23 Αυγούστου 2014

Παιδιών τελετουργικό θυσίας διακόπτεται, και του Πάπα Francis ορίζεται να παραιτηθεί:Παιδιών τελετουργικό θυσίας διακόπτεται, και του Πάπα Francis ορίζεται να παραιτηθεί:
Δημοσιεύτηκε στις 20 Αύγ 2014
Μια ενημέρωση από Kevin Annett στο Μόντρεαλ

19 Αύγ 2014, 930 pm EST

Στις 15 Αυγούστου, Άμεση Δράση Μονάδα Άλφα ομάδα μας σταμάτησε μια προγραμματισμένη παιδί θυσιαστική τελετουργία στην περιοχή Outremont του Μόντρεαλ, και συνέλαβε και ανακρίνει δύο μέλη της λατρείας Ένατο Κύκλο. (βλέπε www.itccs.org 17 Αυγούστου)

Απόψε, μίλησα με liasion ΕΔΕ εδώ στο Μόντρεαλ και έλαβε την ακόλουθη ενημέρωση:

Η δράση ΕΔΕ στις 15 Αυγούστου συνέβη με τη συνεργασία των στοιχείων στην αστυνομία του Μόντρεαλ, ο οποίος εξασφάλισε τη δράση τους, δεν θα πρέπει να παρεμποδίζεται. Η ομάδα της ΕΔΕ έχει αφήσει τον Καναδά και επέστρεψε στην Κεντρική Διοίκηση στις Βρυξέλλες για απολογισμό. Όλα τα στοιχεία που η ομάδα συγκεντρώθηκαν σε δράση - αίμα και τα είδη ένδυσης δείγματα, φωτογραφίες, και τη βιντεοσκοπημένη δήλωση ενός Ένατη Circle μέλος της λατρείας - έχει σταλεί στο Διεθνές Δικαστήριο Κοινού Δικαίου ως μέρος της επερχόμενης Μονίμων της εξεταστικής εμπορία παιδιών και τελετουργία θυσία.

Τα δύο μέλη της λατρείας Ένατο Κύκλο συνελήφθη στη δράση στις 15 Αυγούστου αφέθηκαν ελεύθεροι την επόμενη μέρα στην αστυνομία του Μόντρεαλ για περαιτέρω ανάκριση, αφού ανακρίθηκαν από την ομάδα του ΕΔΕ. Κανένα από τα μέλη της λατρείας έχει ζητήσει νομική συμβουλή, και ένας από αυτούς έχει συμφωνήσει να συνεργαστεί με το Common Law Δικαστήριο στην δίωξη της ένατης Circle. Το μέλος είναι τώρα υπό προστατευτική κράτηση.

Μόνιμη Επιτροπή του Συνεδρίου εξεταστική θα αρχίσει τις εργασίες της την 1η Σεπτεμβρίου 2014, μέσω της επέκτασης της έρευνας στην παγκόσμια εμπορία παιδιών και η θυσία πέρα από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία για τη δίωξη των εγκληματικών, οικονομικών και εταιρικών συνεργατών της εκκλησίας και από κοινού το ρόλο τους στην εμπορία και δολοφονούν παιδιά. Οι εταιρείες αυτές θα περιλαμβάνουν την εταιρεία Cargill, Sinclair Oil, HSBC, και το ουράνιο εταιρεία Cameco, μαζί με την ποινική συνδικάτο γνωστή ως Ντραγκέτα.

