28 Ιουνίου 2013

Ζέα : το αρχαιότερο δημητριακό

Ζέα : το αρχαιότερο δημητριακό
Το αρχαιότερο, ίσως, δημητριακό και βασικό συστατικό της διατροφής των αρχαίων Ελλήνων ήταν η Ζέα ή αλλιώς Ζεία! Αναφέρεται και ως Ζειά, βρίζα, Emmer και ορισμένες φορές συγχέεται με το ασπροσίτι (γερμαν. Dinkel), ή την Σίκαλη, ή ακόμα και με το καλαμπόκι, μια και η λέξη Zea (Zea mais) είναι η επιστημονική ονομασία του αραβοσίτου. Όμως τι ήταν πραγματικά η Ζέα; Και πως «εξαφανίστηκε» η χρησιμοποίηση της , στις μέρες μας;
Η Ζέα (Triticum dicoccum) είναι ένα από τα αρχαιότερα δημητριακά που είναι γνωστά στον άνθρωπο. Δείγματά του έχουν βρεθεί σε ανασκαφές προϊστορικών οικισμών σε όλο τον Ελλαδικό χώρο με παλαιότερο αυτό της Μικράς Ασίας που χρονολογείται 12.000 χρόνια π.χ. Ήταν ένα από τα πρώτα δημητριακά που “εξημέρωσε” ο άνθρωπος και βασικό καλλιεργήσιμο είδος της πρώιμης γεωργίας της Εύφορης Ημισελήνου (Fertile Crescent), δηλαδή της Παλαιστίνης, της Συρίας, του Ευφράτη και του Τίγρη ως τον Περσικό κόλπο. Δείγματα της εκμετάλλευσης του που χρονολογούνται 10.000 χρόνια πριν, έχουν βρεθεί και στην Βόρεια Αφρική. Πλήθος αρχαίοι συγγραφείς αναφέρονται στην Ζέα και στις σημαντικές τις ιδιότητες : ο Όμηρος λέγοντας: “πυροί τε ζειαί τ’ ήδ’ εύρυφανές κρί λευκόν”. Αλλά και στην Παλαιά Διαθήκη γίνεται αναφορά “31 Εκτυπήθησαν δέ το λινάριον και η κρίθη διότι η κρίθη ήτο σταχυωμένη, και το λινάριον καλαμωμένον 32 ο σίτος όμως και η ζέα δεν εκτυπήθησαν, διότι ήσαν όψιμα”. Ο γιατρός Γαληνός (2ος αι. π.Χ.) αναφέρει την Όλυρα ως το τρίτο σε θρεπτική αξία δημητριακό μετά το κριθάρι και το σιτάρι και ο Ηρόδοτος (5ος αι. π.Χ.) αναφέρει ότι οι Αιγύπτιοι παρασκεύαζαν ψωμί αποκλειστικά από Ζέα και περιφρονούσαν το σιτάρι και το κριθάρι. Ο Θεόφραστος (4ος αι. π.Χ.) διακρίνει σαφώς τη Ζέα από την Όλυρα, χαρακτηρίζοντας την πρώτη ως το πλέον αποδοτικότερο μεταξύ πολλών άλλων δημητριακών.
Η θρεπτική του αξία είναι αδιαμφισβήτητη, άλλωστε δεν είναι τυχαίο που η ετυμολογία της λέξης “ζείδωρος” (αυτός που δωρίζει ζωή) προέρχεται από αυτό το δημητριακό και το λιμάνι του Πειραιά «Ζέα» ονομάστηκε έτσι από τα πλοία  που φόρτωναν το δημητριακό!!! Μετά από μακρόχρονη λησμονιά, οι νεότεροι επιστήμονες το “ανακάλυψαν” ξανά και κυρίως μετά τις έρευνες του Άγγλου Allen. Οι έρευνες αυτές έδειξαν ότι η Ζέα περιέχει 40% περισσότερο μαγνήσιο από τα άλλα δημητριακά. Το συστατικό αυτό βοηθά στην αντιμετώπιση των κραμπών που εμφανίζονται συνήθως μετά από πολύωρη ποδηλασία. Το μαγνήσιο επιπλέον ενεργοποιεί τις ενζυματικές διαδικασίες του μεταβολισμού. Περιέχει δε υψηλά ποσοστά του αμινοξέος λυσίνη που καθιστά τα ζυμαρικά που παράγονται από τη Ζέα, ιδιαίτερα εύπεπτα. Τα ζυμαρικά αυτά μπορεί να τα αναζητήσει κανείς στα καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Οι αρχαίοι δεν έτρωγαν ψωμί από σιτάρι. Το σιτάρι το είχαν ως τροφή των ζώων. Έτρωγαν μόνον ψωμί από Ζέα ή κριθάρι και εν ανάγκη μόνον από κριθάρι ανάμεικτο με σιτάρι. Ό Μέγας Αλέξανδρος έτρεφε την στρατιά του μόνο με Ζέα, γιά να είναι οι άνδρες του υγιείς και πνευματικά ανεπτυγμένοι. Αν οι αρχαίοι Έλληνες έτρωγαν ψωμί από σιτάρι δεν θα είχαν τόσο υψηλή πνευματική ανάπτυξη.
Το έτος 1928 απαγορεύθηκε σταδιακά και μέχρι το 1932 καταργήθηκε τελείως η καλλιέργεια της Ζέας στην Ελλάδα. Μάλιστα μέχρι και τα λεξικά «εξαφάνισαν» τον όρο Ζέα!!! Μόνο στο λεξικό «Ήλιος» υπάρχει μία σχετική περιγραφή, στα μεταγενέστερα λεξικά επί το πλείστον η λέξη αναλύεται ως ζωοτροφή!!! Ακολούθησε η καλλιέργεια του μεταλλαγμένου σίτου, σκοπός της ενέργειας αυτής τι άλλο; Η αποβλάκωση των Ελλήνων. Όπως έχει πει ένας ερευνητής στην Αγγλία τα μεταλλαγμένα προκαλούν συρρίκνωση του εγκεφάλου, σε πειραματόζωα. Οι Έλληνες από πότε υφίστανται βιολογικό πόλεμο;
ΠΗΓΗ: Γ. Γ. ΑΫΦΑΝΤΗΣ «Ο ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ
δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα “Αργολική Ανάπτυξη” στις 29/3/12 Αρ. Φ. 608

ZEA : THE ANCIENT GRAIN

The oldest, perhaps, grain and main ingredient of the diet of the ancient Greeks was the Zea or Zeia! Referred to as Zeia, rye, Emmer and sometimes confused with asprositi (german. Dinkel), or Rye, or even with corn, and a word Zea  is the scientific name of Maize. But what was really Zea? And did it “disappeared” it s  use, these days?
Zea (Triticum dicoccum) is one of the oldest foods known to man.Samples have been found in excavations of prehistoric settlements around ancient Greece, Asia Minor is dating 12,000 years eg He was one of the first cereals “tamed” the main man and cultivated species of early agriculture in the Fertile Crescent (Fertile Crescent), namely Palestine, Syria, the Euphrates and Tigris to the Persian Gulf. Samples of exploitation dating back 10,000 years ago, have been found in North Africa. Numerous ancient writers refer to Zea and important properties: Homer saying “fire tech zeiai t ‘SD’ crisis evryfanes white”.But in the Old Testament reference “31 But the wheat and Zea ….. The physician Galen (2nd century BC.) Reports spelled as the third most nutritious cereal after wheat and barley and Herodotus (5th century BC.) Says that the Egyptians manufactured exclusively of bread and Zea disdained as wheat and barley. Theophrastus (4th century BC.) Distinguishes clearly spelled from Zea, marking the first as the most efficient among many other grains.
The nutritional value is undisputed, moreover, is not surprising that the etymology of the word “zeidoros” (one who donates life) comes from this grain and the port of Piraeus “Zea” named after where the ships loaded the grain! After a long oblivion, younger scientists “discovered” again and especially after the investigations of the English Allen. These investigations showed that Zea contains 40% more magnesium than other grains. This ingredient helps in the treatment of cramps usually occur after a long ride. Magnesium also activates enzymatic processes of metabolism. It contains high levels of the amino acid lysine, which makes the pasta produced from Zea, highly digestible. The pasta they can find one in the shops of organic products. The ancients did not eat bread from wheat.The grain had to feed the animals. They ate only bread or barley Zea and in need only of barley mixed with wheat. Alexander the Great’s army harbored only Zea, to be men of healthy and spiritually developed. If the ancient Greeks ate wheat bread would not have such a high spiritual development.
The year 1928 and progressively banned until 1932 completely abolished the cultivation of Zea in Greece. Indeed until the dictionaries “disappeared” the term Zea! Only in the dictionary “Helios” is a relative description, the later mostly dictionaries the word is analyzed as a feed! Followed by the cultivation of wheat mutant, the purpose of this operation what else? The stupefaction of the Greeks. As one researcher has said in England in the mutant cause shrinkage of the brain in animals. The Greeks suffer by biological warfare?
Ελληνίδες Έλληνες:

Δεν μας φάγαν 3.000 τώρα χρόνια τα λιοντάρια. Δεν θα μας φάνε τα σκουλήκια.

ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΟ ΑΓΩΝΑ, Η ΨΉΦΟ ΣΑΣ ΕΊΝΑΙ Η ΔΎΝΑΜΗ ΣΑΣ 

ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ

ΔΩΣΤΕ ΜΑΣ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΜΕΣΗΣ) ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΠΗΓΗhttp://spiros-b.blogspot.com/2013/06/blog-post_7050.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου