Παγκόσμιο Καταπίστευμα 
Το Καταπίστευμα είναι θεσμός του Κληρονομικού δικαίου (άρθρα 1923 – 1941 του Αστικού Κώδικα). Η έννοια του καταπιστεύματος όπως  νομικά ορίζεται, είναι η σχέση που δημιουργείται κατά τη διάρκεια ζωής ενός ατόμου ή εις θάνατο, από ένα πρόσωπο (ο Ιδρυτής), ο οποίος διαθέτει περιουσιακά στοιχεία υπό τον έλεγχο άλλου προσώπου (ο Διαχειριστής) προς όφελος τρίτου (ο Δικαιούχος).Ο ιδρυτής δηλ. ορίζει για τα περιουσιακά του στοιχεία (κινητά ή ακίνητα) έναν διαχειριστή ο οποίος,  βάσει συγκεκριμένης συμφωνίας, ενεργεί προς όφελος ενός τρίτου προσώπου/οντότητας.

 Το 1930  δημιουργήθηκε η B.I.S

(BANK OF INTERNATIONAL SETTLEMENTS)- Τράπεζα ΔιεθνώνB.I.S. BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTSΔιακανονισμών. Είναι ένας διεθνής οργανισμός αποτελούμενος από κεντρικές τράπεζες, και δεν βρίσκεται υπό τον έλεγχο καμίας εθνικής κυβέρνησης.

Για ποιο λόγο ιδρύθηκε η τράπεζα αυτή και πώς χρηματοδοτείται? Η τράπεζα ιδρύθηκε για να υποβοηθά την διεθνή νομισματική και χρηματοοικονομική συνεργασία και δρα ως μια τράπεζα για τις κεντρικές τράπεζες.

Στο τέλος της κάθε ημέρας οποιαδήποτε εμπορική συναλλαγή γίνεται από τον κάθε άνθρωπο στην υφήλιο, οποιαδήποτε συναλλαγή εταιρείας κ.λπ. γίνεται εκκαθάριση από την  B.I.S. Η Τράπεζα αυτή δημιουργήθηκε μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο αρχικά από τα μεγάλα κράτη του κόσμου  και συμπληρώθηκε αργότερα από περισσότερα (σύνολο 60 σήμερα).

Για τον λόγο αυτό έχει τρία (3) κεντρικά υποκαταστήματα και έδρες, ένα είναι στην Βασιλεία της Ελβετίας, ένα στην Πόλη του Μεξικού και το τρίτο στο Χόνγκ Κόνγκ.

ΤΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΑΜΕΙΑ – ΣΥΝΘΗΚΗ BRETTONWOODS 1944

BRETTON WOODSΤο 1944 έγινε μία σύνοδος στο BrettonWoods, μιά μικρή πόλη των Η.Π.Α. στο New Hampshire της πολιτείας της Νέας Αγγλίας. Στη συνάντηση πήραν μέρος44 κράτη τα οποία ήταν σύμμαχοι στον Β’ΠΠ, με σκοπό να δουν πώς θα διαχειριστούν τις αποζημιώσεις των Γερμανών από τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Αυτός ήταν ο λόγος που προέβαλαν δημόσια για το σκοπό της συνάντησης. Εκεί δημιουργήθηκε η νομοθεσία για την δημιουργία της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Δ.Ν.Τ.(Διεθνές Νομισματικό Ταμείο).

Η  Συνθήκη BRETTON WOODS -1944 εξασφάλισε:

  1. Πρώτον, ότι δεν υπάρχει απευθείας ισοτιμία μεταξύ χρυσούκαι των νομισμάτων. (το μόνο νόμισμα που θα είχε αντίκρισμα σε χρυσό, θα ήταν το αμερικανικό δολάριο).

  2. Δεύτερον, εξασφάλισε την μονοπωλιακή διακίνηση αγαθώνανάμεσα στις χώρες.

Αυτό σημαίνει ότι εάν για ένα αγαθό η πραγματική του αξία είναι τρεις δραχμές, συμφωνήσαμε όλοι στον πλανήτη (οι κυβερνήσεις) να έχουμε την δυνατότητα να προσαρμόσουμε την χρηματιστηριακή του αξία (και να το πληρώνουμε τελικά) τριάντα. Ήμασταν τόσο βλάκες να το συμφωνήσουμε ; Όχι.