Το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η έκθεση της λειτουργίας λατρεία Ένατο Κύκλο στο Μόντρεαλ είναι άμεσα υπεύθυνη για τις πρόσφατες δημόσιες παρατηρήσεις του καταδικασθέντος εγκληματία Πάπα Francis - Jorge Bergoglio ότι "μπορεί να είναι νεκροί μέσα σε δύο ή τρία χρόνια» και μπορεί να παραιτηθεί από το αξίωμά του . Το Δικαστήριο θεωρεί επίσης ότι οι λογαριασμοί η ίδια έκθεση για το σημερινό αιφνίδιο θάνατο των τριών συγγενών του Πάπα Φραγκίσκου στην Αργεντινή. Πηγές μέσα Ντραγκέτα, τεράστιες εγκληματικές συνδικάτο της Ιταλίας, που παρέχει στα παιδιά για την Ένατη Circle στα τελετουργικά των θυσιών, αναφέρουν ότι οι ηγέτες της είναι άμεσα πιέζουν το Βατικανό να φιμώσει ή να καθαιρέσει τον Πάπα Francis στον απόηχο της ποινικής καταδίκης του και την έκθεση Ένατο Κύκλο στο Μόντρεαλ.

I, Kevin Annett, έχουν κληθεί αμέσως στις Βρυξέλλες για διαβουλεύσεις και να λάβουν πρόσθετη προστασία της ασφάλειας στον απόηχο των νέων απειλών εναντίον της ζωής μου από την Ντραγκέτα και των θυγατρικών της στην Canada.These απειλές κοινοποιήθηκαν στο Δικαστήριο χθες.

Περισσότερες ενημερώσεις είναι επικείμενη.

Kevin D. Ανέτ

Μόντρεαλ, Καναδάς

19 Αύγ 2014, 930 pm EST
ΠΗΓΉ-SOURCE: http://itccs.org/2014/08/20/child-sacrifice-ritual-stopped-and-pope-francis-set-to-resign/
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ-GOOGLE:

Child Sacrifice Ritual stopped, and Pope Francis set to resign:
Posted on August 20, 2014
An Update from Kevin Annett in Montreal

August 19, 2014, 930 pm EST

On August 15, our Direct Action Unit Alpha Team stopped a planned child sacrificial ritual in the Outremont district of Montreal, and arrested and interrogated two members of the Ninth Circle cult. (seewww.itccs.org, August 17)

Tonight, I spoke with a DAU liasion here in Montreal and received the following update:

The DAU action on 15 August occurred with the cooperation of elements in the Montreal police, who ensured their action would not be impeded. The DAU team has left Canada and returned to the Central Command in Brussels for debriefing. All of the evidence the team gathered at the action – blood and clothing samples, photos, and the videotaped statement of one Ninth Circle cult member – has been sent to the International Common Law Court as part of its upcoming Permanent Inquiry into child trafficking and ritual sacrifice.

The two Ninth Circle cult members arrested in the action on 15 August were released the following day to the Montreal police for further questioning, after being interrogated by the DAU team. Neither of the cult members has requested legal counsel, and one of them has agreed to cooperate with the Common Law Court in its prosecution of the Ninth Circle. This member is now under protective custody.

The Court’s Permanent Commission of Inquiry will commence its work on September 1, 2014 by expanding the investigation into global child trafficking and sacrifice beyond the Roman Catholic Church in order to prosecute the criminal, financial and corporate associates of the church and their joint role in trading and murdering children. These corporations will include the Cargill corporation, Sinclair Oil, HSBC, and the Cameco Uranium corporation, along with the criminal syndicate known as Ndrangheta.

The Court has ascertained that its exposure of the Ninth Circle cult operation in Montreal is directly responsible for the recent public remarks of the convicted felon Pope Francis – Jorge Bergoglio that he “may be dead within two or three years” and may resign from his office. The Court also believes that the same exposure accounts for today’s sudden death of three of Pope Francis’ relatives in Argentina. Sources within Ndrangheta, Italy’s huge criminal syndicate that provides children for Ninth Circle sacrificial rituals, state that its leaders are directly pressuring the Vatican to silence or depose Pope Francis in the wake of his criminal conviction and the Ninth Circle exposure in Montreal.

I, Kevin Annett, have been immediately summoned to Brussels for consultations and to receive extra security protection in the wake of new threats made against my life by Ndrangheta and its affiliates in Canada.These threats were communicated to the Court yesterday.

More updates are forthcoming.

Kevin D. Annett

Montreal, Canada

August 19, 2014 , 930 pm EST

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1537892443100929&set=a.1446688478887993.1073741840.100006405637501&type=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου