράνομη χωματερή κατάντησε από τους κατακτητές!

Αιδώς...ρε!Αλλά,που να τη βρείτε...ανίεροι,αδίστακτοι,ανθέλληνες εσείς κατακτητές!Δεν είναι,βλέπετε...κάποιο "βυζαντινό" εκλλησάκι!Δεν είναι κάποια...τρύπα που είχε χωθεί κάποιος..."αναχωριτής"!Δεν είναι κάποιο...μοναστήρι!Δεν είναι κάποιος...πύργος των Νεορωμαίων "βυζαντινών" κατακτητών!Είναι ένας ολόκληρος ελληνικός οικισμός,μιά πόλη,της εποχής που ενώ ο...Γιαχβέ έπλαθε...τον Αδάμ,οι πρόγονοί μας είχαν αναπτυγμένες πόλεις!!!

H αρχαιότερη πόλη της Ευρώπης;


Άνδρος: Νεολιθική βραχογραφία 4500-3200 π.Χ

(Αυτή η..."παλιόπετρα",στολισμένη με πλαστικές γαρνιτούρες των κατακτητών!)

Ο οικισμός του Στρόφιλα στην Ανδρο δείχνει ότι από την 5η κιόλας χιλιετία π.Χ. υπήρχαν στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Kυκλάδων πολυπληθείς οργανωμένες κοινωνίες με υψηλό πολιτιστικό επίπεδο και τεχνολογία ανεπτυγμένη, στην ισχυρή παράδοση των οποίων βασίστηκε ο υψηλός κυκλαδικός πολιτισμός της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού

Οι πρώτοι ζωγράφοι του Αιγαίου

Στον Στρόφιλα της Ανδρου ήλθε στο φως ένας οικισμός της τελικής νεολιθικής εποχής (τέλη της 4ης χιλιετίας π.Χ.) καθώς και βραχογραφίες εξαιρετικής σημασίας, «πρόγονοι» των τοιχογραφιών της Θήρας, που απεικονίζουν πλοία και ζώα

συνέχεια στην πηγή...Στην πυρά!...στην πυρά!Να μη μείνει τίποτα που να θυμίζει ότι υπήρχαν Έλληνες πριν την...χωματόπλιθα του Γιαχβέ!
Τι λένε γι' αυτό και τι θα κάνουν οι "προγονολάτρες" ακαδημαϊκοί;
Τι λένε και τι θα κάνουν οι "συνεχιστές" "ελληνορθόδοξοι";
Τι λένε και τι θα κάνουν οι "εκπρόσωποι" του...Ελληνικού! Έθνους;
Τι λένε και τι κάνουν οι..."έλληνες αρχαιολόγοι";
Τι λένε τέλος,οι Έλληνες; κάτοικοι της Άνδρου;Οι..."ελληνικές" αρχές του νησιού;
Όλοι αυτοί που αισθάνονται...ρίγος,όταν ακούν τα ονόματα...ΑΧΙΛΛΕΥΣ,ΟΔΥΣΣΕΥΣ,ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ,ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ,ΗΡΑΚΛΗΣ,ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ,
ΛΕΩΝΙΔΑΣ,ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ,ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ;
Αλλά,τι να πουν που δεν ξέρουν καν που βρίσκεται ο τάφος του ΛΕΩΝΙΔΑ,του εσταυρωμένου των Ελλήνων,που σταυρώθηκε για να..."ριγούν" αυτοί σήμερα!
Τι να πουν όταν πραγματικά ριγούν στη...θέα του "φωτός" και γνωρίζουν άριστα που βρίσκεται ο..."πανάγιος τάφος"!

Δείτε τους "επικίνδυνους" Παλαιστίνιους που κτύπησε ο ισραηλινός στρατός...

Αχ, πατρίδα μου


Αχ, πατρίδα μου, δεν θα σ’ αφήσουν ζωντανή, ότι αυτείνοι σε κυβερνούν κι’ άλλοι τοιούτοι κι’ απ’ αυτούς κρέμεσαι. Η ψυχή τους ολουνών είναι η ίδια, δόλον θυσιάζουν δια εσένα πλήθος, κι’ αρετή και πατριωτισμόν τελείως.

(απόσπασμα από του Στρατηγού Mακρυγιάννη Aπομνημονεύματα, τόμος A΄, Eλληνικά Γράμματα/Tα Nέα 2006)

Ολόκληρο το κείμενο εδώ.