Η συμφωνία ανάμεσα στα Έθνη είχε ως εξής: Την διαφορά αυτή που προκύπτει μπορούμε να την θεωρήσουμε κέρδος! Το 60% αυτού του κέρδους πηγαίνει σε ένα συγκεκριμένο ιδιαίτερο ταμείο το οποίο καλούμε  Παγκόσμιο Ταμείο Καταπιστευμάτων και αποτελείται από πολλούς διαφορετικούς λογαριασμούς (Combined International Collateral Accounts of the global debt facillity). Το σκεπτικό ήταν το εξής: Δημιουργούμε χρήμα από “αέρα” αλλά το μεγαλύτερο ποσοστό θα επιστρέψει στους λαούς μέσω προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοήθειας (humanitarian relief programs).

Το  Παγκόσμιο Ταμείο Καταπιστευμάτων λοιπόν διογκώνεται καθημερινώςUN Emblem - OITC - Letter Seal A. όποτε γίνεται μια συναλλαγή, όποτε υπάρχει μία μεταπώληση πετρελαίου, φυσικού αερίου, σιταριού, αεροπλάνων, αυτοκινήτων, μετοχών στο χρηματιστήριο. ότι γίνεται το οποίο είναι χρηματιστηριακή αξία,το 60% των κερδών της μεταπωλήσεως πηγαίνει στα παγκόσμια ταμεία υπέρ των διαφόρων κρατών του κόσμου. Τα κράτη αυτά έχουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό σε αυτά τα κέρδη.

Η Ελλάδα συμμετείχε σε αυτήν την συνεδρίαση στο Bretton Woods και συνέβαλε  με το δικό της μερίδιο γι’ αυτό τον σκοπό.

Σαν αποτέλεσμα αυτής της συμμετοχής η Ελλάδα έχει δημιουργήσει το δικό της μερίδιο (καταπίστευμα) το οποίο σήμερα είναι περίπου 335 τρισεκατομμύρια δολλάρια. Το αρχικό ποσόν που εδόθη, επενδύθηκε όλα αυτά τα χρόνια σε πολύτιμα μέταλλα, πετρέλαια, κλπ και γι’ αυτό σήμερα έχει φθάσει σ’ αυτό το αστρονομικό ποσό. Το ίδιο έχει συμβεί και με τα καταπιστεύματα των άλλων κρατών. Υπ’ όψη ότι τα κέρδη από τις επενδύσεις του παγκόσμιου καταπιστεύματος είναι ένα γιγαντιαίο ποσό, μιλάμε για 5άκις, 6άκις, 7άκις. Μόνο ο απολογισμός του 2012 έχει 272 μηδενικά από πίσω του, στο Παγκόσμιο Καταπίστευμα (World Trust).

Για να δοθεί όμως η περιουσία αυτή στα διάφορα έθνη πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες διαδικασίες. Χρειάζονται τρείς (3) προϋποθέσεις για να περάσει η περιουσία στις χώρες στις οποίες ανήκει:

  1. Να έχεις ένα Χρηματοοικονομικό εργαλείο δηλαδήAξιόγραφο, ως εγγύηση, που να έχει αντίκρισμα /δέσμευση σε Χρυσό ή σε Χωράφια ή Βαπόρια κ.λ.π.  Αυτό απαιτείται για να είναι εξασφαλισμένη η επιστροφή του κεφαλαίου στο Παγκόσμιο Καταπίστευμα.

  2. Να έχεις Σκοπό/Σχέδιο (Project) υλοποίησης έργων μέσω των χρημάτων για ανάπτυξη και πρόοδο κοινωνική/ατομική, συγκεκριμένες δράσεις όχι αοριστίες, με χρονοδιάγραμμα και ρήτρες πραγματοποίησης και

  3. Να υπάρχει Θεσμός Δημόσιος. Ο θεσμός μεμονωμένα ή συλλογικά (εδώ να προσέξουμε ότι ο δημόσιος θεσμός προέρχεται από τον Λαό και Λειτουργεί για τον Λαό) θα δώσει την εντολή αίτησης ενδιαφέροντος της ανάληψης για το ποσόν που ενδιαφέρεται.

Θεσμοί στην χώρα μας είναι το Κράτος δηλ. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Οικονομικών, ηΕκκλησία δηλ. ο Αρχιεπίσκοπος και μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την τοπική αυτο-διοίκηση με την ονομασία “ΚΑΛΙΚΡΑΤΗΣ”, οι Δήμοι δηλ. οι Δήμαρχοι με τα δημοτικά συμβούλια! Μόνον αυτοί μπορούν να πάρουν χρήματα από το ελληνικό καταπίστευμα. Μέχρι τώρα όμως κανείς δεν το έκανε για να ευημερήσει η χώρα μας.

Με την ανάλυση αυτή, γίνεται γνωστό τώρα ότι για να μπορέσουμε να πάρουμε τα χρήματα που μας ανήκουν πρέπει να καταθέσουμε ένα Νόμιμο αξιόγραφο, πού θα συνοδεύεται με τους δύο αντίστοιχους παράγοντες, διότι μόνον έτσι ξεκλειδώνει ο Λογαριασμός του Καταπιστεύματος. Τώρα είναι που Λάμπει όλη η Αλήθεια για τον Αρτέμη Σώρρα!

Ο Αρτέμης Σώρρας, έχει την Υποσχετική του χρέους (το Ομόλογο ως εγγύηση), έχει την δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα ταμείακαι περιμένει τον Δημόσιο φορέα για να πάρει τα χρήματα που είναι ήδη κατατεθειμένα σε καταπιστευματικό λογαριασμό στο όνομα της Ελληνικής δημοκρατίας!

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ EI-E.N.D. (EndNationalDebt)

ei-end-photo-docs--fbΟ Αρτέμης Σώρρας μαζί με τους ανθρώπους του οργανισμού EI-E.N.D., μετά από μία τρομερή προσπάθεια, περίπου 2 χρόνων, κατέθεσαν – και εγκρίθηκαν  από το παγκόσμιο σύστημα- μελέτες για περίπου 50 χιλιάδες έργα συνολικά ( που μέσα σε αυτά τα 50 χιλιάδες έργα μπορεί να συμπεριληφθεί ότι μπορεί να σκεφτεί άνθρωπος σε δήμο).  Το συνολικό ποσό το οποίο έχει κατ’ αρχήν εγκριθεί για την Ελλάδα και για την Κύπρο  είναι δύο τρισεκατομμύρια τριάντα δισεκατομμύρια ευρώ (2.030 τρις). Καιδιακόσια δισεκατομμύρια (200δις) για την Κύπρο.
Τα χρήματα αυτά είναι η γενική έγκριση για την Ελλάδα, η οποία πρέπει να μοιραστεί με αναλογία πληθυσμού στην κάθε δημοτική αρχή. Αυτή η αναλογία χρήματος ανά πληθυσμό αν το πάμε κατά κυριολεξία είναι από 150 έως 180 χιλιάδες ευρώ ανά κάτοικο.

Αυτά τα χρήματα μπορούνε να δοθούνε μέσω της δημοτικής αρχής, δηλαδή μέσω της συμμετοχής του δημάρχου, διότι ο δήμαρχος κατά τον νόμο του Καλλικράτη και η δημοτική αρχήέχει αναγνωριστεί και στον Ελληνικό νόμο αλλά και στον παγκόσμιο θεσμό ως αρχηγός κράτους ο δήμαρχος και ως μικρό κράτος η δημοτική αρχή, ο Δήμος. Ως εκ τούτου έχει το δικαίωμα της σφραγίδας, να κατεβούν χρήματα για έργα ανθρωπιστικής βοήθειας και επενδυτικά, ανταποδοτικά και κοινωφελή στην κάθε τοπική κοινωνία – κράτος – δήμο.

Και καλείτε τώρα να συνεργαστεί ο κάθε δήμαρχος δίνοντας,χωρίς να αποκτά υποχρεώσεις, αλλά δίνοντας τη συγκατάθεσή του/εντολή στον συγκεκριμένο άνθρωπο που είναι ο Αρτέμης Σώρρας, να διαθέσει αυτός τις εγγυήσεις προς όφελος των Δήμων και της Ελλάδος συνολικά και να αποταμιευτούν τα χρήματα.

Πηγές
εξωφυλλο-Παγκοσμιου-Καταπιστευματος

Global Collateral Accounts 2007
Διεθνείς Λογαριασμοί Καταπιστευμάτων 2007

Ακολουθεί έγγραφο 112 σελίδων (σε PDF) που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (στην διεύθυνσηhttp://www.scribd.com/doc/135370661/Complete-Puzzle-of-ASBLP-File-of-2007) και φαίνεται να είναι η έκθεση του 2007 των λογαριασμών του παγκόσμιου καταπιστεύματος με την έγκριση και τις υπογραφές της επιτροπής των 300 μεταξύ των οποίων και των δικών μας- υπουργού οικονομικών τότε Γ. Αλογοσκούφη, του πρόεδρου της δημοκρατίας Κ. Παπούλιακαθώς και οι καταπιστευματικοί λογαριασμοί καταθέσεων, με υπέρογκα ποσά μετρητών αλλά και χρυσού, από όλες τις χώρες που έλαβαν μέρος.


Εναλλακτικά μπορείτε να δείτε ή/και να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της έκθεσης  από εδώ:
135370661-Complete-Puzzle-of-ASBLP-File-of-2007

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ-ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ-ΣΕΛ2
Διεθνείς θεσμοί που συμμετέχουν σελ. 2
selida-55-56--katapisteuma-ellados
Ελληνικοί λογαριασμοί σε ελληνικές τράπεζες με καταθέσεις στο Παγκόσμιο Καταπίστευμα σελ. 55 & 56
selida-101---ypografi-Papoulia
Υπογραφή Καρόλου Παπούλια  σελ. 101
selida-95--ypografi-alogoskoufis
Υπογραφή Γεωργίου Αλογοσκούφη σελ.95    
selida-107---ypografi-Vasslilaki
Υπογραφή έλληνα πρεσβευτή Αδαμαντίου Βασιλάκη σελ. 107
ΥΠΟΓΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΙΚΗ  ΣΕΛ 112
Υπογραφή Κύπριου δικαστή Γεωργίου Πίκη  σελ. 112       

Capture

Ακολουθεί ανάλογη αναφορά της Παγκόσμιας Τράπεζας (του 2012), για τους καταπιστευματικούς αυτούς λογαριασμούς

audited statements 2012 asblp

audited statements 2012 asblp 2

Μπορείτε να δείτε ή/και να κατεβάσετε το πλήρες κείμενο της έκθεσης 2012 από εδώ:

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΟΥΣ 10 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ ΤΟ 2007

10178126_1401573393458344_3790378312298621186_n1

ΤΟ ΦΕΚ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΟΥ BRETTON WOODS TO 1945


http://alfeiospotamos.gr/?p=4871

http://avalon.law.yale.edu/20th_century/decad047.asp

Done at Washington, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America, which shall transmit certified copies to all Governments whose names are set forth in Schedule A and to all governments whose membership is approved in accordance with Article II, Section 1 (b).
SCHEDULE A

SUBSCRIPTIONS*The quota of Denmark shall be determined by the Bank after Denmark accepts membership in accordance with these Articles of Agreement.

Historic Documents and Memorabilia
Unpublished Conference Documents
The PDF files below contain photographs of documents circulated at the Bretton Woods conference, from daily news bulletins to the telephone directory at the Mount Washington Hotel. These documents were not published in the 1948 conference proceedings because they were considered to be of low interest. We found many but not all of the unpublished conference documents. Many of the PDF files are very large and not easily viewed with slow Internet connections.
Document 50 Secretariat Notice (Representations of the Delegates on Commissions and Committees)
Document 54 Secretariat Notice (July 3; Attendance List of Committees)
Document 64 List of Correspondents (July 4; registration form, not the published document)
Document 67 Secretariat Notice (July 4; Emergency Transportation of U.S. Group to Crawford House)
Document 68 Secretariat Notice (July 4; Luncheon Arrangements for Members of Conference in Residence at Crawford House)
Document 114 Directory of the Conference (July 4; telephone directory)
Document 115 News Bulletin No. 1 (July 5)
Document 119 News Bulletin No. 2 (July 5)
Document 130 News Bulletin No. 3 (July 5)
Document 133 Secretariat Notice (Requests for Documents)
Document 154 News Bulletin No. 4 (July 6)
Document 155 Secretariat Chart (for Committee Reports)
Document 159 Biographic Data
Document 165 News Bulletin No. 5 (July 6)
Document 176 News Bulletin No. 6 (July 7)
Document 193 News Bulletin No. 7 (July 7)
Document 213 News Bulletin No. 8 (July 8)
Document 222 News Bulletin No. 9 (July 8)
Document 248 News Bulletin No. 10 (July 10)
Document 263 News Bulletin No. 11 (July 10)
Document 291 News Bulletin No. 13 (July 11)
Document 292 (114) Revised Directory of the Conference
Document 301 Order of the Day, July 12 (part of Document 299)
Document 305 News Bulletin No. 14 (July 12)
Document 312 News Bulletin No. 15 (July 12)
Document 339 News Bulletin No. 16 (July 13)
Document 356 News Bulletin No. 17 (July 13)
Document 375 News Bulletin No. 18 (July 14)
Document 382 News Bulletin No. 19 (July 14)
Document 396 News Bulletin No. 20 (July 15)
Document 404 News Bulletin No. 21 (July 15)
Document 411 News Bulletin No. 22 (July 16)
Document 418 News Bulletin No. 23 (July 16)
Document 427 News Bulletin No. 24 (July 17)
Document 438 News Bulletin No. 25 (July 17)
Document 441 News Bulletin No. 26 (July 18)
Document 442 News Bulletin No. 27 (July 18)
Document 446 News Bulletin No. 28 (July 18)
Document 457 News Bulletin No. 29 (July 19)
Document 464 News Bulletin No. 30 (July 19)
Document 475 News Bulletin No. 31 (July 20)
Document 486 News Bulletin No. 32 (July 20)
Document 498 Minutes of Executive Plenary Session (July 20) and  Script Prepared Before the Meeting
Document 499 News Bulletin No. 33 (July 21)
Document 503 Secretariat Notice 
Document 512 News Bulletin No. 34 (July 21)
Document 530 News Bulletin No. 35 (July 22)

Sources: National Archives, photos by Andrew Rosenberg; Library of Congress and U.S. Treasury Library, photos by Kurt Schuler. Photos are copyrighted by the authors. For permission to use them, contact Kurt Schulerkschuler@the-cfs.org.
Memorabilia

July 1, 1944 Bretton Woods Conference
Source: United Nations
More Photos
The Bretton Woods Project at the CFS offers many photographs of historic figures at this iconic conference. Similarly, the Project seeks to build a living library of images and recordings from the conference or from those who were directly impacted by the conference. If you have images that we can digitize and share with the public, please contact Kurt Schuler,kschuler@the-cfs.org.
The Original Transcripts
The PDF files below contain photographs of the typewritten transcripts of meetings at the Bretton Woods conference. The transcripts are keyed to the corresponding chapters in the book. Many of the PDF files are very large and not easily viewed with slow Internet connections.
Commission I: International Monetary Fund
Chapter 2 First MeetingJuly 3, 1944Transcript
Chapter 3 Second MeetingJuly 5Transcript
Chapter 4 Third MeetingJuly 10Transcript
Chapter 5 Fourth MeetingJuly 13Transcript
Chapter 6 Fifth MeetingJuly 14Transcript
Chapter 7 Sixth MeetingJuly 15 AfternoonTranscript
Chapter 8 Seventh MeetingJuly 15 EveningTranscript
Chapter 9 Eighth MeetingJuly 18Transcript
Chapter 10 Ninth (Final) MeetingJuly 19Transcript
Proceedings and Documents of the Bretton Woods Conference
In 1948 the U.S. Department of State issued a two-volume set of proceedings from the Bretton Woods conference. The proceedings contain minutes of all major and most minor committee meetings. The ground rules of the conference, however, stated that minutes would generally avoid telling who said what. Minutes are accordingly much shorter than the corresponding transcripts, usually only describing the outcome of debates and smoothing over controversies rather than giving the full flavor of what transpired.
Our Table of Contents
Volume 1 (external link, very large PDF file)
Volume 2 (external link, very large PDF file)
Further Material

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ!